Unit 4: Music And Arts

     

Hoàn thành gần như câu sau bằng cách viết một từ/ cụm từ, từ bài xích đàm thoại trên. Kế tiếp làm việc theo cặp. Đóng vai với việc thể hiện tại ở trên. Tiếp đến thực hành chúng


Task 1. Listen and read.

Bạn đang xem: Unit 4: music and arts

(Nghe cùng đọc.)

Making plans for the weekend

Nick: Hi Duong. How are things?

Duong: Good. Oh, have you visited the Crazy Paint art gallery recently?

Nick: No, I haven"t I heard that it"s not as good as it was before.

Duong: Oh no! It"s great! I went there last weekend. The paintings are excellent! So what shall we bởi vì this weekend?

Nick: Let me see. The La La Las are playing at the Young Club, let"s go!

Duong: But we can watch the concert live on TV.

Nick: Oh, come on! It"s quite different khổng lồ be there in person-the musicians, the crowd, the colourful lights, the atmosphere... It will be fantastic!

Duong: I don"t lượt thích so much noise, Nick. Loud pop music really isn"t my thing.

Nick: Come on, Duong. It will be exciting!

Duong: How about going to lớn the cinema? I lượt thích films.

Nick: Me too. OK, we can go to the cinema if I get to choose the film!

*

a. Are these sentences true (T) or false (F)?

(Câu này đúng (T) tốt sai (F)?)

 

T

F

1. Duong and Nick are making plans for their weekend.

 

 

2. The art gallery isn’t as good as before.

 

 

3. Nick likes pop music.

 

 

4. Duong wants khổng lồ be at the pop concert.

 

 

5. Nick will let Duong choose the film.

 

 

Phương pháp giải:

Dịch bài bác hội thoại:

Nick: Chào Dương. Mọi bài toán thế làm sao rồi?

Dương: Vẫn tốt. Ồ, bạn đã có lần đi xem triển lãm thẩm mỹ “Crazy Paint” gần đây chưa?

Nick: Chưa. Tôi đã nghe rằng nó không hoặc như đã từng như trước đó đây.

Dương: Ồ không! tuyệt lắm! Mình đang đi vào đó cuối tuần rồi. Những bức tranh thật xuất sắc! Vậy cuối tuần này họ sẽ làm cho gì?

Nick: Để mình xem. đội La La Las đang chơi ở câu lạc cỗ Thanh niên, chúng ta đi nhé!

Dương: Nhưng chúng ta cũng có thể xem buổi đại nhạc hội thẳng trên ti vi mà.

Nick: Ồ, thôi nào! hoàn toàn khác khi họ xem tại đó - hồ hết nhạc sĩ, đám đông, tia nắng đầy màu sắc, không khí... Nó đang thật tuyệt!

Dương: Mình không thích không ít tiếng ồn ào, Nick. Nhạc pop ồn ã thật sự không hẳn là điều bản thân thích.

Nick: Thôi nào Dương. Nó đã thật hào khởi đấy!

Dương: Chúng ta hãy đi rạp chiếu phim đi? mình thích xem phim.

Nick: Mình cũng thế, được thôi, bạn có thể đi đến rạp chiếu phim giải trí phim nếu như mình được chọn phim!

Lời giải đưa ra tiết:

1. T

(Dương cùng Nick đang lên kế hoạch cho cuối tuần của họ.

2. F

(Triển lãm thẩm mỹ và nghệ thuật không hay như lúc trước đây.

3. T

(Nick ham mê nhạc pop.

4. F

(Dương ý muốn đi mang đến đại nhạc hội nhạc pop.

5. F

(Nick sẽ khiến cho Dương lựa chọn phim.


bài xích 1b

b. Finish the following sentences by writing one word/phrase from the conversation.

(Hoàn thành mọi câu sau bằng phương pháp viết một từ/ nhiều từ, từ bài đàm thoại trên.)

1. Crazy Paint art gallery is  before.

2. Duong says it is very  at pop concerts.

3. Nick thinks pop concerts are .

4. Nick says it"s more exciting lớn be at pop concerts .

5. Duong và Nick have decided lớn go khổng lồ the .

Lời giải chi tiết:

1. As good as

2. Loud

3. Fantastic

4. In person

5. Cinema

 

1. Crazy Paint art gallery is as good as before.

(Phòng trưng bày thẩm mỹ và nghệ thuật Crazy Paint vẫn xuất sắc như xưa.)

2. Duong says it is very loud at pop concerts.

(Dương nói rằng các buổi hòa nhạc nhạc pop rất ồn ào.)

3. Nick thinks pop concerts are fantastic.

(Nick nghĩ rằng những buổi hòa nhạc pop thật xuất xắc vời.)

4. Nick says it"s more exciting to be at pop concerts in person.

(Nick nói rằng thật độc đáo hơn lúc trực kế tiếp các buổi hòa nhạc nhạc pop.)

5. Duong & Nick have decided to lớn go to the cinema.

(Dương với Nick đã quyết định đi xem phim.)


bài xích 1c

c. Find these expression in the conversation. Check what they mean.

(Tìm những các từ này trong bài xích đàm thoại. Bình chọn chúng có nghĩa là gì.)

1. Let them see.

2. Come on.

3. It isn’t my thing.

Xem thêm: Sách Giải Toán 10 Bài 2 - Giải Toán 10: Bài 2 Trang 94 Sgk Đại Số 10

Lời giải chi tiết:

1. Let them see: used when you are thinking what to lớn say or reply 

(Hãy để họ xem: được sử dụng khi bạn nghĩ đồ vật gi để nói hoặc trả lời.)

2. Come on: used khổng lồ show that you don’t agree with what somebody has said 

(Thôi nào: được thực hiện để biểu hiện rằng chúng ta không đồng ý với điều mà ai đó đã nói.)

3. It isn’t my thing: used khổng lồ show that you don’t lượt thích something 

(Không yêu cầu điều tôi thích: được dùng để thể hiện tại rằng các bạn không say đắm điều gì đó.)


bài xích 1d

d. Work in pairs. Make short role-plays with the expressions above. Then practise them.

(Làm bài toán theo cặp. Đóng vai với sự thể hiện tại ở trên. Kế tiếp thực hành chúng.)

Example:

A: We"ll go to the theatre next Saturday. Can you go, too?

(Chúng mình sẽ đến rạp vào đồ vật Bảy tới. Bạn cũng đi được chứ?)

B: Let me see. I"ll have khổng lồ ask my parents first.

(Để bản thân xem. Mình sẽ buộc phải hỏi cha mẹ trước.)


Task 2. Write the correct word/phrase under each of the pictures. Then listen & repeat.

(Viết từ/ nhiều từ đứng dưới mỗi bức hình. Sau đó nghe và tái diễn chúng.)

camera

portrait

paintbrush

microphone

museum

painting

crayons

art gallery

opera

musical instruments

*

Lời giải bỏ ra tiết:

1. microphone (micro)

2. camera (máy ảnh)

3. painting (tranh vẽ

4. musical instruments (nhạc cụ)

5. portrait (ảnh chân dung)

6. art gallery (triển lãm nghệ thuật)

7. crayons (bút chì màu)

8. museum (bảo tàng)

9. opera (nhạc kịch)

10. paintbrush (cọ vẽ)


Task 3. Complete these sentences with words from 2.

(Hoàn thành rất nhiều câu này với các từ ở vị trí 2.)

1. The painter"s exhibition, "Hidden Flower, begins today at the city________.

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his________of the old Ha Noi streets.

3. In Barcelona, Spain, you can visit a________dedicated to lớn the life of Picasso.

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good ________is important.

5. I rarely listen to________at home. I can"t understand the words they sing, and I prefer modern music.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Gallery

2. Paintings

3. Museum

4. Camera

5. Opera

 

1. The painter’s exhibition, ‘Hidden Flower’, begins today at the city art gallery.

(Triển lãm họa sĩ, “Hoa giấu/ ẩn”, bắt đầu vào từ bây giờ ở triển lãm thẩm mỹ thành phố.)

2. Bui Xuan Phai is my favourite artist. I love his paintings of the old Ha Noi streets.

(Bùi Xuân Phái là nghệ sĩ yêu mếm của tôi. Tôi thích số đông bức vẽ của ông ấy về đường phố tp. Hà nội xưa.)

3. In Barcelona, Spain, you can visit a museum dedicated to lớn the life of Picasso.

(Ở Barcelona, Tây Ban Nha, chúng ta có thể thăm một bảo tàng nói tới việc hiến đâng cho đời của Picasso.)

4. I think photography is an interesting art form. Of course, having a good camera is important.

(Tôi suy nghĩ nhiếp ảnh là một bề ngoài nghệ thuật thú vị. Dĩ nhiên, gồm một máy chụp hình tốt thật quan trọng.)

5.

Xem thêm: Lạc Trôi Với 5 Điểm Chụp Ảnh Vườn Hoa Đẹp Ở Hà Nội Chụp Ảnh Đầu Năm

I rarely listen to opera at home. I can’t understand the words they sing, & I prefer modern music.

 (Tôi hiếm lúc nghe nhạc kịch sinh hoạt nhà. Tôi không thể hiểu hồ hết từ mà họ hát với tôi ưng ý nhạc tân tiến hơn.)