Toán lớp 6 bài 7 phép cộng phân số

     

Hướng dẫn làm bài bác tập toán lớp 6 tập 2 bài xích 7 trang 25, 26, 27 SGK về Phép cộng Phân số. Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 42, 43, 44, 45, 46 trang 26, 27 SGK.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 bài 7 phép cộng phân số


Giải toán lớp 6 tập 2 bài 7: Phép cùng Phân SốTrả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài tập bài bác 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Giải toán lớp 6 tập 2 bài 7: Phép cùng Phân Số

1. Cộng hai phân số thuộc mẫu

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và không thay đổi mẫu

< fracam + fracbm = fraca + bm> (m ≠ 0)

Ví dụ:

< frac35 + frac15 = frac4m>; < frac-34 + frac24 = frac-14>

2. Cùng hai phân số khác mẫu

Muốn cùng hai phân số không thuộc mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số cùng mẫu mã rồi cộng những tử với nhau và không thay đổi mẫu chung.

Ví dụ:

< frac59 + frac711 = frac5599 + frac6399 = frac11899>

Trả lời thắc mắc bài 7 trang 25 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Cộng các phân số sau:

a) < frac38 + frac58>;

b) < frac17 + frac-47>;

c) < frac618 + frac-1421>.

Giải:

a) < frac38 + frac58 = frac88 = 1 >;

b) < frac17 + frac-47 = frac-37>;

c) < frac618 + frac-1421 = frac13 = frac-23 = frac-13>.

Câu hỏi 2 bài 7 trang 25 Toán 6 Tập 2

Tại sao ta có thể nói: cộng hai số nguyên là trường vừa lòng riêng của cùng hai phân số? cho ví dụ.

Giải:

Ta hoàn toàn có thể nói: cùng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số do mỗi số nguyên đều hoàn toàn có thể viết đươc dưới dạng 1 phân số.

Ví dụ:

3 + 5 = < frac31 + frac51 = frac81 = 8 >

Câu hỏi 3 bài bác 7 trang 26 Toán 6 Tập 2

Cộng những phân số sau:

a) < frac-23 + frac415>;

b) < frac1115 + frac9-10>;

c) < frac1-7 + 3>.

Giải:

Ta đề xuất quy đồng mẫu những phân số trước khi tiến hành phép cộng:

a) < frac-23 + frac415 = frac-1015 + frac415 = frac-615 = frac-25>;

b) < frac1115 + frac9-10 = frac2230 + frac-2730 = frac-530 = frac-16 >;

c) < frac1-7 + 3 = frac-17 + frac217 = frac207>.

Xem thêm: Top 12 Bài Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Hay Chọn Lọc, Tổng Hợp 5 Bài Văn Tả Cây Ăn Quả Lớp 4 Hay Nhất

Giải bài tập bài 7 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 42 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Cộng các phân số (rút gọn gàng nếu bao gồm thể):

a) < frac7-25 + frac-825>;

b) < frac16 + frac-56>;

c) < frac613 + frac-1439>;

d) < frac45 + frac4-18>.

Giải:

a) < frac7-25 + frac-825 = frac-725 + frac-825 = frac-1525 = frac-35 >;

b) < frac16 + frac-56 = frac-46 = frac-23>;

c) < frac613 + frac-1439 = frac1839 + frac-1439 = frac439>;

d) < frac45 + frac4-18 = frac4.(18)5.(18) + frac4.(-5)-18(-5) = frac7290 + frac-2090 = frac5290 = frac2645>.

Bài 43 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Tính những tổng sau đây sau khi đang rút gọn các phân số:

a) < frac721 + frac9-36>;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Giải:

a) < frac721 + frac9-36 = frac721 + frac9-36 >;

b) < frac-1218 + frac-2135>;

c) < frac-321 + frac642>;

d) < frac-1824 + frac15-21>.

Bài 44 trang 26 SGK toán lớp 6 tập 2

Điền dấu tương thích (, = ) vào ô vuông.

*
*
*

Bài 45 trang 26 Toán 6 SGK toán lớp 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) x = < frac-12 + frac34 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 >Giải:

a)

x = < frac-12 + frac34 > x = < frac-24 + frac34 > x = < frac14 >Vậy x = < frac14 >b) < fracx5 = frac56 + frac-1930 > < fracx5 = frac2530 + frac-1930 > < fracx5 = frac630 > 30.x = 5.6

x = 1

Vậy x = 1.

Xem thêm: 19/ Nguồn Điện Tạo Ra Hiệu Điện Thế Giữa Hai Cực Bằng Cách :

Bài 46 trang 27 SGK toán lớp 6 tập 2

Cho < x = frac12 + frac-23 >. Hỏi quý hiếm của x là số nào trong những số sau.