Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa

     
home Tư liệu tham khảo cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam
“Sơ thảo lần đầu tiên những luận cưng cửng về vụ việc dân tộc và vấn đề thuộc địa” của V.I.Lênin và con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc
Tại Đại hội II (1920) quốc tế Cộng sản, V.I.Lênin đã trình diễn “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương cứng về sự việc dân tộc và vấn đề thuộc địa”. Bản Sơ thảo gồm 12 luận điểm, trong các số đó vấn đề dân tộc bản địa và ở trong địa vẫn được thế giới Cộng sản với V.I.Lênin chấp thuận “như là sự mở rộng của chế độ liên minh công nông trên bài bản toàn cụ giới”.

Năm 1919, thế giới Cộng sản được thành lập và hoạt động tại Mátxcơva. đằng sau sự lãnh đạo của V.I.Lênin, thế giới Cộng sản đang ra tuyên cha ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộc bản địa trên rứa giới. Tại Đại hội II (1920) thế giới Cộng sản, V.I.Lênin đã trình bày “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa”. Phiên bản Sơ thảo có 12 luận điểm, trong đó vấn đề dân tộc bản địa và thuộc địa sẽ được nước ngoài Cộng sản cùng V.I.Lênin chấp nhận “như là việc mở rộng của qui định liên minh công nông trên đồ sộ toàn vắt giới”(1). Nguyễn Ái Quốc đã đọc “Sơ thảo lần trước tiên những luận cưng cửng về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa”của V.I.Lênin đăng bên trên báo Nhân đạo(7-1920). Thắng lợi này đã đưa đến cho Nguyễn Ái Quốc đông đảo nhận thức new về con đường giải phóng dân tộc ở trực thuộc địa.

Bạn đang xem: Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa


*

V.I.Lênin

1. Câu chữ cơ bạn dạng của “Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương cứng về vụ việc dân tộc và sự việc thuộc địa”

Luận cương xác định đúng đắn, công nghệ vấn đề đất nước dân tộc và mối quan hệ giữa các dân tộc trong một quốc gia, về quyền bình đẳng của các dân tộc. V.I.Lênin vẫn đề cập vào “Sơ bàn bạc cương” những vụ việc về độc lập quốc gia dân tộc, quan hệ giữa các đất nước dân tộc trong quy trình tiến độ CNTB bước sang tiến độ đế quốc nhà nghĩa và sự vạc triển mạnh khỏe của trào lưu giải phóng dân tộc ở các nước trực thuộc địa, phụ thuộc. V.I.Lênin đòi hỏi phải “phân biệt thật rõ ràng những dân tộc bản địa bị áp bức, phụ thuộc, không thừa kế quyền bình đẳng, cùng với những dân tộc bản địa đi áp bức, tách bóc lột, được hưởng không thiếu mọi quyền lợi”(2); xác minh quyền bình đẳng và quyền trường đoản cú quyết của những dân tộc không riêng biệt màu da, tình nhân cầu những đảng cùng sản cần được “tố cáo những việc vi phạm liên tục nguyên tắc đồng đẳng giữa các dân tộc và đầy đủ sự bảo vệ quyền lợi của những dân tộc thiểu số trong tất cả các quốc gia tư bản chủ nghĩa”(3).

V.I.Lênin chứng thật rằng, ở những nước tư bản đang thống trị những dân tộc lạc hậu, nằm trong địa, kẻ thống trị vô sản bắt buộc ủng hộ tích cực và lành mạnh nhất phong trào giải phóng của các dân tộc trực thuộc địa. Những nhà bí quyết mạng ở bao gồm quốc và thuộc địa nên đoàn kết cùng với nhau trong cuộc chiến đấu chống nhà nghĩa đế quốc. Những đảng cộng sản ở thiết yếu quốc và cả trực thuộc địa “cần đề nghị thi hành một chính sách thực hiện sự liên minh ngặt nghèo nhất của tất cả các trào lưu giải phóng dân tộc bản địa và thuộc địa cùng với nước Nga Xô viết”(4). Hơn nữa, với phần đa nước bí quyết mạng thành công xuất sắc như nước Nga, đề nghị đóng mục đích thành trì phương pháp mạng nạm giới, phải có nhiệm vụ trợ giúp các nước không giống làm giải pháp mạng.

