Trước Danh Từ Là Gì

     

*

Vị trí của danh từ, tính từ, động từ trong tiếng Anh

Danh từ, cồn từ với tính từ là những nhiều loại từ đặc trưng trong giờ đồng hồ Anh. Chúng đóng mục đích trong câu hỏi hình thành câu và tạo nên những câu văn/đoạn văn tất cả ý nghĩa. Hôm nay chúng bản thân hãy cùng Ms Hoa tìm hiểu chung về địa điểm của danh từ, tính trường đoản cú và cồn từ vào câu nhé ^^

I. Danh từ bỏ (nouns):

Danh hay được đặt ở những địa điểm sau:

1. Công ty ngữ của câu (thường đứng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian) Ví dụ 1: Maths is the subject I lượt thích best.

Bạn đang xem: Trước danh từ là gì

Trong đó, Maths là danh từ thống trị ngữ của câu

Ví dụ 2: Yesterday Lan went trang chủ at midnight.

Trong đó, Yesterday là trạng tự chỉ thời gian, và Lan là danh từ thống trị ngữ câu

 

2. Sau tính từ: my, your, our, their, his, her, its, good, beautiful…. Ví dụ 3: She is a good teacher.

Trong đó, good là tính từ, với danh từ đã là teacher

Ví dụ 4: His father works in hospital.

Trong đó, his là tính trường đoản cú sở hữu, và danh tự là father

 

3. Làm tân ngữ, sau rượu cồn từ Ví dụ 5: I like English.

Trong đó, hễ từ lượt thích và danh trường đoản cú là Englih

 

4. Sau các mạo từ a, an, the hoặc những từ this, that, these, those, each, every, both, no, some, any, few, a few, little, a little,…..(Lưu ý kết cấu a/an/the adj noun) Ví dụ 6: This book is an interesting book.

Xem thêm: Cách Nấu Xôi Nếp Bằng Nồi Cơm Điện Ngon Đúng Chuẩn, Cách Nấu Xôi Bằng Nồi Cơm Điện Ngon, Dẻo

 

5. Sau giới từ: in, on, of, with, under, about, at... Ví dụ 7: Nam is good at Chemistry.

 

II. Tính từ (adjectives)

Tính từ thường đứng ở các vị trí sau:

1. Trước danh từ: Adj + N Ví dụ 8: Ho Ngoc Ha is a famous singer.2. Sau đụng từ liên kết: to be/ seem/ appear/ feel/ taste/ look/ keep/ get + adj Ví dụ 9: She is beautiful Ví dụ 10: She makes me happy Ví dụ 11: He is tall enough to play volleyball.3. Trong cấu tạo so…that: tobe/seem/look/feel….. So adj that Ví dụ 12: The weather was so bad that we decided lớn stay at home4. Tính từ còn được dùng dưới các dạng so sánh (lưu ý tính từ lâu năm hay lép vế more, the most, less, as….as) Ví dụ 13: Meat is more expensive than fish. Ví dụ 14: Bao Thy is the most intelligent student in my class5. Tính từ vào câu cảm thán: How adj S V và What (a/an) adj N Ví dụ 15: How beautiful she is!

 

III. Động trường đoản cú (verbs)

Vị trí của hễ từ vào câu cực kỳ dễ phân biệt vì nó thường che khuất chủ ngữ.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Mặt Của Hình Chóp Có 20 Cạnh, Cho Hình Chóp Có 20 Cạnh

Ví dụ 16: My family has five people. Ví dụ 17: I believe her because she always tells the truth.

 

Trên đây là những kỹ năng có liên quan đến địa điểm của Động từ, Danh từ, Tính từ. Các con giữ về và nhớ là vị trí của rất nhiều loại tự này trong tiếng Anh nhé ^.^