Chuyên đề trường hợp đồng dạng thứ nhất

     

Giải bài bác 5: Trường vừa lòng đồng dạng đầu tiên - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 64. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các thắc mắc trong bài bác học. Giải pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, mong muốn các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


A.B. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG cùng HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A)Cho $Delta $ABC và$Delta $ A"B"C" tất cả các form size như hình 30 (cùng đơn vị đo là cen-ti-met). Hỏi $Delta $ ABC và $Delta $ A"B"C" có đồng dạng cùng nhau không?

*

Điền vào chỗ trống (...) để hoàn thành xong lời giải:

- lấy M trên AB làm thế nào cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ con đường thẳng song song với BC giảm cạnh AC trên N.

Bạn đang xem: Chuyên đề trường hợp đồng dạng thứ nhất

- do MN // BC đề nghị $Delta $ AMN$sim $ $Delta $......

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, hay $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ buộc phải AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) cùng MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $........(AM = A"B"; AN =.........; MN = .........).

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ .........

Từ (1) và (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

Trả lời:

- lấy M trên AB sao cho AM = 1,5cm.Qua M kẻ đường thẳng song song cùng với BC cắt cạnh AC trên N.

- vì MN // BC cần $Delta $ AMN$sim $ $Delta $ ABC

Suy ra$fracAMAB$ =$fracANAC$ =$fracMNBC$, tốt $frac1,53$ =$fracAN4$ =$fracMN6$ phải AN =$frac4 . 1,53$ = 2 (cm) và MN =$frac6 . 1,53$ = 3 (cm).

Vậy $Delta $ AMN = $Delta $ A"B"C" (AM = A"B"; AN = A"C"; MN = B"C").

Suy ra$Delta $ AMN$sim $ A"B"C"

Từ (1) cùng (2) suy ra $Delta $ ABC$sim $ $Delta $ A"B"C".

Xem thêm: Biểu Cảm Về Cây Dừa ❤️️ 15 Bài Văn Biểu Cảm Về Cây Dừa Quê Em Lớp 7

2. A) mang lại hình 32, độ dài những cạnh mang đến trên hình mẫu vẽ ( có cùng đơn vị chức năng đo cen-ti-met).

*

* Tính AC và A"C".

* minh chứng $Delta $ A"B"C" $sim $ $Delta $ ABC.

Điền vào nơi trống (...) để hoàn thành lời giải

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = ...........suy ra A"C" =$sqrt16$ = ........(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = ...........suy ra AC =............ = 8 (cm).

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$frac......AC$ =$fracB"C".......$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).

Vậy $Delta $ ABC$sim $ $Delta $.........

Trả lời:

* Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ A"B"C" vuông trên A", có:

$A"B"^2$ +$A"C"^2$ =$B"C"^2$ hay$A"C"^2$ = 16 suy ra A"C" =$sqrt16$ = 4(cm).

Áp dụng định lí Py-ta-go vào $Delta $ ABC vuông trên A, có:

$AB^2$ +$AC^2$ =$BC^2$ hay$AC^2$ = 64 suy ra AC = $sqrt64$ = 8 (cm).

Xem thêm: Máy Lọc Nước Optimus Plus O P1310, Máy Lọc Nước Ro Karofi Optimus Plus O

*$Delta $ A"B"C" cùng $Delta $ ABC, có:$fracA"B"AB$ =$fracA"C"AC$ =$fracB"C"BC$ (Vì$frac36$ =$frac48$ =$frac510$ =$frac12$).