Toán Lớp 4 Trang 48

     

Tuổi chị với tuổi em cộng lại được (36) tuổi. Em yếu chị (8) tuổi. Hỏi chị từng nào tuổi, em từng nào tuổi ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số phệ = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ xíu = (Tổng – Hiệu) : 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 48

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Tuổi em là: ((36 - 8) : 2 = 14) (tuổi)

Tuổi chị là: (14 + 8 = 22) (tuổi)

Đáp số: Chị (22) tuổi ;

Em: (14) tuổi.


Một thư viện trường học cho học viên mượn (65) quyển sách bao gồm hai loại: sách giáo khoa với sách gọi thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn nữa sách tham khảo thêm là (17) quyển.Hỏi thư viện vẫn cho học viên mượn từng loại từng nào quyển sách?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

Số mập = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé bỏng = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

*

Số sách giáo khoa thư viện cho học sinh mượn là:

((65 +17) : 2 = 41) (quyển)

Số sách xem thêm thư viện cho học viên mượn là:

(41 - 17 = 24) (quyển)

Đáp số : Sách giáo khoa : (41) quyển ;


Bài 4


Video gợi ý giải


Hai phân xưởng làm được (1200) sản phẩm. Phân xưởng đầu tiên làm được thấp hơn phân xưởng thiết bị hai (120) sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng có tác dụng được bao nhiêu sản phẩm ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số phệ = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ nhắn = (Tổng – Hiệu) : 2.

Xem thêm: Tác Dụng Đông Trùng Hạ Thảo Ngâm Mật Ong Đúng Cách, Đông Trùng Hạ Thảo Ngâm Mật Ong Và Lưu Ý Khi Dùng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

*

Xưởng đầu tiên làm được số sản phẩm là:

((1200 - 120) : 2 = 540) (sản phẩm)

Xưởng thứ hai làm được số thành phầm là:

(540 + 120 = 660) (sản phẩm)

Đáp số: Xưởng thứ nhất: (540) sản phẩm;

Xưởng sản phẩm hai: (660) sản phẩm.


Bài 5


Video trả lời giải


Thu hoạch từ nhị thửa ruộng được (5) tấn (2) tạ thóc. Thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng trước tiên được nhiều hơn thế nữa ở thửa ruộng đồ vật hai là (8) tạ thóc. Hỏi thu hoạch nghỉ ngơi mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

Số khủng = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số nhỏ bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm sơ đồ

*

Đổi: (5) tấn (2) tạ = (52) tạ

Số thóc thu hoạch ngơi nghỉ thửa ruộng trước tiên là:

((52 + 8) : 2 = 30) (tạ)

(30) tạ = (3000kg)

Số thóc thu hoạch làm việc thửa ruộng thiết bị hai là: 

(30 - 8 = 22) (tạ) 

( 22) tạ = (2200 kg)

Đáp số: Thửa ruộng trước tiên : (3000kg) thóc; 

Thửa ruộng thứ hai : (2200 kg) thóc.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Câu Nói Về Quá Khứ, Những Câu Nói Hay Về Quá Khứ Và Tương Lai

acsregistrars.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 2163 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acsregistrars.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện acsregistrars.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gửi Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép acsregistrars.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.