Vai trò của nguyễn ái quốc với sự ra đời đảng cộng sản việt

     

Nêu sứ mệnh của Nguyễn Ái Quốc so với quá trình vận động sẵn sàng thành lập Đảng cùng sản Việt Nam. 


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Dựa vào kiến thức bài trước để phân tích, thừa nhận xét về phương châm của Nguyễn Ái Quốc so với quá trình ra đời Đảng cùng sản Việt Nam. 


Trong quá trình vận động sẵn sàng thành lập Đảng cùng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đóng những vai trò quan liêu trọng:

- Tìm ra con phố cứu nước đúng mực cho dân tộc: từ thời điểm năm 1911 cho năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ nhà nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin cùng tìm ra con phố cứu nước cho dân tộc bản địa Việt Nam: tuyến đường cách mạng vô sản.

Bạn đang xem: Vai trò của nguyễn ái quốc với sự ra đời đảng cộng sản việt

- Chuẩn bị về tứ tưởng bao gồm trị và tổ chức triển khai cho sự thành lập Đảng:

+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội hòa hợp thuộc địa sinh hoạt Pari.

+ tháng 6/1923, tín đồ sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế Nông dân.

Xem thêm: Vẽ Tranh Vẽ Đề Tài Quê Hương Em Đơn Giản, 50+ Tranh Phong Cảnh Đẹp

+ tháng 7/1924, fan dự Đại hội thế giới Cộng sản lần máy V.

+ mon 6/1925, thành lập Hội vn cách mạng thanh niên ở Quảng Châu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Đoạn Văn Tiếng Anh Đơn Giản, Cách Viết Đoạn Văn Tiếng Anh

- Triệu tập và công ty trì hội nghị thành lập và hoạt động Đảng:

+ Năm 1929, ba tổ chức triển khai cộng sản lần lượt ra đời ở Việt Nam, sự vận động riêng rẽ của tất cả ba tổ chức triển khai này gây ảnh hưởng rất to tới phương pháp mạng.

+ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng: thống tuyệt nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất - Đảng cùng sản Việt Nam.