Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3

     
Toán lớp 3 Chân Trời trí tuệ sáng tạo Toán lớp 3 Kết Nối trí thức Toán lớp 3 Cánh Diều Toán lớp 3 Sách Cũ Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật Đọc, viết, so sánh các số tất cả 3 chữ số Cộng, trừ những số gồm 3 chữ số (không nhớ) rèn luyện trang 4 Cộng các số có tía chữ số (có nhớ một lần) rèn luyện trang 6 Trừ các số có ba chữ số (có lưu giữ một lần) luyện tập trang 8 Ôn tập các bảng nhân Ôn tập các bảng chia rèn luyện trang 10, 11 Ôn tập về hình học Ôn tập về giải Toán Xem đồng hồ đeo tay Xem đồng hồ đeo tay (tiếp theo) rèn luyện trang 17 rèn luyện chung trang 18 Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 Bảng nhân 6 - rèn luyện trang 19, đôi mươi Bài toán giải bằng hai phép tính luyện tập bài toán giải bởi hai phép tính rèn luyện nhân số bao gồm hai chữ số cùng với số gồm một chữ số trang 23 Bảng nhân 8 - rèn luyện trang 53, 54 tìm một trong các phần bằng nhau của một trong những Chia số gồm hai chữ số mang đến số bao gồm một chữ số - rèn luyện trang 27, 28 Bảng chia 6 - rèn luyện trang 24, 25 Nhân số bao gồm hai chữ số với số gồm một chữ số Bảng phân chia 8 - rèn luyện trang 59, 60 Bảng phân tách 7 - luyện tập trang 35, 36 đối chiếu số lớn gấp mấy lần số bé xíu - luyện tập trang 57, 58 so sánh số nhỏ nhắn bằng 1 phần mấy số béo - rèn luyện trang 61, 62 Góc vuông, góc không vuông Đề-ca-mét. Héc-tô-mét Bảng nhân 9 - rèn luyện trang 63, 64 Thực hành phân biệt và vẽ góc vuông bởi ê ke bớt đi một số lần Gấp một vài lên các lần - luyện tập trang 33, 34 Bảng nhân 7 - luyện tập trang 31, 32 Phép phân tách hết với phép chia bao gồm dư - luyện tập trang 29, 30 tìm kiếm số phân tách - rèn luyện tìm số phân tách Chia số có bố chữ số đến số gồm một chữ số Nhân số có tía chữ số với số gồm một chữ số - rèn luyện trang 55, 56 thực hành thực tế đo độ lâu năm Bảng đơn vị chức năng đo độ dài - rèn luyện trang 45, 46 trình làng bảng nhân - Bảng chia luyện tập chung trang 49 phân tách số bao gồm hai chữ số mang đến số tất cả một chữ số Gam - rèn luyện trang 65, 66, 67 Bảng phân tách 9 - luyện tập trang 68, 69 luyện tập trang 76, 77 luyện tập chung trang 77, 78 Tính giá trị của biểu thức Tính quý giá của biểu thức - luyện tập (tiếp) trang 80, 81 Tính quý giá của biểu thức - rèn luyện (tiếp theo) trang 82 luyện tập chung tính giá trị của biểu thức trang 83 Hình chữ nhật hình vuông Chu vi hình chữ nhật Chu vi hình vuông Luyện thói quen chu vi hình chữ nhật cùng chu vi hình vuông vắn trang 89 Chương 3: những số đến 10 000 các số bao gồm bốn chữ số - Luyện tập các số tất cả bốn chữ số (tiếp theo) Số 10 000 - luyện tập Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn trực tiếp So sánh các số vào phạm vi 10000 - luyện tập Phép cộng các số trong phạm vi 10000 - rèn luyện Phép trừ các số vào phạm vi 10000 - luyện tập Luyện tập bình thường phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10000 Tháng, năm - rèn luyện Hình tròn, tâm, mặt đường kính, nửa đường kính Nhân số bao gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số - rèn luyện Nhân số gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số - rèn luyện (tiếp theo) phân chia số có bốn chữ số cho số bao gồm một chữ số rèn luyện chia số gồm bốn chữ số mang lại số tất cả một chữ số luyện tập chung làm quen với chữ số La Mã - luyện tập Thực hành xem đồng hồ đeo tay Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) bài bác toán tương quan đến rút về đơn vị Luyện tập rèn luyện (tiếp theo) Tiền việt nam Luyện tập tiền nước ta Làm thân quen với thống kê số liệu làm quen với những thống kê số liệu (tiếp theo) luyện tập làm thân quen với thống kê lại số liệu Chương 4: các số cho 100000 các số bao gồm 5 chữ số Luyện tập những số có 5 chữ số các số tất cả 5 chữ số (tiếp theo) Luyện tập những số bao gồm 5 chữ số (tiếp theo) Số 100000 - rèn luyện So sánh những số trong phạm vi 100000 luyện tập so sánh các số vào phạm vi 100000 rèn luyện (tiếp theo) diện tích của một hình Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông diện tích hình chữ nhật - luyện tập Diện tích hình vuông vắn - rèn luyện Phép cộng những số vào phạm vi 100 000 rèn luyện Phép cộng các số vào phạm vi 100 000 Phép trừ các số vào phạm vi 100 000 Tiền việt nam Luyện tập luyện tập chung Nhân số bao gồm 5 chữ số cùng với số tất cả một chữ số - luyện tập Chia số gồm 5 chữ số cùng với số gồm một chữ số rèn luyện Luyện tập chung bài xích toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng Luyện tập rèn luyện (tiếp theo) luyện tập chung Chương 5: Ôn tập cuối năm Luyện tập bình thường Ôn tập những số đến 100 000 Ôn tập những số cho 100000 (tiếp theo) Ôn tập tứ phép tính vào phạm vi 100000 Ôn tập tư phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000 (tiếp theo) Ôn tập về đại lượng Ôn tập về hình học tập Ôn tập về hình học (tiếp theo) Ôn tập về giải Toán luyện tập chung rèn luyện chung luyện tập chung
Giới thiệuChính sáchTheo dõi bọn chúng tôiTải ứng dụngChứng nhận
*