Tốc Độ Khuếch Tán Của Các Chất Ra Hoặc Vào Tế Bào Phụ Thuộc Vào Những Yếu Tố Nào

     

Bài 1 trang 50 SGK Sinh học 10

Bài 2 trang 50 SGK Sinh học 10

Bài 3 trang 50 SGK Sinh học tập 10

Bài 4 trang 50 SGK Sinh học 10

Câu 1 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học 10

Câu 2 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 3 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Câu 4 trang 50 Sách giáo khoa Sinh học tập 10

Lý thuyết Vận chuyển những chất qua màng sinh chất chuẩn chỉnh nhất

Tốc độ khuếch tán của những chất ra hoặc vào tế bào phụ thuộc vào phần nhiều yếu tố nào?

Trả lời thắc mắc Sinh 10 bài bác 11 trang 48


*