TÍNH CHU VI HÌNH CHỮ NHẬT

     
2 phương pháp tính diện tích hình chữ nhật2.4 một số Bài Toán Tính diện tích Hình Chữ Nhật2.6 bài xích tập áp dụng

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường phủ bọc hình, cũng đó là đường bao quanh toàn cỗ diện tích.

Bạn đang xem: Tính chu vi hình chữ nhật


Chu vi hình chữ nhật bằng 2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

Trong đó:

Bạn đã xem: cách tính chu vi và ăn diện tích hình chữ nhật


P là chu vi hình chữ nhật.a là chiều lâu năm hình chữ nhật.b là chiều rộng hình chữ nhật.
*
Công Thức Tính Chu Vi Hình Chữ Nhật

– Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD bao gồm chiều dài = 6cm và chiều rộng = 3cm. Yêu thương cầu: Tính chu vi hình chữ nhật ABCD?Với vấn đề tính chu vi hình chữ nhật khá đơn giản này, bạn giải chỉ việc áp dụng phương pháp tính chu vi hình chữ nhật đã trình làng ở trên nhằm giải quyết:Áp dụng cách làm tính chu vi hình chữ nhật, ta có: = (a + b) x 2 = (6 + 3) x 2 = 9×2 = 18 cm .

Công thức tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật được đo bằng độ lớn của mặt phẳng hình, là phần mặt phẳng ta có thể nhìn thấy của hình chữ nhật.

Diện tích hình chữ nhật được tính theo công thức chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Trong đó:

S là diện tích hình chữ nhật.a là chiều nhiều năm hình chữ nhật.b là chiều rộng hình chữ nhật.

Trường hợp 1: Biết chiều dài, chiều rộng

*

– Khái niệm tính diện tích hình chữ nhật : diện tích hình chữ nhật bởi tích của chiều dài nhân cùng với chiều rộng.– Công thức tính diện tích s hình chữ nhật S = a x bTrong đó:+ a: Chiều nhiều năm của hình chữ nhật+ b: Chiều rộng của hình chữ nhật+ S: diện tích hình chữ nhậtVí dụ: Có một hình chữ nhật ABCD với chiều dài = 5cm và chiều rộng = 4cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật ABCD bằng bao nhiêu? Khi vận dụng công thức tính diện tích hình chữ nhật, ta tất cả như sau:S = a x b = 5 x 4 = 20cm2 (Xăng-ti-mét vuông)

* Trường hòa hợp 2: Biết 1 cạnh cùng đường chéo của hình chữ nhật

Đối cùng với trường phù hợp này, bạn phải tính một cạnh còn lại, kế tiếp bạn nhờ vào công thức làm việc trường hợp 1 để tính diện tích. 

*

Giả sử: vấn đề cho hình chữ nhật ABCD, biết AB = a, đường chéo AD = c. Tính diện tích ABCD.

– bước 1: Tính cạnh BD dựa theo định lý Pytago khi xét tam giác vuông ABD.– bước 2: hiểu rằng cạnh BD và AB thì bạn thuận tiện tính được diện tích s ABCD = AB x BD.

Tính hóa học Và dấu Hiệu phân biệt Hình Chữ Nhật

* Tính chất

– nhị đường chéo cánh trong hình chữ nhật bởi nhau, giảm nhau trên trung điểm của từng đường.– Có không hề thiếu tính chất của hình bình hành với hình thang cân.– nhị đường chéo trong hình chữ nhật giảm nhau tạo ra 4 tam giác cân.

* vệt hiệu

– Tứ giác bao gồm 3 góc vuông – Hình thang cân có một góc vuông– Hình bình hành bao gồm một góc vuông hoặc có hai đường chéo bằng nhau

Công Thức Suy Rộng

Từ công thức tính diện tích, chu vi hình chữ nhật sống trên, bạn dễ dãi suy ngược phương pháp tính chiều dài, chiều rộng lúc biết được diện tích, chu vi, 1 cạnh:

* Cho diện tích, chiều dài 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều lâu năm = diện tích s : Chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng = diện tích : Chiều dài

* cho chu vi, chiều dài 1 cạnh

– Biết chiều rộng: Chiều nhiều năm = P: 2 – chiều rộng– Biết chiều dài: Chiều rộng lớn = P: 2 – chiều dài

Lỗi sai Hay chạm chán Phải Và các Lưu Ý khi Làm bài Tính diện tích Hình Chữ Nhật

– các đại lượng rất cần phải cùng đơn vị chức năng đo lường. Thông thường, các bài toán 1-1 giản, đề bài xích sẽ ra 1-1 vị tính toán giống nhau, còn vấn đề khó thì bạn cần chú ý điều này bởi rất có thể đề bài đánh lừa.– Ghi sai đơn vị chức năng tính: cùng với diện tích, bạn phải viết đối chọi vị giám sát cùng với mũ 2.

