Vở Bài Tập Tiếng Anh 6 Tập 1

     

Lời giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 trang 4, 5 Unit 1 Vocabulary và Grammar sẽ giúp đỡ học sinh làm bài xích tập vào SBT giờ đồng hồ Anh 6 Tập 1 dễ dàng dàng.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh 6 tập 1


Giải SBT giờ đồng hồ Anh 6 Unit 1:Vocabulary và Grammar

Video giải SBT giờ Anh 6 Unit 1:Vocabulary & Grammar

1 (trang 4 SBT giờ Anh 6) Circle A, B, C, or D for each picture (Hãy chọn lời giải A, B, C hoặc D cho mỗi bức hình)

*

Đáp án

1-B

2-A

3-C

4-A

5-B

2 (trang 4 SBT giờ đồng hồ Anh 6) Underline the right word in brackets khổng lồ complete each sentence (Hãy gạch men chân từ đúng trong những ngoặc để kết thúc mỗi câu)

1. The students at my school can (do/ have/ study) quietly in the library in the afternoon.

2. My grandma (pays/ does/ studies) morning exercise every day.

3. We don’t usually (play/ have/ study) homework on Saturday.

4. Do you often (play/ do/ have) team games during the break?

5. I have two tests tomorrow, but I don’t have much time lớn (do/ have/ study).

6. On our school’s farm, there are a lot of things for us to lớn (play/ do/ have) at weekends.

Đáp án

1. Study

2. Does

3. Have

4. Play

5. Study

6. Do

Hướng dẫn dịch

1.Các học sinh trường tôi hoàn toàn có thể học một biện pháp yên yên ổn trong tủ sách vào buổi chiều.

2. Bà tôi bè lũ dục buổi sáng sớm mỗi ngày.

3. Công ty chúng tôi thường không tồn tại bài tập về nhà với Thứ Bảy.

4. Các bạn có thường chơi trò chơi theo đội vào khung giờ ra nghịch không?

5. Tôi có 2 bài kiểm tra ngày mai, mà lại tôi không có tương đối nhiều thời gian để học.

6. Ở trang trại của trường bọn chúng tôi, có nhiều thứ để gia công vào các cuối tuần.

3 (trang 4 SBT giờ đồng hồ Anh 6) What are these things? Write the words/ phrases in the spaces (Những sản phẩm này là gì? Hãy viết từ bỏ hoặc cụm từ vào địa điểm trống)

1. It is a long seat for two or more students to sit in the classroom.

2. They are of different colours. You draw & colour with them.

3. It has two wheels. Many students ride it lớn school.

4. It has many letters và words. You use it khổng lồ look up new words.

5. It is a small book of blank paper for writing notes in.

6. It is a small electronic device for calculating with numbers.

7. It is a room at your school where there are books, newspapers, etc. For you to lớn read, study, or borrow. You can read books or study there.

8. It is a large picture printed on paper và you put it on a wall as decoration.

Đáp án

1- bench ( ghế dài)

2-coloured pencils ( cây bút chì màu)

3. Xe đạp ( xe đạp)

4. Dictionary ( từ điển)

5. Notebook ( vở ghi chép)

6. Calculator ( sản phẩm công nghệ tính)

7. Library ( thư viện)

8. Poster (tấm áp phích)

Hướng dẫn dịch

1. Nó là một trong chỗ ngồi dài đến 2 hoặc nhiều học sinh ngồi trong lớp.

2. Chúng thì nhiều vô kể màu không giống nhau. Bạn vẽ với tô màu sắc với chúng.

3. Nó tất cả 2 bánh. Nhiều học sinh lái nó cho tới trường.

4. Nó có không ít các kí từ bỏ và những từ. Bạn sử dụng nó nhằm tra cứu vãn từ mới.

5. Nó là 1 cuốn sách nhỏ dại với giấy trống dùng để làm ghi chép vào.

6. Nó là 1 thiết bị điện tử nhỏ tuổi dùng để đo lường với các con số.

7. Nó là một trong căn phòng làm việc trường chúng ta nơi gồm sách, báo …. Cho bạn đọc, học tập cùng mượn. Chúng ta cũng có thể đọc sách cùng học nghỉ ngơi đây.

8. Nó là 1 trong những bức hình khủng được in trên giấy và bạn treo nó bên trên tường nhằm trang trí)

4 (trang 5 SBT giờ Anh 6)Put the verbs on brackets in the correct size (Hãy phân tách động từ vào ngoặc ở dạng đúng)

1. School (finish)______ at 4.30 p.m everyday.

2. _____ you usually (write)_______ khổng lồ your pen pal?

3. - ______ your brother (like)______ to lớn have lunch in the canteen?

- No. He (say)______ that he prefers lunch at home.

