SẢN PHẨM CUỘC THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT THCS

     

Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo tỉnh đã thường xuyên khuyến khích học viên tham gia trí tuệ sáng tạo khoa học kỹ thuật (KHKT), qua đó, ham mê nhiều dự án của học viên tham dự các cuộc thi sáng chế KHKT giành riêng cho học sinh trung học cùng được reviews cao về unique sản phẩm.

Năm học 2021 – 2022, toàn tỉnh tất cả 251 trường có cấp thcs và THPT. Đến nay, 100% đơn vị giáo dục ở các cấp học tập này đều có học sinh tham gia cuộc thi sáng tạo KHKT cấp cho tỉnh và có trên 90% số đơn vị tổ chức thi cấp cửa hàng với hàng trăm ngàn dự án của những em học viên tham gia từng năm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, số lượng các dự án, mô hình tham gia cuộc thi KHKT học viên trung học cấp cho tỉnh tăng qua từng năm. Cố kỉnh thể: năm học 2018 – 2019, toàn tỉnh có 120 dự án công trình thì cho năm 2019 – 2020 tạo thêm 126 dự án công trình và năm học tập 2021 – 2022 này có 135 dự án tham gia thi, trong những số ấy có hàng chục dự án là những ý tưởng, đề tài nghiên cứu và phân tích của học viên bậc THCS.

kimsa88
cf68