Thế Giới Logo Của Em Lớp 5

     

Giải Tin học lớp 5 phần 6: Thế giới logo của em

Để học tốt Tin học lớp 5, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập SGK Tin học 5 phần 6: Thế giới logo của em hay nhất, chi tiết sẽ giúp Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu để giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi trong sách Cùng học tin học Quyển 3 lớp 5 để học tốt môn Tin học lớp 5.

Bạn đang xem: Thế giới logo của em lớp 5

*

Giải Tin học 5 Bài 1: Tiếp tục với câu lệnh lặp

Bài 1 trang 97 SGK Tin học lớp 5: Thực hiện các đoạn lệnh trong các cột Lucgiac1 và Lucgiac2 dưới đây. So sánh các kết quả nhận được.

*

Lời giải:

- Kết quả thực hiện Lucgiac1:

*

- Kết quả thực hiện Lucgiac2:

*

- Kết quả thực hiện 2 lệnh là giống nhau.

Bài 2 trang 98 SGK Tin học lớp 5: Số 6 trong câu lệnh REPEAT 6 có ý nghĩa gì?

Lời giải:

- Số 6 trong câu lệnh trên có nghĩa là thao tác vẽ FD 50 RT 60 được lặp 6 lần.

Bài 3 trang 98 SGK Tin học lớp 5: Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh REPEAT 6 có ý nghĩa gì?

Lời giải:

- Lệnh WAIT 60 trong câu lệnh trên có nghĩa là mỗi khi vẽ một đường, ta phải đợi 1 khoảng thời gian là 60 ms giây thì vẽ tiếp.

Bài 4 trang 100 SGK Tin học lớp 5: Hãy gõ các dòng lệnh sau và quan sát kết quả hiện trên màn hình

a)

REPEAT 4 RT 90>

b)

REPEAT 6 BK 50 RT 60>

Lời giải:

a) Kết quả:

*

b) Kết quả:

*

Bài thực hành 1 trang 98 SGK Tin học lớp 5: Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ thực hiện hai dòng lệnh sau:

*

Lời giải:

- Hình tam giác:

*

- Hình vuông:

*

- Đa giác năm cạnh:

*

- Hình sao năm cánh:

*

- Đường tròn:

*

- Hình tròn:

*

Bài thực hành 2 trang 99 SGK Tin học lớp 5: Hãy kiểm tra để thấy Rùa vẽ được hình dưới đây nhờ thực hiện các lệnh sau:

a) REPEAT 4

REPEAT 4

b) REPEAT 4

LT 90 PU FD 20 RT 90 PD

REPEAT 4

Lời giải:

a) Kết quả:

*

b) Kết quả:

*

Bài thực hành 3 trang 99 SGK Tin học lớp 5: Sử dụng câu lệnh lặp REPEAT, viết các câu lệnh để Rùa vẽ được hình bên

Lời giải:

- Ta sử dụng câu lệnh lặp như sau:

REPEAT 4

REPEAT 4

- Kết quả:

*

Giải Tin học 5 Bài 2: Thủ tục trong Logo

Bài 1 trang 103 SGK Tin học lớp 5: Một thủ tục trong Logo có ba phần. Kể tên các phần đó.

Xem thêm: Lời Chúc Mừng Tân Linh Mục Hay Nhất, Lễ Tạ Ơn Cha Mới Phêrô Nguyễn Văn Chương

Lời giải:

- Một thủ tục trong Logo có ba phần:

•Đầu thủ tục

•Thân thủ tục

•Kết thúc thủ tục.

Bài 2 trang 103 SGK Tin học lớp 5: Nêu cách đặt tên thủ tục.

Lời giải:

- Các đặt tên thủ tục:

•Dùng chữ Việt không dấu để đặt tên cho thủ tục

•Trong tên thủ tục không được có dấu cách, phải có ít nhất một chữ cái.

Bài 3 trang 103 SGK Tin học lớp 5: Những từ nào xuất hiện trong mọi thủ tục?

Lời giải:

- Những từ xuất hiện trong mọi thủ tục:

•To: bắt đầu cho mọi thủ tục

•End: kết thúc thủ tục.

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Uốn Sắt Thủy Lực Cũ & Mới Chính Hãng Giá Rẻ

Bài thực hành 1 trang 105 SGK Tin học lớp 5: Viết thủ tục GOCVUONG và thủ tục TamGiac2 trong Logo theo gợi ý dưới đây.

*

Lời giải:

- Thủ tục GOCVUONG:

*

- Thủ tục Tamgiac2:

*

Bài thực hành 2 trang 105 SGK Tin học lớp 5: Viết thủ tục vẽ hình vuông trong Logo:

TO HINHVUONG

REPEAT 4

END

Lời giải:

*

Bài thực hành 3 trang 105 SGK Tin học lớp 5: Sử dụng hai dòng lệnh dưới đây để viết thủ tục vẽ hình chữ nhật trong Logo: