Tài Khoản 515 Theo Thông Tư 200

     
*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn phương pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài bao gồm - thông tin tài khoản 515, biện pháp hạch toán thu tiền lãi mang lại vay, lãi tiền gởi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi tỷ giá,chiết khấu thanh toán được hưởng do mua sắm chọn lựa hóa, dịch vụ...bút toán kết chuyển lợi nhuận tài thiết yếu cuối kỳ.

Bạn đang xem: Tài khoản 515 theo thông tư 200

1. Tài khoản 515 - Doanh thu chuyển động tài chính

a) tài khoản này dùng làm phản ánh lệch giá tiền lãi, tiền phiên bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được phân chia và doanh thu chuyển động tài thiết yếu khác của doanh nghiệp, gồm:

- chi phí lãi: Lãi mang lại vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán sản phẩm trả chậm, trả góp, lãi đầu tư chi tiêu trái phiếu, tín phiếu, phân tách khấu giao dịch thanh toán được tận hưởng do mua sắm và chọn lựa hóa, dịch vụ;...

- Cổ tức, roi được phân chia cho tiến độ sau ngày đầu tư;

- thu nhập cá nhân về hoạt động chi tiêu mua, bán thị trường chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng ủy quyền vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác;

- thu nhập về những hoạt động đầu tư chi tiêu khác;

- Lãi tỷ giá hối đoái tạo ra trong kỳ và đánh giá lại khoản mục chi phí tệ tất cả gốc ngoại tệ cuối kỳ; lãi do phân phối ngoại tệ;

- những khoản doanh thu vận động tài chính khác.

b) Đối cùng với khoản doanh thu từ chuyển động mua, cung cấp ngoại tệ, lợi nhuận được ghi nhận là số chênh lệch lãi giữa giá bán ngoại tệ xuất kho và giá ngoại tệ thiết lập vào.

c) Đối cùng với lãi chi phí gửi: lợi nhuận không bao hàm khoản lãi tiền gửi phát sinh vì hoạt động đầu tư chi tiêu tạm thời của khoản vay thực hiện cho mục tiêu xây dựng tài sản dở dang.

d Đối với chi phí lãi đề nghị thu từ các khoản đến vay, bán sản phẩm trả chậm, trả góp: doanh thu chỉ được ghi thừa nhận khi chắc chắn thu được cùng khoản gốc đến vay, nợ gốc đề nghị thu không trở nên phân nhiều loại là thừa hạn rất cần phải lập dự phòng.

Lưu ý: việc hạch toán khoản doanh thu hoạt động tài thiết yếu phát sinh liên quan đến nước ngoài tệ được triển khai theo quy định tại Điều 52 Thông tư 133. Chi huyết xem trên đây: Cách hạch toán chênh lệch tỷ giá

Sơ đồ chữ T hạch toán thông tin tài khoản 515

*

2.Kết cấu với nội dung thông tin tài khoản 515

Bên Nợ

Bên Có

- Số thuế GTGT bắt buộc nộp tính theo cách thức trực tiếp (nếu có);

- Kết đưa doanh thu vận động tài bao gồm thuần sang tài khoản 911 - “Xác định tác dụng kinh doanh”

Các khoản doanh thu hoạt động tài chủ yếu phát sinh trong kỳ.

Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.

3. Giải pháp hạch toán lợi nhuận tài chính một số trong những nghiệp vụ:

a) Định kỳ, khi có bởi chứng chắc chắn là thu được khoản lãi giải ngân cho vay (bao có cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, ghi:

Nợ TK 138 - đề nghị thu khác

Nợ những TK 121, 128 (nếu lãi giải ngân cho vay định kỳ được nhập gốc)

có TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính.

Bằng chứng chắc chắn thu được những khoản nên thu này bao gồm:

- Khoản cần thu cội không bị xem là nợ nặng nề đòi thuộc đối tượng người dùng phải trích lập dự trữ hoặc nợ không có tác dụng thu hồi, không thuộc diện bị khoanh nợ, giãn nợ;

- Có xác nhận nợ và cam kết trả nợ của bên nhận nợ;

- Các vật chứng khác (nếu có).

b) Số tiền chiết khấu giao dịch thanh toán được hưởng do giao dịch tiền mua hàng trước thời hạn được người chào bán chấp thuận, ghi:

Nợ TK 331 - bắt buộc trả cho những người bán

gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chính.

Xem thêm: Cách Lập Dàn Ý Bài Văn Tả Người Mẹ Lớp 5 Chi Tiết Giúp Học Sinh Dễ Viết Nhất

c) bội phản ánh lợi nhuận cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền tạo nên trong kỳ từ vận động góp vốn đầu tư:

- Khi dìm được thông tin về quyền dìm cổ tức, lợi nhuận từ chuyển động đầu tư, ghi:

Nợ TK 138 - đề xuất thu khác

gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính.

- Trường thích hợp nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao hàm cả khoản lãi đầu tư chi tiêu dồn tích trước lúc doanh nghiệp mua lại khoản chi tiêu đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ tất cả phần chi phí lãi của các kỳ nhưng mà doanh nghiệp thiết lập khoản chi tiêu này new được ghi thừa nhận là doanh thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trước lúc doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư chi tiêu đó thì ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị của bao gồm khoản chi tiêu trái phiếu, cp đó, ghi:

Nợ TK 138 - bắt buộc thu khác (tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được)

Có những TK 121, 228 (phần cổ tức, lợi nhuận dồn tích trước lúc doanh nghiệp thâu tóm về khoản đầu tư)

gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chủ yếu (phần cổ tức, lợi nhuận của những kỳ sau thời điểm doanh nghiệp tải khoản chi tiêu này).


d) Kế toán buôn bán ngoại tệ, ghi:

- Trường hòa hợp bên gồm TK tiền vận dụng tỷ giá ghỉ sổ cùng tỷ giá thanh toán giao dịch thực tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ những TK tiền, ghi:

Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121) (tỷ giá gia dịch thực tiễn bán)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

có TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chủ yếu (số chênh lệch tỷ giá giao dịch thực tế bán lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán).

- Trường vừa lòng bên bao gồm TK tiền vận dụng tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế, ghi:

Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122)

Khoản lãi chênh lệch tỷ giá tạo nên trong kỳ vì tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ các TK chi phí được ghi dìm đồng thời tại thời gian bán ngoại tệ hoặc định kỳ phụ thuộc vào đặc điểm hoạt động kinh doanh cùng yêu cầu quản lý của doanh ghiệp:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính

đ) khi mua vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ thanh toán giao dịch bằng nước ngoài tệ mà lại tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh to hơn tỷ giá ghi sổ kế toán những TK 111, 112, ghi:

- Trường hợp bên có TK tiền vận dụng tỷ giá ghỉ sổ để quy thay đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 217, 241, 642 (tỷ giá gia dịch thực tiễn tại ngày giao dịch)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (theo tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài bao gồm (lãi tỷ giá ăn năn đoái)

- Trường đúng theo bên bao gồm TK tiền áp dụng tỷ giá bán giao dịch thực tế để quy thay đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán, ghi:

+ Khi đưa ra tiền cài vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 217, 241, 642 , 133 ..(tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm thanh toán và thanh toán)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) ..(tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời điểm thanh toán giao dịch và thanh toán)

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá tạo nên trong kỳ được ghi dìm đồng thời khi đưa ra tiền cài vật tư, mặt hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ thương mại hoặc định kỳ tùy theo đặc điểm vận động kinh doanh và yêu cầu thống trị của DN, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122)

bao gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính


e) Khi giao dịch nợ phải trả bằng ngoại tệ (nợ cần trả fan bán, nợ vay, nợ thuê tài chính, nợ nội bộ…):

- ngôi trường hợp mặt Nợ các tài khoản đề nghị trả và mặt Có các tài khoản tiền vận dụng tỷ giá bán ghi sổ để quy thay đổi ra đơn vị chức năng tiền tệ kế toán với tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán của những TK đề xuất trả lớn hơn tỷ giá bán ghi sổ kế toán của các TK tiền, ghi:

Nợ những TK 331, 336, 341... (tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

bao gồm TK 515 - Doanh thu chuyển động tài thiết yếu (lãi tỷ giá ăn năn đoái)