Một Số việc Tính diện tích Hình Chữ Nhật

Bài 6 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Diện tích hình chữ nhật biến đổi như cố nào nếu:a) Chiều dài tăng 2 lần, chiều rộng không đổi?b) Chiều dài cùng chiều rộng tăng 3 lần?c) Chiều nhiều năm tăng 4 lần, chiều rộng bớt 4 lần ?

Lời giải: Công thức tính diện tích s hình chữ nhật là S = a.b, như vậy diện tích s S của hình chữ nhật vừa tỉ lệ thành phần thuận cùng với chiều dài a, vừa tỉ lệ thuận cùng với chiều rộng lớn b của nó.

*

Bài 7 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:

– Một gian phòng có nền hình chữ nhật với form size là 4,2m với 5,4m gồm một cửa sổ hình chữ nhật kích thước là 1m cùng 1,6m cùng một lối đi ra vào hình chữ nhật size là 1,2m và 2m.

– Ta coi một gian phòng đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng nếu diện tích các cửa bằng 20% diện tích nền nhà. Hỏi gian chống trên gồm đạt mức chuẩn chỉnh về ánh sáng hay không?

*

Bài 8 trang 118 sgk toán lớp 8 tập 1

Đo cạnh (đơn vị mm) rồi tính diện tích s tam giác vuông sau đây (h.122):

*

Lời giải:

Đo nhì cạnh góc vuông, ta được AB= 30mm, AC= 25mm.Áp dụng cách làm tính diện tích tam giác vuông, ta được:

*

Bài 9 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 10 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Cho một tam giác vuông. Hãy đối chiếu tổng diện tích s của hai hình vuông dựng trên nhị góc vuông cùng với diện tích hình vuông dựng bên trên cạnh huyền.

*

Bài 12 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi:Tính diện tích các hình dưới đây (h.124)( từng ô vuông là một trong đơn vị diện tích)

*

Lời giải:Diện tích hình a là 6 ô vuôngDiện tích hình b ∆ADH = ∆ BCI nên diện tích hình b vẫn bằng diện tích hình a (ABIH).Vậy diện tích s hình b là 6 ô vuôngDiện tích hình c: ∆ KLN = ∆ NMO nên diện tích hình c đã bằng diện tích s hình a (KMCB).Vậy diện tích hình c là 6 ô vuông

Bài 13 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*
*

Bài 14 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

*

Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1

Câu hỏi: Vẽ hình chữ nhật ABCD tất cả AB = 5cm, BC = 3cm.a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích nhỏ tuổi hơn nhưng bao gồm chu vi to hơn hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy.b) Hãy vẽ hình vuông có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông vắn như vậy? So sánh diện tích s hình chữ nhật cùng với diện tích hình vuông vắn có cùng chu vi vừa vẽ. Vì sao trong những hình chữ nhật gồm cùng chu vi thì hình vuông có diện tích s lớn nhất.

*
*
*
*

Bài 1: Tính chu vi và ăn diện tích của hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 20cm cùng chiều dài bằng 25cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 25) x 2 = 90 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Đáp số: 90cm với 500cm2

Bài 2: Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật có chiều rộng bởi 15cm và nửa chu vi bằng 40cm?

Lời giải:

Chu vi của hình chữ nhật là:

40 x 2 = 80 (cm)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là:

40 – 15 = 25 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

15 x 25 = 375 (cm2)

Đáp số: 80cm và 375cm2

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật có chu vi 96 cm, nếu giảm chiều lâu năm 13 centimet và bớt chiều rộng lớn 5 centimet thì được một hình vuông. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật đó có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = trăng tròn (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

20 + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x 20 = 560 (cm2)

Đáp số: 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích s của một hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 26 cm và bao gồm chu vi cấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều lâu năm x 3 = chiều nhiều năm x 2 + chiều dài.

Lại có:

Chu vi = chiều dài x 2 + chiều rộng x 2

Vậy: Chiều nhiều năm = chiều rộng lớn x 2.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng khu đất hình chữ nhật gồm chiều dài 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Tín đồ ta giảm chiều dài cùng tăng chiều rộng nhằm miếng khu đất là hình vuông, biết phần diện tích s giảm theo chiều dài là 272. Tra cứu phần diện tích tăng thêm theo chiều rộng.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều nhiều năm miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng đất hình vuông là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng lớn miếng đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng lớn miếng khu đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: 1232 (m2)

Cách tính chiều dài hình chữ nhật khi biết diện tích và chu vi hình chữ nhật

Cho ví dụ

Ví dụ: Cho một hình chữ nhật ABCD gồm tổng diện tích s là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều nhiều năm của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

*

Cách giải: Cách này vận dụng mối đối sánh tương quan giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Ta có chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài cùng chiều rộng lớn sau rất có thể áp dụng để tính diện tích s hình chữ nhật ABCD 360m2. Công thức tính diện tích s hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2 = 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Xem thêm: 6 Cách Chữa Đau Mắt Hàn Hiệu Quả Từ Các Mẹo Dân Gian, 5 Mẹo Chữa Đau Mắt Hàn Thợ Lành Nghề Chia Sẻ

Như vậy từ cách làm tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cộng lại tương xứng nhất với cặp số 9 cùng 40. Suy ra chiều dài của hình chữ nhật bởi 40m.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1:

Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh đất đó?

