Giải Getting Started

     

Tổng hợp bài xích tập và lý thuyết phần Getting Started – Unit 10. Our Houses In The Future SGK giờ Anh 6 Global Success


My future house

(Ngôi nhà về sau của tôi)

1. Listen & read.

Bạn đang xem: Giải getting started

(Lắng nghe cùng đọc.)

Nick: What are you doing, Phong?

Phong: I"m painting a picture of my house.

Nick: Your house! That"s a UFO.

Phong: It looks lượt thích a UFO but it"s my house in the future.

Nick: Where will it be?

Phong: It"ll be in the mountains.

Nick: What will it be like?

Phong: It"ll be a large house. It"ll have twenty rooms.

Nick: Twenty rooms!

Phong: Yes, & it"ll have solar energy.

Nick: Fantastic! Which room will you lượt thích best?

Phong: My bedroom, of course.

Nick: What appliances might the house have?

Phong: My house might have some smart TVs và ten robots.

Nick: Sounds great! & how much will...

Phương pháp giải:

Tạm dich:

Nick: Cậu đang làm gì vậy Phong?

Phong: Tớ sẽ vẽ một tranh ảnh về ngôi nhà của tớ.

Nick: Ngôi nhà đất của cậu! Đó là 1 UFO.

Phong: Nó trông y như UFO nhưng sẽ là ngôi nhà của tớ trong tương lai.

Nick: Nó vẫn ở đâu?

Phong: Nó đã ở bên trên núi.

Nick: Nó sẽ như thế nào?

Phong: Nó sẽ là 1 trong những ngôi đơn vị lớn. Nó sẽ có hai mươi phòng.

Nick: 20 phòng!

Phong: Đúng vậy, cùng nó đang có tích điện mặt trời.

Xem thêm: Bật Mí Cách Nấu Nước Hạt Sen Tươi Ngon Ngây Ngất, Cách Luộc Hạt Sen Tươi

Nick: tốt vời! Cậu đã thích phòng làm sao nhất?

Phong: tất yếu là phòng ngủ của tớ.

Nick: Ngôi nhà hoàn toàn có thể có phần nhiều thiết bị nào?

Phong: công ty tớ có thể có một trong những TV thông minh cùng mười rô bốt.


bài 2


Video giải đáp giải


2. Read the conversation again. Find & write down the words or phrases that show:

(Đọc lại đoạn hội thoại. Tìm và viết ra những từ hoặc nhiều từ thể hiện.)

Type of house: ....................

(Loại nhà)

Location: .............................

(Vị trí)

Appliances in the house: ..........................

(Thiết bị vào nhà)

Lời giải đưa ra tiết:

- Type of house: UFO house

(Loại nhà: nhà UFO)

- Location: mountains

(Vị trí: trên núi)

- Appliances in the house: twenty rooms, solar energy, somes smart TVs và 10 robots.

(Thiết bị vào nhà: 20 phòng, năng lượng mặt trời, một trong những TV thông minh và 10 fan máy.)


bài xích 3


Video lý giải giải


4. Order the words to lớn make a phrase about a place. Each group has one extra word.

(Xếp thiết bị tự các từ để tạo thành một các từ về một địa điểm. Mỗi nhóm gồm một từ bỏ thừa.)

Example: ocean / in / on / the

=> in the ocean (trong đại dương)

1. Sea/ a/ in/ the

...........................................

2. On/ in/ the / city

............................................

3. The / in/ at / town

..........................................

4 the/ on/ in/ mountains

...........................................

5. Countryside / a/ the / in

.............................................

6. Moon / in / the / on

............................................

7. In / at/ the / sky

...........................................

Xem thêm: Soạn Bài Những Câu Hát Về Tình Yêu Quê Hương Đất Nước Con Người Ngắn Nhất )

Lời giải đưa ra tiết:

1. In the sea (ở biển)

2. In the city (trong thành phố)

3. In the town (trong thị trấn)

4. In the mountains (trên núi)

5. In the countryside (ở nông thôn)

6. On the Moon (trên mặt trăng)

7. In the sky (trên bầu trời)


bài 5


Video gợi ý giải


5.In groups, describe to lớn your classmates what you can see outside the window of your future house. Your group tries khổng lồ guess where your house is.

(Trong nhóm, tế bào tả cho mình cùng lớp mọi gì bạn cũng có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ ngôi nhà tương lai của mình. Team của bạn cố gắng đoán coi nhà của người tiêu dùng ở đâu.)

Example: (Ví dụ)

A: Outside my window I can see the beach and the water. Where"s my house?

(Bên ngoài hành lang cửa số của tôi, tôi rất có thể nhìn thấy bãi tắm biển và phương diện nước. Nhà tôi sinh hoạt đâu?)

B: It"s in the sea. (Nó sống biển.)

A: Correct. (Đúng.)

Lời giải chi tiết:

A: Outside my window I can see the building office & shopping center. Where"s my house?

(Bên ngoài cửa sổ của tôi, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy công sở tòa nhà và trung tâm download sắm. đơn vị tôi sinh hoạt đâu?)