Đồng thời, phương pháp mạng nằm trong địa không chỉ có trọng trách giải phóng nước mình ngoài ách đô hộ của quốc tế mà rất cần phải đấu tranh chống lại đàn phản hễ trong nước bởi vì chúng là liên minh của nhà nghĩa đế quốc; phải chăm chú đến lực lượng nông dân đông đảo, desgin khối kết hợp công - nông; phát triển cuộc chống chọi chống đế quốc đi đôi với kháng phong kiến, hình thành trào lưu dân tộc dân chủ rộng rãi.

V.I.Lênin khẳng định: “điều đặc biệt nhất trong chế độ của quốc tế Cộng sản về vấn đề dân tộc và sự việc thuộc địa đề nghị là tạo cho vô sản với quần chúng lao rượu cồn của toàn bộ các dân tộc bản địa và tất cả các nước gần cận nhau để triển khai cuộc đấu tranh cách mạng chung nhằm mục đích lật đổ bọn địa chủ và ách thống trị tư sản. Bởi vì chỉ bao gồm sự gần gụi ấy mới bảo đảm an toàn việc thành công chủ nghĩa tư bản, còn nếu không có chiến thắng đó thì cần yếu thủ tiêu được ách áp bức dân tộc và triệu chứng bất bình đẳng”(5).

Luận cương đã hỗ trợ Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ ràng rằng, mong cứu nước cùng giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản, con đường mà bí quyết mạng tháng Mười đã vạch ra. Luận cưng cửng đã trực tiếp chỉ ra con phố cứu nước của các dân tộc trực thuộc địa: “Luận cưng cửng của Lênin tạo cho tôi vô cùng cảm động, phấn khởi, sáng sủa tỏ, tin cẩn biết bao! Tôi vui vẻ đến phạt khóc lên. Ngồi một mình trong phòng mà tôi nói to lớn lên như đã nói trước quần bọn chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày nhức khổ! Đây là cái quan trọng cho chúng ta, đấy là con con đường giải phóng chúng ta”(6). Do vậy, Nguyễn Ái Quốc trọn vẹn tin tưởng V.I.Lênin và quốc tế Cộng sản.

2. Tác động ảnh hưởng của “Sơ thảo lần đầu tiên những luận cưng cửng về sự việc dân tộc và vụ việc thuộc địa” đối với Nguyễn Ái Quốc

Thứ nhất, Luận cương cứng làm đổi khác hoạt động thực tế của Nguyễn Ái Quốc

Trong thời gian tham gia Đảng thôn hội Pháp, Nguyễn Ái Quốc luôn luôn hướng các đảng viên trong Đảng chú ý nhận sự việc Đông Dương nằm trong địa một cách thực chất và lành mạnh và tích cực nhất. Trong bài bác phát biểu tại Đại hội XVIII Đảng xóm hội Pháp (Đại hội Tua, mon 12-1920), fan lên án chủ nghĩa đế quốc Pháp, vì tiện ích của chúng, đã dùng lưỡi lê đoạt được Đông Dương cùng trong suốt nửa núm kỷ, quần chúng Đông Dương không số đông bị áp bức và bóc tách lột một giải pháp nhục nhã ngoại giả bị hành hạ và đầu độc một giải pháp thê thảm. Cùng với những minh chứng chân thật, Nguyễn Ái Quốc tố cáo sự tàn bạo mà đàn thực dân Pháp đã gây ra ở Đông Dương, và mang lại rằng: “Đảng xóm hội cần phải vận động một bí quyết thiết thực để ủng hộ hầu hết người phiên bản xứ bị áp bức”, rằng “Đảng đề nghị tuyên truyền nhà nghĩa xã hội trong tất cả các nước nằm trong địa... đánh giá đúng tầm đặc trưng của sự việc thuộc địa...”(9).

