Toán lớp 8 tập 1 bài 1

     
- Chọn bài xích -Bài 1: khởi đầu về phương trìnhBài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn và cách giảiBài 3: Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại - rèn luyện (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài xích toán bằng phương pháp lập phương trìnhBài 7: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài xích 1: mở màn về phương trình giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 để giúp đỡ bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: Hãy mang lại ví dụ về:

a) Phương trình cùng với ẩn y;

b) Phương trình cùng với ẩn u.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 tập 1 bài 1

Lời giải

a) Phương trình với ẩn y: 15y + 1

b) Phương trình cùng với ẩn u: 2u – 11

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 5: khi x = 6, tính quý giá mỗi vế của phương trình: 2x + 5 = 3(x – 1) + 2.

Lời giải

2x + 5 = 2.6 + 5 = 12 + 5 = 17

3(x – 1) + 2 = 3(6– 1) + 2 = 3.5 + 2 = 15 + 2 = 17

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 5: mang đến phương trình 2(x + 2) – 7 = 3 – x

a) x = – 2 có vừa lòng phương trình ko ?

b) x = 2 có là 1 trong những nghiệm của phương trình ko ?

Lời giải

a) 2(x + 2) – 7 = 2(– 2 + 2) – 7 = 2. 0 + 7 = 0 + 7 = 7

3 – x = 3 – (– 2) = 5 ≠ 7

x = – 2 không thỏa mãn phương trình

b) 2(2 + 2) – 7 = 2.4 – 7 = 8 – 7 = 1

3 – x = 3 – 2 = 1

⇒ x = 2 có là 1 nghiệm của phương trình

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài xích 1 trang 6: Hãy điền vào địa điểm trống (…):

a) Phương trình x = 2 có tập nghiệm là S = …

b) Phương trình vô nghiệm tất cả tập nghiệm là S = …

Lời giải

a) Phương trình x = 2 tất cả tập nghiệm là S = 2


b) Phương trình vô nghiệm có tập nghiệm là S = ∅

Bài 1: bắt đầu về phương trình

Bài 1 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Với mỗi phương trình sau, hãy xét xem x = -1 gồm là nghiệm của chính nó không:

a) 4x – 1 = 3x – 2;

b) x + 1 = 2(x – 3);

c) 2(x + 1) + 3 = 2 – x

Lời giải:

Thay giá trị x = -1 vào cụ thể từng vế của phương trình, ta được:

a) Vế trái = 4x – 1 = 4(-1) – 1 = -5

Vế bắt buộc = 3x – 2 = 3(-1) – 2 = -5

Vế trái = Vế phải buộc phải x = -1 là nghiệm của phương trình.

b) Vế trái = x + 1 = -1 + 1 = 0

Vế nên = 2(x – 3) = 2(-1 – 3) = -8

Vế trái ≠ Vế phải đề xuất x = -1 không là nghiệm của phương trình.

c) Vế trái = 2(x + 1) + 3 = 2( -1 + 1) + 3 = 3

Vế đề nghị = 2 – x = 2 – (-1) = 3

Vế trái = Vế phải bắt buộc x = -1 là nghiệm của phương trình.

Xem thêm: “Mê Mẩn” Với Những Kiểu Tóc Hai Mái Đẹp Nữ Đẹp "Ngất Ngây" 2021 Bạn Nên Thử

Bài 1: khởi đầu về phương trình

Bài 2 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): trong những giá trị t = -1, t = 0 với t = 1, giá trị nào là nghiệm của phương trình: (t + 2)2 = 3t + 4?

Lời giải:

Lần lượt thay các giá trị của t vào hai vế của phương trình ta được:

– trên t = -1 :

(t + 2)2 = (-1 + 2)2 = 1

3t + 4 = 3(-1) + 4 = 1

⇒ t = -1 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– tại t = 0

(t + 2)2 = (0 + 2)2 = 4

3t + 4 = 3.0 + 4 = 4

⇒ t = 0 là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

– trên t = 1

(t + 2)2 = (1 + 2)2 = 9

3t + 4 = 3.1 + 4 = 7

⇒ t = 1 không là nghiệm của phương trình (t + 2)2 = 3t + 4.

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 3 (trang 6 SGK Toán 8 tập 2): Xét phương trình x + 1 = 1 + x. Ta thấy phần đông số số đông là nghiệm của nó. Fan ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho thấy thêm tập nghiệm của phương trình đó.

Lời giải:

Vì phương trình nghiệm đúng với đa số x cần tập nghiệm của nó là S = R.

Bài 1: mở màn về phương trình

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): Nối từng phương trình sau với những nghiệm của nó (theo mẫu):

*

Lời giải:

+ Xét phương trình (a): 3(x – 1) = 2x – 1

Tại x = -1 có: 3(x – 1) = 3(-1 – 1) = -6; 2x – 1 = 2.(-1) – 1 = -3.

⇒ -1 không phải nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 2 có: 3(x – 1) = 3.(2 – 1) = 3; 2x – 1 = 2.2 – 1 = 3

⇒ 2 là nghiệm của phương trình (a).

Tại x = 3 có: 3(x – 1) = 3.(3 – 1) = 6; 2x – 1 = 2.3 – 1 = 5

⇒ 3 chưa phải nghiệm của phương trình (a).


+ Xét phương trình (b):

*

Tại x = -1, biểu thức

*
không khẳng định

⇒ -1 không hẳn nghiệm của phương trình (b)

Tại x = 2 bao gồm

*

⇒ 2 không hẳn nghiệm của phương trình (b).

Tại x = 3 có

*

⇒ 3 là nghiệm của phương trình (b).

+ Xét phương trình (c) : x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = -1 gồm x2 – 2x – 3 = (-1)2 – 2.(-1) – 3 = 0

⇒ x = -1 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0

Tại x = 2 có: x2 – 2x – 3 = 22 – 2.2 – 3 = -3 ≠ 0.

⇒ x = 2 chưa phải nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Xem thêm: 7 Châu Lục Trên Trái Đất Có Bao Nhiêu Lục Địa Trên Trái Đất?

Tại x = 3 có: x2 – 2x – 3 = 32 – 2.3 – 3 = 0

⇒ x = 3 là nghiệm của phương trình x2 – 2x – 3 = 0.

Vậy ta rất có thể nối như sau:

*

Bài 1: mở đầu về phương trình

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 8 tập 2): nhị phương trình x = 0 cùng x(x – 1) = 0 có tương đương không? bởi sao?

Lời giải:

– Phương trình x = 0 gồm tập nghiệm S1 = 0.

– Xét phương trình x(x – 1) = 0. Bởi một tích bằng 0 khi một trong những hai vượt số bởi 0 tức là: