Học bài tốt bài toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

     

Toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số học sinh tiếp tục được gia công quen với phép tính chia và những bài tập vận dụng của phép chia.Bài học tập này acsregistrars.vn tiếp tục cung cấp các kiến thức trọng tâm, bài xích tập vận dụng của toán lớp 4 phân tách cho số gồm 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Học bài tốt bài toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

1. Ôn tập bí quyết chia đến số có 1 chữ số

*

Thực hiện tại phép phân chia theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 phân chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không phân tách được đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Bí quyết chia mang đến số gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép chia bao gồm số dư

*

Thực hiện nay phép chia theo sản phẩm tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bằng 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bằng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép phân chia này là phép phân tách hết.

Xem thêm: Kinh Độ Và Vĩ Độ - Cách Để Đọc Vĩ Độ Và Kinh Độ Trên Bản Đồ

2.2. Lấy ví dụ như 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo máy tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép phân chia cho số có 2 chữ số

Những xem xét khi tiến hành phép chia số bao gồm hai chữ số

Phép phân tách hết là phép chia gồm số dư bằng 0

Phép chia có dư là phép chia có số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ hơn số chia

3. Ôn tập hàng và phần trong số từ nhiên

*

Hàng 1-1 trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm ngàn hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: search x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một trang trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, từng tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài bác giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân chia hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân chia hết

*

168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân chia 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 chia 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 chia 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 chia 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

205 phân tách 45 bởi 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 phân tách 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư

*

459 phân chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân tách 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo phép tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì tiến hành thứ tự từ trái qua phải.

Xem thêm: Công Dụng Của Hạt Chia Với Bà Bầu Uống Hạt Chia Được Không? Tác Dụng

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài xích tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tra cứu x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây ăn quả nhà bác Tư tất cả 800 cây nạp năng lượng quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu cây ăn uống quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học xuất sắc toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số, học viên cần phải cần mẫn làm bài bác tập nhằm thành thục công việc tính phép chia. Liên tục theo dõi acsregistrars.vn nhằm được hỗ trợ thêm các kiến thức có lợi nhé.