Tại Đại hội này của Đảng thôn hội Pháp, người bỏ phiếu đồng tình việc Đảng gia nhập quốc tế Cộng sản và cùng với những người dân gia nhập quốc tế III tuyên bố thành lập phân cỗ Pháp của thế giới Cộng sản, trở thành tín đồ tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. Đây là việc kiện lưu lại bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời chuyển động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ nhà nghĩa yêu thương nước cho chủ nghĩa cùng sản, xuất phát từ 1 chiến sĩ giải phóng dân tộc bản địa thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế.

Là đảng viên Đảng cộng sản Pháp, Nguời luôn tranh thủ hầu hết diễn bọn để đề cập vấn đề thuộc địa làm việc Đông Dương, đóng góp phần tích rất vào câu hỏi xây dựng cơ chế thuộc địa của Đảng cộng sản Pháp. Trên các diễn đàn chính trị quốc tế, Người luôn đấu tranh bảo đảm tư tưởng của V.I.Lênin về vụ việc dân tộc với thuộc địa, đồng thời cố gắng thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế đối với cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Tại Đại hội V của quốc tế Cộng sản (1924), Người nhấn mạnh vấn đề vai trò đặc trưng của bí quyết mạng giải hòa dân tộc; về mối quan hệ giữa giải pháp mạng vô sản châu mỹ với giải pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa ở phương Đông; đồng thời fan cũng thẳng thắn phê bình những đảng viên những Đảng cùng sản ở chính quốc chưa thực sự thân mật và phát âm đúng về kiểu cách mạng thuộc địa. Người thẳng thắn đã cho thấy rằng những đảng cộng sản còn dìm thức khá sai lệch về nằm trong địa, chúng ta coi “người bạn dạng xứ là một hạng fan thấp kém, không đáng kể, không có khả năng để phát âm biết và lại càng không có chức năng hoạt động”(10); trái lại người bản xứ thì coi “những người Pháp - dù rằng họ là hạng người nào thì cũng đều là phần lớn kẻ bóc tách lột độc ác”(11). Từ phần lớn nhận thức mơ hồ, biện pháp nhìn xô lệch về trực thuộc địa đã chế tạo điều kiện cho các chính quyền thực dân đế non sông tăng chính sách áp bức trực thuộc địa, lừa bịp thiết yếu quốc về quá trình “xuất cảng thanh tao sang các nước lạc hậu”. Vì chưng vậy, người kiến nghị: nước ngoài Cộng sản yêu cầu phải giúp sức họ, tổ chức triển khai họ lại, yêu cầu phải hỗ trợ cán cỗ lãnh đạo mang đến họ với chỉ mang lại họ tuyến phố đi tới phương pháp mạng với giải phóng.

