SPEAKING

     

Phần speaking này hướng dẫn bạn học cách trao đổi tin tức và tạo một bài nói đến chủ đề cuộc sống thường ngày gia đình. Đây là trong số những chủ đề thông dụng và quen thuộc trong cuộc sống thường ngày hàng ngày.


*

I. Từ vựng

interest <"intrəst> (n): sở thíchsecret <"si:krit> (n): điều túng thiếu mậtharmonious (adj) : không có sự bất đồng hoặc ác cảmupbringing <"ʌpbriηiη> (n): sự giáo dục, sự dạy dỗ (trẻ con)

II. Cấu tạo cần lưu lại ý:

to apply to sb <ə"plai>: thích hợp với ai; bao gồm hiệu quảto make a decision = to decide: quyết địnhto get on well with: hòa đồng với

III. Gợi ý giải bài tập:

Task 1:Read the following sentences and tick the ones that apply to you and your family.

Bạn đang xem: Speaking

( Đọc những câu sau đây và tích vào phần lớn câu đúng với mái ấm gia đình bạn)

1. In my family, only my father works. (Trong gia đình tôi chỉ có tía tôi đi làm)2. Members of my family nói qua the household chores. (Các member trong gia đình chia sẻ việc nhà)3. My responsibility in the family is to lớn wash die dishes. (Trách nhiệm của tôi trong gia đình là cọ bát)4. In my family, the interest we nói qua closely is watching football (Trong gia đình tôi, sở thích mà bọn chúng tôi chia sẻ cùng nhau là xem nhẵn đá)5. I often tóm tắt my personal secrets with my father. (Tôi thường chia sẻ những bí mật cá nhân cùng với bố)6.I always talk khổng lồ my parents before making an important decision. (Tôi luôn luôn nói chuyện với cha mẹ trước khi đưa ra ra quyết định quan trọng)

Task 2:Work in pairs. Prepare a list of questions to lớn ask another student to lớn find out whether his/her family life is like yours. You want khổng lồ know

(Làm việc theo cặp. Chuẩn bị một danh sách câu hỏi để hỏi một bạn học viên khác để tò mò xem mái ấm gia đình của người chúng ta đó bao gồm khác gì với mái ấm gia đình của bạn)

who works in the family: trong mái ấm gia đình có ai đi làmwho does the household chores: ai là người thao tác làm việc nhàyour friend’s responsibility in the family: trọng trách của người bạn đó vào gia đìnhthe interest the family members nội dung closely: sở trường mà mái ấm gia đình của người chúng ta đó chia sẻ cùng nhauthe person your friend often shares his/her secrets with: ai là bạn mà nhưng mà người các bạn đó chia sẻ bí mậtthe person your friend talks to before making an important decision: người mà người các bạn đó thì thầm trước khi chuyển ra đưa ra quyết định quan trọng.

Sau đây là gợi ý danh sách câu hỏi để chúng ta tham khảo:

Who works in your family?Who bởi the house house chores in your family?What is your responsibility in you family?What interest vị you family members giới thiệu closely?Who bởi vì you often tóm tắt your secret with?Who vị you talk before making an important decision?

Task 3:Work with a different partner. Use the questions you have formed khổng lồ ask your partner about his/her family life. Note down the answers in the table

(Làm việc với một bạn khác làm việc task 2. Sử dụng các câu hỏi đã sẵn sàng để hỏi về cuộc sống thường ngày gia đình của người các bạn đó. Ghi lại câu vấn đáp vào bảng).

Xem thêm: Thích Một Người Đã Có Người Yêu Đơn Phương Một Người Đã Có Bạn Gái Hay Không?

Gợi ý câu trả lời (Các bạn có thể trả lời theo gia đình của mình)

My father and my mother go to lớn work (Bố tôi và bà bầu tôi đi làm)We all vì the household chores together (Tất cả cửa hàng chúng tôi đều thao tác làm việc nhà cùng nhau)My responsibility is cook meals and wash dishes (Trách nhiệm của tôi là nấu các bữa ăn và cọ bát)We often watch TV together in the evening (Chúng tôi thường xuyên xem tv cùng nhau vào buổi tối)I chia sẻ my secret with my sister (Tôi chia sẻ bí mật với chị gái)I talk with my parents before making an important decision (Tôi thì thầm với bố mẹ trước khi gửi ra ra quyết định quan trọng)

Sau khi bao gồm câu vấn đáp các bạn cũng có thể tự viết lại vào bảng cho sẵn.

Xem thêm: Cách Làm Eo Thon Nhỏ Nhanh Nhất Cực Đơn Giản, Chỉ Cần 9 Phút Để Có Bụng Phẳng, Eo Thon

who works in the family

who does the household chores

your friend’s responsibility in the family

the interest the family members giới thiệu closely

the person your friend often shares his/her secrets with

the person your friend talks khổng lồ before making an important decision

Both parent

All members

Cook meals và wash dishes

Watch TV in the evening

Sister

Parents

Task 4:Go back to lớn your original pairs. Tell each other the information you have collected

(Quay quay trở lại với bạn cặp ban sơ của bạn, trao đổi thông tin mà các bạn vừa tất cả được)

I talked lớn My. Both her parents work & they all chia sẻ the household chores together. Her responsibility in the family is khổng lồ cook meal & wash dishes. In their family, they often watch TV together in the evening. My often mô tả her personal secret with her sister. She always talks with her parents lớn have some advises before making important decision. She think that her family is very close-knit and she loves her family so much.