Toán lớp 4 trang 75

     

Giải bài bác tập SGK Toán 4 trang 75 giúp các em học viên lớp 4 xem nhắc nhở giải các bài tập của bài rèn luyện chung trang 75 của Chương 2 Toán 4. Cùng với từng giải thuật Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài xích tập, rèn luyện tài năng giải Toán 4 thiệt thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 75


a) 10kg = ... Yến

50kg = ... Yến

80kg = ... Yến

b) 1000kg = ... Tấn

8000kg = ... Tấn

15000kg = ... Tấn

c) 100 (cm2) = ...(dm2)

800 (cm2) = ...(dm2)

1700 (cm2) = ...(dm2)


100kg = ... Tạ

300kg = ... Tạ

1200kg = ... Tạ

10 tạ = ... Tấn

30 tạ = ... Tấn

200 tạ = ... Tấn

100 (dm2) = ... (m2)

900 (dm2) = ... (m2)

1000 (dm2) = ... (m2)


a) 10kg = 1 yến

50kg = 5 yến

80kg = 8 yến

b) 1000kg = 1 tấn

8000kg = 8 tấn

15000kg = 15 tấn

c) 100 (cm2) = 1(dm2)

800 (cm2) = 8 (dm2)

1700 (cm2) = 17 (dm2)


100kg = 1 tạ

300kg = 3 tạ

1200kg = 12 tạ

10 tạ = 1 tấn

30 tạ = 3 tấn

200 tạ = trăng tròn tấn

100 (dm2) = 1 (m2)

900 (dm2) = 9 (m2)

1000 (dm2) = 10 (m2)


Gợi ý đáp án:

a. 268 × 235 = 62980

324 × 250 = 81000

b. 475 × 205 = 97375

309 × 207 = 63963

c. 45 × 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 × (12 + 8) = 45 × 20 = 900

Bài 3 (trang 75 SGK Toán 4)

Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) 2 × 39 × 5;

b) 302 × 16 + 302 × 4;

c) 769 × 85 – 769 × 75.

Xem thêm: Lịch Sử Dinh Độc Lập Xây Dựng Năm Nào, Rộng Bao Nhiêu? Dinh Độc Lập

Gợi ý đáp án:

a) 2 × 39 × 5 = 39 × (2 × 5)

= 39 × 10 = 390

b) 302 × 16 + 302 × 4 = 302 × (16 + 4)

= 302 × 20 = 6040

c) 769 × 85 – 769 × 75 = 769 × 10 = 7690


Bài 4 (trang 75 SGK Toán 4)

Hai vòi vĩnh nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi phút rã được 25l nước. Vòi lắp thêm hai mỗi phút tan được 15l nước. Hỏi sau 1 giờ 15 phút cả nhị vòi đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước? (Giải bài toán bằng hai bí quyết khác nhau)

Gợi ý đáp án:

Ta có 1 giờ 15 phút = 75 phút

Mỗi phút nhị vòi nước cùng chảy vào bể được:

25 + 15 = 40 (l)

Sau 1 giờ 15 phút cả 2 vòi tung vào bể được:

40 × 75 = 3000 (l)

Đáp số: 3000l nước

Bài 5 (trang 75 SGK Toán 4)


Một hình vuông vắn có cạnh là a. Call S là diện tích của hình vuông.

Xem thêm: Bạn Có Biết: Trứng Muối Bao Lâu Thì Ăn Được Bao Lâu? 1 Tuần, 2 Tuần Hay 1 Tháng

a) Viết cách làm tính diện tích s của hình vuông vắn đó.

b) Tính diện tích của hình vuông khi a = 25mGợi ý đáp án:

a) ước ao tính diện tích hình vuông vắn ta đem độ nhiều năm một cạnh nhân với thiết yếu nó nên: S = a × a

b) với a = 25m thì S = 25 × 25 = 625 (m2)


Chia sẻ bởi: Hồng Linh
*

CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 Phép cùng và phép trừ Phép nhân Phép phân chia CHƯƠNG 3 dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3 trình làng hình bình hành CHƯƠNG 4 1. Phân số 2. Những phép tính cùng với phân số 3. Reviews hình thoi CHƯƠNG 5 1. Tỉ số - một số trong những bài toán liên quan đến tỉ số 2. Tỉ lệ bạn dạng đồ và ứng dụng CHƯƠNG 6: Ôn tập