Bài giải

Cách 1:

Ta bao gồm tổng của chiều rộng cùng chiều dài là: (58 : 2) = 29 (m)(1)

Ta phân tích diện tích s HCN thành tích của số đo chiều rộng cùng chiều dài được như sau:

180 = 1 x 180 = 2 x 90 = 3 x 60 = 4 x 45 = 5 x 36 = 6 x 30 = 9 x 20 = 10 x 18 = 12 x 15 (2).

Dùng phương pháp đối chiếu, tự (1) ta thấy tổng cộng đo của chiều rộng và chiều nhiều năm là 29 m, đem đối chiếu với hiệu quả cặp số đo chiều rộng và chiều nhiều năm ở (2) ta thấy cặp số 9 cùng 20 vừa lòng yêu cầu.

Như vậy chiều rộng là 9 m; chiều nhiều năm là trăng tròn m.

Cách 2:

Gọi số đo chiều rộng là a; số đo chiều nhiều năm là b (a > 0; b > 0; a 0) cùng phần dư là b (b > 0) thì nửa chu vi vẫn là:

a + a x 5 + b = a x 6 + b = 75 (cm)

mặt khác: 75 = 12 x 6 + 3 = 11 x 6 + 9 (3 2. Hãy tra cứu chu vi mảnh vườn đó hiểu được mỗi cạnh của mảnh vườn đông đảo là phần nhiều số trường đoản cú nhiện.

Bài giải:

Chiều dài gấp 5 lần chiều rộng nên rất có thể chia miếng vườn thành 5 mảnh hình vuông vắn có cạnh bởi chiều rộng.

Ta có diện tích s mỗi mảnh hình vuông vắn là: 720 : 5 = 144 (m2)

Mà : 144 = 12 x 12 suy ra cạnh hình vuông hay chiều rộng lớn của miếng vườn là 12 m.

Từ kia tính được:

– Chiều dài của miếng vườn là: 12 x 5 = 60 (m)

– Chu vi của mảnh vườn là: (60 + 12) x 2 = 144 (m)

Bài luyện tập tính chu vi, diện tích hình chữ nhật

Bài 1: Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng lớn đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.

Tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật đó.

Bài 2: Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 14 m. Nếu như chiều rộng lớn tăng 2 m, chiều dài sút 3m thì mảnh đất đó biến hóa hình vuông. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12 m, biết rằng 3 lần chiều rộng thì bằng gấp đôi chiều dài. Tính chu vi mảnh đất nền đó.

Bài 4: Nếu sút một cạnh hình vuông đi 4 cm thì được hình chữ nhật có diện tích s kém diện tích hình vuông vắn 60 cm2. Tính chu vi hình vuông vắn đó.

Bài 5: Một hình vuông vắn có chu vi là 24 cm. Một hình chữ nhật có chiều rộng bởi cạnh của hình vuông vắn và biết 3 lần cạnh hình vuông thì bằng 2 lần chiều lâu năm hình chữ nhật. Tính diện tích s mỗi hình đó.

Bài 6: Biết chu vi một hình chữ nhật vội vàng 6 lần chiều rộng. Hỏi chiều lâu năm hình chữ nhật kia gấp mấy lần chiều rộng?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp hai chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích s của nó là 32 cm2.

Bài 8: Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bởi 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 9: Một hình chữ nhật với một hình vuông có chu vi cân nhau và bởi 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông vắn hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?

Bài 10: Một hình vuông được chia thành 2 hình chữ nhật. Tính chu vi hình vuông, biết rằng tổng chu vi 2 hình chữ nhật là 6420 cm.

Bài 11: Một hình chữ nhật có chu vi gấp đôi chu vi hình vuông cạnh 415m. Tính chiều dài với chiều rộng hình chữ nhật đó. Biết chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng.

Bài 12: Một hình chữ nhật gồm chu vi bằng 5 lần chiều rộng. Biết chiều dài bởi 60 cm. Tính chu vi hình chữ nhật.

Bài 13: Một tấm bìa hình chữ nhật tất cả hai lần chiều rộng yếu chiều dài 6cm, dẫu vậy chiều dài lại nhát năm lần chiều rộng là 3cm. Tính diện tích tấm bìa hình chữ nhật đó.

Bài 14: Một hình chữ nhật gồm chiều rộng 4cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 8 m.

a. Tính diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Nên Làm Gì Khi Bị Rụng Tóc Rụng Quá Nhiều Phải Làm Sao ? Tóc Rụng Quá Nhiều Phải Làm Sao

b. Hãy phân tách hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật bắt đầu đó.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chu vi 70 cm, được tạo thành hai phần vì một đoạn thẳng tuy nhiên song với chiều rộng làm sao cho phần đầu tiên là một hình vuông, phần thứ hai là hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật ban đầu?