Kiểm Tra Số Nguyên Tố Trong C

     

Code tham khảo:

Phân tích: Số nguyên là số không có phần thập phân hay nói theo cách khác phần thập phân của nó bằng không. Từ kia suy ra nếu một số nào này mà phần nguyên của nó bằng chính nó thì số sẽ là số nguyên. Vào lập trình để lấy phần nguyên của một trong những ta chỉ việc ép phong cách của số kia sang kiểu tài liệu int.

Bạn đang xem: Kiểm tra số nguyên tố trong c

#includestdio.h>main()///Hãy nhập vào một trong những N ngẫu nhiên và khám nghiệm xem N///có buộc phải là số nguyên xuất xắc không?///Số nguyên là số có phần thực = 0, vậy suy ra///nếu N-(int)N == 0 => N là số nguyên.float N;printf(" Moi ban nhap mot so bat ky: ");scanf("%f",&N);if(N==(int)N)printf(" %g la so nguyen",N);elseprintf(" %g khong phai la so nguyen",N);return 0;

khi chúng ta mới học lập trình thì bài bác tập kiểm tra số nguyên tố chạm mặt rất thường xuyên, vị nó tập cho mình tư duy để giải quyết và xử lý một bài xích toán. Phải trong bài này mình đã hướng dẫn chúng ta cách viết lịch trình C tìm số nhân tố trong một phạm vi nào đó.


*

*

Bài viết này được đăng trên freetuts.net, ko được copy dưới hồ hết hình thức.

Ví dụ đến phạm vi từ là 1 đến 10, thì bạn sẽ trả về các số nhân tố gồm: 2, 3, 5, 7. Bạn phải hiểu một chút về có mang số nhân tố là gì đã, nhằm từ kia tìm ra giải thuật.

Xem thêm: Viết Tập Làm Văn Số 6 Lớp 8 Hay Chọn Lọc, Viết Bài Tập Làm Văn Số 6 Ngữ Văn 8

Số nhân tố là số chỉ phân chia hết cho 1 và bao gồm nó. 2 lá số nguyên tố nhỏ tuổi nhất, không tồn tại số nguyên tố bự nhất.

Vậy để khẳng định một số có phải là SNT hay là không thì ta chỉ bài toán kiểm tra trong phạm vi trường đoản cú 2 mang đến nó, nếu xuất hiện số nào mà lại nó phân chia hết thì chưa phải là SNT, trái lại là SNT.

Xem thêm: Diện Tích Tam Giác Lớp 5 Trang 88 Diện Tích Hình Tam Giác, Bài Tập Tính Diện Tích Tam Giác Lớp 5

Bài viết này được đăng trên

Bài tập C - In ra hàng số nguyên tố

Bài tập này sẽ yêu cầu các bạn nhập vào nhị số num1, num2, kế tiếp sẽ in ra các số nhân tố trong phạm vi này.

#include int main(){int num1, num2, flag_var, i, j;/* yêu cầu người dùng nhập vào 2 số giới hạn* VD 1 mang đến 100, 10 đến 1000 vv.*/printf("Nhập vào hai số nguyên dương bất kì, số đầu bé hơn số sau:");//Lưu nhị số bằng lệnh scanfscanf("%d %d", &num1, &num2);//Hiện thị số nguyên tốt trong phạm vi nàyprintf("SNT trong phạm vi trường đoản cú %d mang đến %d là: ", num1, num2);for(i=num1+1; i

*