TRẮC NGHIỆM TOÁN 11 CÓ ĐÁP ÁN

     

Nhằm cung cấp ngân hàng thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 11 giúp học sinh rèn luyện trong quá trình học tập, acsregistrars.vn giới thiệu đến những em tài liệu bộ trắc nghiệm Toán 11. Tài liệu tất cả 697 trang với các câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm Toán 11 bao gồm đáp án, được phân dạng theo từng bài học trong công tác Đại số cùng Giải tích 11 với Hình học tập 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 11 có đáp án

*

Mục lục tài liệu cỗ trắc nghiệm Toán 11:I. ĐẠI SỐChương 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.1 HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Lý thuyết.II. Tính tuần hoàn.III. Sự đổi thay thiên với đồ thị của hàm con số giác.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.2 PHƯƠNG TRÌNH LƯƠNG GIÁC CƠ BẢN.I. Phương trình sin x = a.II. Phương trình cos x = a.III. Phương trình rã x = a.IV. Phương trình cot x = a.V. Bài tập trắc nghệm.3 MỘT SỐ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC THƯỜNG GẶP.I. Phương trình hàng đầu đối với cùng một hàm con số giác.II. Phương trình bậc nhất đối cùng với sin x với cos x.III. Phương trình bậc hai đối với một hàm con số giác.IV. Phương trình quý phái bậc hai so với sin x và cos x.V. Phương trình đựng sin x ± cos x cùng sin x cos x.VI. Bài bác tập trắc nghệm.Chương 2. TỔ HỢP – XÁC SUẤT.1 QUY TẮC ĐẾM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Những dạng toán.III. Bài tập trắc nghiệm.2 HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP.I. Bắt tắt lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 NHỊ THỨC NIU-TƠN.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.4 BIẾN CỐ & XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.Chương 3. DÃY SỐ – CẤP SỐ CỘNG CẤP SỐ NHÂN.1 DÃY SỐ.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc ngihệm.2 CẤP SỐ CỘNG.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 CẤP SỐ NHÂN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.Chương 4. GIỚI HẠN.1 GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.2 GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 HÀM SỐ LIÊN TỤC.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.

Xem thêm: Cám Câu Rô Phi Lưỡi Câu Cá Rô Phi Hợp Quy, Siêu Rẻ, Bán Chạy Nhất

Chương 5. ĐẠO HÀM.1 ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 VI PHÂN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.5 ĐẠO HÀM CẤP 2.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Trắc nghiệm.II HÌNH HỌCChương 1. PHÉP BIẾN HÌNH.1 PHÉP BIẾN HÌNH.I. Nắm tắt lí thuyết.2 PHÉP TỊNH TIẾN.I. Tóm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.3 PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.4 PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.5 PHÉP QUAY.I. Nắm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.6 PHÉP DỜI HÌNH.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.7 PHÉP VỊ TỰ.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.8 PHÉP ĐỒNG DẠNG.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.Chương 2. Quan HỆ tuy nhiên SONG vào KHÔNG GIAN.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG.I. Bắt đầu về hình học không gian.II. Các đặc điểm thừa nhận.III. Điều kiện xác định mặt phẳng.IV. Hình chóp với tứ diện.V. Thắc mắc trắc nghiệm.2 nhì ĐƯỜNG THẲNG tuy vậy SONG – hai ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU.I. Lý thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí tương đối của mặt đường thẳng với mặt phẳng.II. Điều kiện nhằm một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với một khía cạnh phẳng.III. Tính chất.IV. Thắc mắc trắc nghiệm.4 nhì MẶT PHẲNG song SONG.I. Vị trí kha khá của nhị mặt phẳng phân biệt.II. Điều kiện để hai khía cạnh phẳng song song.III. Tính chất.IV. Hình lăng trụ cùng hình hộp.V. Câu hỏi trắc nghiệm.Chương 3. Quan tiền HỆ VUÔNG GÓC trong KHÔNG GIAN.

Xem thêm: Sơ Đồ Đấu Dây Máy Hàn Điện Cho Mọi Thợ Hàn Cực Đơn Giản, Sơ Đồ Đấu Dây Máy Hàn Sử

1 VÉC-TƠ vào KHÔNG GIAN.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.2 nhì ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC.I. Bắt tắt lí thuyết.II. Bài bác tập trắc nghiệm.3 ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC VỚI MẶT PHẲNG.I. Tóm tắt lí thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.4 nhì MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC.I. Cầm tắt lí thuyết.II. Bài tập trắc nghiệm.5 KHOẢNG CÁCH.I. Cầm tắt lý thuyết.II. Bài xích tập trắc nghiệm.

cài tài liệu