Thứ hai, Luận cưng cửng đã bật mí lý luận bí quyết mạng đến Nguyễn Ái Quốc

Nguyễn Ái Quốc thừa nhận thức thâm thúy rằng, nhà nghĩa thực dân không những là quân thù trực tiếp, nguy hại nhất của các thuộc địa ngoài ra là kẻ thù chung của kẻ thống trị công nhân cùng nhân dân lao rượu cồn trên cố kỉnh giới. Vì đó, biện pháp mạng giải phóng dân tộc ở các thuộc địa có quan hệ khăng khít với bí quyết mạng vô sản ở chủ yếu quốc. Vì chưng vậy, phải triển khai sự liên minh kungfu giữa bí quyết mạng trực thuộc địa với bí quyết mạng vô sản chủ yếu quốc theo slogan của nước ngoài Cộng sản: “Vô sản toàn bộ các nước và những dân tộc bị áp bức kết hợp lại”. Khi vận dụng nội dung Luận cương cứng của V.I.Lênin vào thực tiễn cách mạng sinh sống thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc nhận ra rằng: “chủ nghĩa đế quốc tiến bộ đặt nới bắt đầu trên sự tách bóc lột hàng triệu con người lao hễ ở các nước nằm trong địa với nửa trực thuộc địa. Bởi vì thế, nó chỉ chảy rã trọn vẹn và vĩnh viễn bao giờ chúng ta phá quăng quật được nới bắt đầu đó của thành tháp đế quốc nhà nghĩa”(12). Theo Người: “Cuộc đấu tranh cách mạng của công nhân những nước tư phiên bản trực tiếp giúp cho các dân tộc bị áp bức tự giải phóng mình, vị cuộc tranh đấu đó tấn công thẳng vào trái tim của đàn áp bức;... Trong khi đó, cuộc chiến tranh biện pháp mạng của các dân tộc thuộc địa cùng nửa ở trong địa lại trực tiếp giúp đỡ ách thống trị vô sản những nước tư bản trong cuộc chống chọi chống các giai cấp thống trị để tự giải tỏa khỏi ách nô lệ của công ty nghĩa tứ bản. Sự độc nhất trí của cuộc chống chọi chống đế quốc bảo đảm thắng lợi cho các dân tộc trực thuộc địa và nửa ở trong địa và cho kẻ thống trị vô sản ở những nước bốn bản”(13). Đó là cơ sở để giải pháp mạng vô sản nghỉ ngơi thuộc địa bao gồm tính độc lập, chủ động không nhờ vào vào cách mạng vô sản ở thiết yếu quốc, nó hoàn toàn có thể nổ ra và chiến thắng trước giải pháp mạng vô sản ở thiết yếu quốc, góp thêm phần thúc đẩy cách mạng thiết yếu quốc tiến lên.

Với điều kiện và thực tế lịch sử hào hùng Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã nhận được thấy rằng, biện pháp mạng vô sản và chủ quyền dân tộc nối sát với CNXH là con đường trở nên tân tiến của dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ con đường này chẳng phần nhiều giải phóng trọn vẹn dân tộc nước ta khỏi ách quân lính của chủ nghĩa đế quốc, mà còn giải phóng nhân dân nước ta khỏi hầu hết sự áp bức tách lột, đi đến nóng no, niềm hạnh phúc thực sự. Sự chọn lựa này vừa đáp ứng nhu cầu yêu cầu cách tân và phát triển của dân tộc bản địa Việt Nam, vừa cân xứng với xu thế cải tiến và phát triển tất yếu của thế giới và thời đại bắt đầu - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH đã làm được mở ra, bước đầu từ cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

Xem thêm: Tác Dụng Của Bắp Cải Tím : Không Chỉ Bắt Mắt Mà Còn Có Lợi Cho Sức Khỏe

Tư tưởng gắn hòa bình dân tộc với CNXH đang trở thành đường lối kế hoạch của bí quyết mạng Việt Nam. Đây là lý luận cách mạng không kết thúc của C.Mác, V.I.Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng trí tuệ sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.

Theo hồ Chí Minh, bí quyết mạng giải tỏa dân tộc, trước hết thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là tấn công đuổi đế quốc xâm chiếm như “An Nam đuổi Pháp, Ấn Độ xua Anh, Cao Ly đuổi Nhật, Philíppin xua Mỹ, Tàu đuổi những đế quốc công ty nghĩa nhằm giành lấy quyền tự do, bình đẳng cho dân nước mình”(14). Người sở hữu trương “làm bốn sản dân quyền biện pháp mạng cùng thổ địa bí quyết mạng để đi tới làng mạc hội cộng sản”, gắn nhiệm vụ chống đế quốc, giành hòa bình cho dân tộc là trọng trách chống phong kiến vn lỗi thời, phản bội bội quyền lợi và nghĩa vụ dân tộc, giành quyền dân chủ mang lại nhân dân. Để làm được điều ấy phải triển khai cách mạng đến cùng, buộc phải “cách mệnh cho nơi”, yêu cầu đem chính quyền “giao mang lại dân bọn chúng số nhiều, chớ để trong tay một bầy ít người”; có như vậy dân chúng bắt đầu được hạnh phúc.

