1. C

Phần được gạch chân ở cách thực hiện C được vạc âm là /əʊ/, những phương án còn lại được phát âm /aʊ/.

Bạn đang xem:

2. A

Phần được gạch ốp chân ở cách thực hiện A được phát âm là /ə/, các phương án sót lại được phạt âm /əʊ/.

3. A

Phần được gạch ốp chân ở phương án A được phân phát âm là /ð/, các phương án còn sót lại được phân phát âm /θ/.

4. C

Phần được gạch ốp chân ở phương án C được phát âm là /e/, những phương án còn sót lại được phân phát âm /æ/.

5. B

Phần được gạch chân ở giải pháp B được phân phát âm là /ɪ/, các phương án còn lại được phân phát âm /e/.


Vocabulary

2. Choose a, B, or C khổng lồ fill the gaps in the passage.

(Chọn a, B hoặc C để bao phủ đầy khoảng trống trong đoạn văn.)

Most children love (1) ........... Activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go (2)........ . In countries with a lot of snow like (3) ........... , children go skiing with their parents to practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting (4) .......... On TV or visit (5) ........... In the area.

1. A outdoor 

2. A. Tennis

3. A. Sweden

4. A. Characters

5. A. Sports

B. Indoor

B. Karate

B. India 

B. Viewers

B. City 

C. School

C. Swimming

C. Brazil

C. Programmes

C. Landmarks

 


Lời giải đưa ra tiết:

1. A2. C3. A4. C5. C

Most children love outdoor activities when the weather is good. They play football, go skateboarding or go swimming. In countries with a lot of snow like Sweden, children go skiing with their parents lớn practise skiing. When they are not skiing, they can stay at home and watch interesting programmes on TV or visit landmarks in the area.

(Hầu hết trẻ em đều thích các chuyển động ngoài trời khi thời tiết đẹp. Họ chơi bóng đá, trượt ván hoặc là di chuyển bơi. Ở các nước có không ít tuyết như Thụy Điển, trẻ em đi trượt tuyết cùng cha mẹ để tập trượt tuyết. Khi không trượt tuyết, họ rất có thể ở nhà với xem các chương trình thú vui trên TV hoặc tham quan những địa danh trong quần thể vực.)


bài xích 3


Video trả lời giải


3. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

(Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ trong khung.)

 football city landmark television summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous ............ In Paris.

2. Pelé is a great ............ Player from Brazil.

3. There are many educational programmes on ........... .

4. I think no other ........... In the world is more interesting than Los Angeles.

5. ............... Are very popular in counties with a lot of sunshine lượt thích Australia.


Phương pháp giải:

- football (n): bóng đá

- đô thị (n): thành phố

- landmark (n): phong cảnh

- television (n): ti vi

- summer sports (n.p): thể thao mùa hè

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Landmark2. Football3. Television 4. City5. Summer sports

1. The Eiffel Tower is a famous landmark in Paris.

(Tháp Eiffel là 1 địa danh danh tiếng ở Paris.)

2. Pelé is a great football player from Brazil.

(Pelé là một trong cầu thủ nhẵn đá tuyệt vời và hoàn hảo nhất đến từ Brazil.)

3. There are many educational programmes on television.

(Có không ít chương trình giáo dục và đào tạo trên truyền hình.)

4. I think no other city in the world is more interesting than Los Angeles.

(Tôi nghĩ không có thành phố làm sao trên thế giới thú vị rộng Los Angeles.)

5. Summer sports are very popular in counties with a lot of sunshine like Australia.

Xem thêm: Cách Kết Nối Micro Với Smart Tv, Cách Kết Nối Micro Không Dây Với Tivi

(Các môn thể thao ngày hè rất phổ biến ở các quận bao gồm nhiều tia nắng mặt trời như Australia.)


bài 4


Video giải đáp giải


Grammar

4. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đúng A, B hoặc C.)

1. John, you are late. The match .......... Ten minutes ago.

A. Starts B. Started C. Is starting

2. Ben wrote his parents a postcard ............... He was on holiday.

A. Because B. Và C. While

3. Hong Kong is famous for............... Double-decker buses.

A. Its B. It C. It’s

4. Sports & games ............ An important part in our lives.

A. Play B. Plays C. Played

5. The USA ..... First colour TV in 1953.

A. Has B. Have C. Had

6. We are now in the đô thị museum. ........... Any objects on display.

A. Not cảm ứng B. Don"t touch C. Don’t touching


Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. C3. A4. A5. C6. B

1. John, you are late. The match started ten minutes ago.

(John, bạn đến muộn. Trận đấu bắt đầu cách phía trên mười phút.)

2. Ben wrote his parents a postcard while he was on holiday.

Ben sẽ viết cho cha mẹ mình một tấm bưu thiếp lúc anh ấy vẫn đi nghỉ.

3. Hong Kong is famous for its double-decker buses.

(Hong Kong khét tiếng với xe cộ buýt nhị tầng.)

4. Sports và games play an important part in our lives.

(Thể thao cùng trò đùa đóng một trong những phần quan trọng trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.)

5. The USA had its first colour TV in 1953.

(Hoa Kỳ có TV màu đầu tiên vào năm 1953.)

6. We are now in the thành phố museum . Don"t touch any objects on display.

(Bây giờ công ty chúng tôi đang ngơi nghỉ trong bảo tàng thành phố. Không va vào bất kỳ đồ thứ nào trên màn hình.)


bài 5


Video hướng dẫn giải


5. Correct the underlined question word(s) if needed.

(Sửa (các) từ để hỏi được gạch men chân nếu cần.)

1. Who sports vày you like?

2. What time vày you have English class?

3. What vị you like Hoi An?

4. What tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

5. When is the Great Wall: in đài loan trung quốc or in Korea?


Lời giải bỏ ra tiết:

1. Who => What

What sports bởi vì you like?

(Bạn thích môn thể dục thể thao nào?)

2. What time do you have English class?

(Bạn gồm lớp giờ đồng hồ Anh thời gian mấy giờ?)

3. What => Why

Why bởi you lượt thích Hoi An?

(Vì sao mình thích Hội An?)

4. What => How

How tall are the Twin Towers in Kuala Lumpur?

(Tháp Đôi ngơi nghỉ Kuala Lumpur cao bao nhiêu?)

5.

Xem thêm: 12 Cách Làm Sáng Vàng Bị Đen Phải Làm Sao, 10 Cách Làm Cho Vàng Sáng Bóng Tại Nhà

When => Where

Where is the Great Wall: in trung quốc or in Korea?

(Vạn Lý trường Thành ngơi nghỉ đâu: ở china hay sống Hàn Quốc?)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 941 phiếu
Bài tiếp theo
*

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm tiếng Anh 6 - Global Success - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp acsregistrars.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện acsregistrars.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gửi Hủy bỏ
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép acsregistrars.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.