- ngôi trường hợp mặt Nợ những tài khoản đề xuất trả và mặt Có những tài khoản tiền vận dụng tỷ giá chỉ giao dịch thực tế để quy thay đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán cùng tỷ giá chỉ ghi sổ của các TK buộc phải trả to hơn tỷ giá chỉ giao dịch thực tế hoặc tỷ giá bán ghi sổ của các TK tiền bé dại hơn tỷ giá thanh toán thực tế, ghi:

+Khi thanh toán giao dịch nợ nên trả:

Nợ những TK 331, 338, 341... (tỷ giá giao dịch thực tế)

Có những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế)

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá gây ra trong kỳ được ghi nhấn đồng thời khi giao dịch nợ cần trả hoặc định kỳ tùy thuộc vào đặc điểm vận động kinh doanh và yêu cầu làm chủ của DN, ghi:

Nợ các TK 331, 338, 341, 111 (1112), 112 (1122) (chênh lệch thân tỷ giá bán ghi sổ của tài khoản nợ phải trả hoặc thông tin tài khoản tiền với tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc trả nợ)

bao gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chính

f) khi thu được tiền nợ đề xuất thu (nợ nên thu của khách hàng, đề xuất thu nội bộ, yêu cầu thu không giống …) bởi ngoại tệ cơ mà tỷ giá giao dịch thực tế lớn hơn tỷ giá bán ghi sổ kế toán của các TK bắt buộc thu, ghi:

- ngôi trường hợp mặt Có những tài khoản buộc phải thu vận dụng tỷ giá bán ghi sổ để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) ... (tỷ giá giao dịch thực tế tại thời khắc giao dịch)

Có những TK 131, 136, 138 … (tỷ giá ghi sổ kế toán)

tất cả TK 515 - Doanh thu hoạt động tài bao gồm (lãi tỷ giá hối đoái)

- ngôi trường hợp mặt Có những tài khoản phải thu áp dụng tỷ giá bán giao dịch thực tiễn để quy đổi ra đồng tiền ghi sổ kế toán, ghi:

+ lúc thu các khoản nợ yêu cầu thu:

Nợ những TK 111 (1112), 112 (1122) (tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

Có những TK 131, 136, 138... (tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc thu nợ)

+ Khoản lãi chênh lệch tỷ giá tạo ra trong kỳ được ghi dấn đồng thời khi thu được nợ đề xuất thu hoặc định kỳ phụ thuộc vào đặc điểm chuyển động kinh doanh với yêu cầu quản lý của DN, ghi:

Nợ các TK 131, 136, 138…. ) (chênh lệch thân tỷ giá bán ghi sổ của tài khoản nợ phải thu với tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian thu nợ)

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính

g) Khi buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá theo cách thức trả chậm, trả góp thì ghi dấn doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ của kỳ kế toán tài chính theo giá cả trả chi phí ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp với giá thành trả tiền tức thì ghi vào thông tin tài khoản 3387 "Doanh thu chưa thực hiện", ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,...

có TK 511- Doanh thu bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ (theo giá cả trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

gồm TK 3387 - lợi nhuận chưa triển khai (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả dần và giá thành trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

gồm TK 3331 - Thuế GTGT nên nộp.

- Định kỳ, khẳng định và kết chuyển lệch giá tiền lãi bán hàng trả chậm, trả dần trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3387 - lợi nhuận chưa thực hiện

gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chính.

h) hàng kỳ, xác định cùng kết chuyển lợi nhuận tiền lãi so với các khoản mang lại vay hoặc thiết lập trái phiếu dấn lãi trước, ghi:

Nợ TK 3387 - lệch giá chưa thực hiện

gồm TK 515 - Doanh thu vận động tài chính.

i) Cuối kỳ, kế toán kết chuyển toàn bộ khoản lãi chênh lệch tỷ giá hối hận đoái reviews lại những khoản mục tiền tệ tất cả gốc nước ngoài tệ vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi:

Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái

tất cả TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính.

k) thời điểm cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài bao gồm để xác định tác dụng kinh doanh, ghi:

Nợ TK 515 - Doanh thu chuyển động tài chính

có TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.

Xem thêm:

Chúc các bạn thành công! kế toán tài chính Thiên Ưng là đối chọi vị đào tạo và huấn luyện kế toán thực tế tốt nhất có thể tại Hà Nội, dạy học thực hành thực tế kế toán trên giấy tờ thực tế, thực hành lập report tài chính, Quyết toán thuế thời điểm cuối năm ...