4. It’s warm today. I (not want)_______ (stay)______ home. What about going swimming in the river?

5. My classmates và I often (wear)______ shorts và T-shirts when we (go)_______ camping.

6. My family lượt thích (spend)_______ our summer holidays at the seaside, but last July we (go)______ to lớn Cambodia for a week. It was fantastic!

Đáp án

1. Finishes

2. Do ….. Write

3. Does ….. Like – says

4. Don’t want – khổng lồ stay

5. Wear – go

6. Khổng lồ spend/ spending – went

Hướng dẫn dịch

1. Ngôi trường tan vào khoảng 4h30 chiều hằng ngày.

2. Các bạn có hay viết thư cho chính mình qua thư không?

3. Em trai chúng ta có thích ăn trưa nghỉ ngơi căng-tin không? – Không, em ấy nói ham mê ăn ở nhà hơn.

4. Lúc này trời nóng. Tôi không muốn ở nhà. Đi tập bơi ở sông đi?

5. Chúng ta cùng lớp cùng tôi hay mặc quần sooc và áo thun khi đi dã ngoại.

Xem thêm: Giáo Án Tạo Hình Vẽ Thuyền Buồm, Giáo Án: Tạo Hình

6. Gia đình tôi thích dành kì nghỉ ngơi hè làm việc biển, nhưng mà tháng Bảy năm ngoái công ty chúng tôi đã mang lại Cambodia một tuần. Thiệt thú vị!

5 (trang 5 SBT giờ đồng hồ Anh 6) Fill each blank with a word/ phrase in the box (Hãy điền vào mỗi địa điểm trống một tự hoặc nhiều từ vào hộp)

ball games

have

English lessons

international

housework

subjects

share

study

1. – vì chưng you have _____ on Monday? – No, on Tuesday.

2. My brother wants to _______ film và photography.

3. Children lượt thích to play _____.

4. My sister sometimes helps my mother to do the ____.

5. – What vì you usually _____ for breakfast? – Bread và milk.

6. A good friend is ready to lớn _____ things with his/ her classmates.

7. There are ______ schools in Ha Noi & Ho bỏ ra Minh City.

8. We have some new ______ in this school year: science, IT, etc.

Đáp án

1. English lessons

2. Study

3. Ball games

4. Housework

5. Have

6. Share

7. International

8. Subjects

Hướng dẫn dịch

1. Bạn có tiết học tập tiếng Anh vào lắp thêm Hai không? – Không, vào sản phẩm công nghệ Ba.

2. Anh trai tôi ý muốn học điện ảnh và nhiếp ảnh.

3. Con nít thích chơi các trò nghịch với bóng.

4. Chị tôi thỉnh thoảng giúp bà bầu tôi thao tác nhà.

5. Các bạn thường bữa sáng với gì? – bánh mỳ và sữa.

6. Một tín đồ bạn xuất sắc thì sẵn sằng chia sẻ các máy với chúng ta cùng lớp của cậu ấy/ cô ấy.

7. Gồm có trường nước ngoài ở thủ đô hà nội và TP. Hồ nước Chí Minh.

8. Chúng ta có một số trong những môn học bắt đầu ở năm học tập này: khoa học, tin học, …

6 (trang 5-SBT giờ Anh 6)Put the following words và phrases in correct order to lớn make sentences (Hãy đặt các từ và cụm từ sau vào đúng thiết bị tự để chế tạo ra thành câu)

1. My grandmother / at trang chủ / always / is / in the evening / .

2. Celebrate / my birthday / I / usually / with my friend / .

3. You / Sunday / What time / usually / bởi vì / on / get up / ?

4. Speak / We / our / in / Vietnamese / English class / hardly ever / .

5. Always / The/ six forty-five/ arrives / school bus / at / .

Hướng dẫn có tác dụng bài

1. My grandmother is always at home in the evening.

2. I usually celebrate my birthday with my friends.

3. What time vì chưng you usually get up on Sunday?

4. We hardly ever speak Vietnamese in our English class.

5. The school bus always arrives at six forty-five.

Hướng dẫn dịch

1. Bà tôi luôn luôn ở công ty buổi tối.

2. Tôi hay kỉ niệm sinh nhật với những bạn.

3. Bạn thức dậy lúc mấy giờ công ty Nhật?

4. Shop chúng tôi gần như không nói tiếng Việt trong lớp học tập tiếng Anh.

5. Xe cộ buýt của trường luôn lộ diện lúc 6h40.

A. Pronunciation (trang 3):Find the word which has a different sound in the part...

C. Speaking (trang 6, 7):Work in groups. Practise in introducing a friend khổng lồ someone else...

D. Reading (trang 7, 8):Put a word from the box in each gap lớn complete the following passage...

Xem thêm: Hướng Dẫn Bạn Cách Làm Đế Bánh Tart Trứng Thơm Lừng, Béo Ngậy

E. Writing (trang 9):Complete the following dialogues (Hãy xong các hội thoại sau)...