Người xác minh nòng cốt của cách mạng là kết liên công - nông, lực lượng của phương pháp mạng giải phóng dân tộc là lực lượng toàn dân, phương pháp mạng là sự việc nghiệp chung của dân chúng. Để đưa cuộc phương pháp mạng đến chiến thắng lợi, rất cần phải hình thành khía cạnh trận dân tộc bản địa rộng rãi, đoàn kết toàn bộ các giai cấp, tầng lớp xã hội mong ước được giải phóng khỏi ách trực thuộc địa. Do vậy, tín đồ cho rằng: “Một điều phải chú ý đặc biệt là vai trò của giai cấp tư sản nói chung tại các nước trực thuộc địa và nhờ vào không giống như vai trò của kẻ thống trị tư sản tại những nước tứ bản. Giai cấp tư sản dân tộc rất có thể tham gia tích cực và lành mạnh vào cuộc bí quyết mạng dân tộc bản địa - dân chủ”(15).

Người cho rằng, vì dân tộc bản địa cách mệnh thì chưa phân giai cấp, nghĩa là sỹ, nông, công, thương phần đông nhất trí cản lại cường quyền vày bị áp bức mà sinh ra bí quyết mạng, ai bị áp bức càng nặng, lòng biện pháp mạng càng bền, chí biện pháp mạng càng quyết. Bởi vì đó, kẻ thống trị công nhân là kẻ thống trị lãnh đạo giải pháp mạng Việt Nam: “công, nông là cội của phương pháp mạng; còn học tập trò, lái buôn nhỏ, điền chủ nhỏ cũng bị tứ sản áp bức song không gian khổ bằng công nông; 3 hạng ấy chỉ là bầu các bạn cách mạng của công nông”(16). Theo Người, việt nam là một tổ quốc ở phương Đông, có chung một dân tộc, một cái máu, thông thường phong tục, chung lịch sử dân tộc và truyền thống, giờ đồng hồ nói... Ở Việt Nam, các kẻ thống trị trong xóm hội chưa phân chia thâm thúy như trong xã hội các nước tư bạn dạng phương Tây. Vị đó, toàn bộ các lực lượng ấy rất cần được tập thích hợp dưới ngọn cờ giải phóng dân tộc do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

“Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vụ việc dân tộc cùng thuộc địa” của V.I.Lênin đã trở thành “cẩm nang thần kỳ” cho tuyến đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. Nhờ số đông quan điểm, con đường lối đúng mực của V.I.Lênin, Nguyễn Ái Quốc - hcm đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo, đưa giải pháp mạng nước ta đến bờ bến vinh quang.

__________________

Bài đăng trên tập san Lý luận bao gồm trị số 5-2016

(1) Đỗ quang quẻ Hưng: cơ chế phương Đông của thế giới Cộng sản, kim chỉ nan và thực tiễn, Tạp chí lịch sử vẻ vang Đảng số 4-1989, tr.9-14.

(2), (3), (4), (5), (7) V.I.Lênin: Toàn tập, t.41, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1977, tr.198-199, 201- 202, 200, 199, 295.

(6) hồ Chí Minh: Toàn tập, t.10, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.127.

(8) Hồng Hà:Thời bạn teen của chưng Hồ, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 1976, tr.81.

Xem thêm: Giải Bài 95 Trang 105 Sgk Toán 9 Tập 2, Bài 95 Trang 105 Sgk Toán 9 Tập 2

(9), (10), (11) hồ nước Chí Minh:Toàn tập, t.1, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.23-24, 64, 64.