THỂ TÍCH HÌNH CHỎM CẦU

     
Bạn vẫn xem: Tổng Hợp triết lý Công Thức Tính Thể Tích Chỏm Cầu, cách làm Tính Thể Tích Chỏm Cầu tại acsregistrars.vn

Theo chúng ta hình chỏm cầu là gì? bí quyết tính thể tích chỏm cầu? bí quyết tính diện tích s xung quanh của chỏm cầu? nếu bạn chưa trả lời được ước hỏi thì xem nội dung bài viết chi tiết dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu bạn dùng một mặt phẳng (α) giảm mặt ước thì ta thu được một chỏm cầu như phần tô màu xanh da trời trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt mong bị giảm được call là mặt dưới chỏm cầu, bao gồm có dạng hình tròn và bán kính là a. Giả dụ mặt cắt đi qua tâm thì a gồm độ to bằng bán kính mặt cầu: a = rKhoảng giải pháp từ dưới đáy tới đỉnh là chiều cao của chỏm

2.

Bạn đang xem: Thể tích hình chỏm cầu

Đang xem: bí quyết tính thể tích chỏm cầu

Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay còn gọi là diện tích xung quanh của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích s hình chỏm cầur là bán kính mặt cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)r là bán kính mặt cầu

Lưu ý: nếu như đề cho thấy thêm bán kình dưới đáy chỏm cầu là a thì công thức tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2ight)$

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích hình chỏm mong ứng cùng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

Xem thêm: Mẹ Bầu 4 Tháng Uống Trà Hoa Đậu Biếc Có Thai Uống Hoa Đậu Biếc Được Không ?

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng phương pháp tính diện tích chỏm cầu: Schỏm ước = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào cách làm tính diện tích hình chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm mong dựa theo con số sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 6 Hình Học Trực Quan, Giải Toán Lớp 6 Chương 3: Hình Học Trực Quan

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng cách làm tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23ight) = 192,68left( cm^2ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 mm = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33ight) = 1260pi left( cm^2ight)$

c) Theo đề:

h = 15 milimet = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu nhờ vào công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53ight) = 180,78left( cm^2ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính phương diện chỏm mong a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2ight) = 315,73left( cm^2ight)$

Qua phần đa chia sẻ cụ thể trên đây hi vọng bạn đọc sẽ hiểu được chỏm cầu, phương pháp tính thể tích chỏm cầu cũng giống như diện tích chỏm cầu. Nhờ vào những kiến thức này bạn áp dụng vào giảo các bài toán trong thực tế.