Quá Khứ Phân Từ Của Read

     

Read là hễ từ rất quen thuộc, bài học kinh nghiệm này sẽ liên quan trực tiếp đến cách phân tách động tự Read trong các thì giờ Anh đặc biệt là quá khứ của Read, không thể thiếu rất nhiều các lấy ví dụ như giúp học sinh hiểu rộng về rượu cồn từ đặc biệt này.Bạn vẫn xem: vượt khứ phân từ bỏ của read


*

Read (v): đọc, hiểu

Nguyên thểĐộng danh từPhân từ II
To readReadingRead

Ex: – I want to read the comics.

Bạn đang xem: Quá khứ phân từ của read

(Tôi mong muốn đọc truyện tranh).

-She likes reading the funny stories.

(Cô ấy ưa thích đọc những câu chuyện cười).

-He has read ‘Conan’ for 4 years.

(Anh ấy vẫn đọc Conan khoảng 4 năm).

Trong ngữ pháp giờ Anh, Read hay có các cách phân chia động từ khác nhau theo thì của câu cùng ngôi công ty ngữ:

1. Read sinh hoạt thì bây giờ đơn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia động từreadreads

Ex: – I read book everyday.

(Tôi xem sách hàng ngày).

-She often reads book.

(Cô ấy thường phát âm sách).

2. Read ở thì lúc này tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia hễ từAm reading (I)

Are reading (You/We/They/Nsố nhiều)

Is reading

Ex: – I am reading this letter now.

(Tôi đã đọc lá thư này bây giờ).

-They are reading that book now.

(Họ vẫn đọc quyển sách tê bây giờ).

-She is reading that letter at the moment.

(Cô ấy đang đọc lá thư tê ngay bây giờ).

3. Read sinh hoạt thì thừa khứ đơn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia cồn từReadRead

Quá khứ của read vào thì vượt khứ đơn vẫn không thay đổi với những ngôi số nhiều và số ít đó là: read/read.

Ex: I read this book yesterday.

Xem thêm: ✓ Đề Kiểm Tra 45 Phút Địa Lý Lớp 6 Ki 1 Tiết Học Kì 1 Môn Địa Lý Lớp 6 Có Đáp Án

(Tôi vẫn đọc quyển sách này ngày hôm qua).

4. Read sống thì quá khứ tiếp diễn:

NgôiYou/We/They/Nsố nhiềuI/She/He/It/Nsố ít
Chia động từWere readingWas reading

Ex: They were reading when the phone rang.

(Họ đã đọc thì chiếc điện thoại đổ chuông).

5. Read ngơi nghỉ thì hiện tại hoàn thành:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia động từHave readHas read

Ex: I have read seventy pages, while he has read only ten.

(Tôi sẽ đọc được 70 trang trong lúc anh ấy chỉ đọc được 10 trang).

6. Read nghỉ ngơi thì hiện nay tại dứt tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia hễ từHave been readingHas been reading

Ex: She has been reading this book.

(Cô ấy đã đang gọi quyển sách này).

7. Read sinh sống thì vượt khứ hoàn thành:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia cồn từHad readHad read

Ex: She had read that book for 4 years ago.

(Cô ấy vẫn đọc cuốn sách kia khoảng chừng 4 năm trước).

8. Read làm việc thì quá khứ kết thúc tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia hễ từHad been readingHad been reading

Ex: They had been reading this book before he came.

(Họ đang đọc cuốn sách này trước khi anh ấy đến).

9. Read ở thì tương lai:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia rượu cồn từWill readWill read

Ex: I will read this letter.

(Tôi sẽ đọc lá thư này).

10. Read sinh hoạt thì tương lai tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia động từWill be readingWill be reading

Ex: I will be reading that book in Hanoi at this time tommorow.

(Tôi sẽ sẽ đọc quyển sách cơ ở thành phố hà nội vào thời gian này ngày mai).

11. Read nghỉ ngơi thì tương lai hoàn thành:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia rượu cồn từWill have readWill have read

Ex: She will have read this letter before 12 p.m this evening.

(Cô ấy đang định gọi lá thư này trước 12 giờ buổi tối nay).

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Tả Thầy Cô Giáo Từng Dạy Và Để Lại Cho Em Nhiều Tình Cảm Tốt Đẹp

12. Read sinh sống thì tương lai chấm dứt tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Chia động từWill have been readingWill have been reading

(Na đã định sẽ đọc cùng đồng bọn cô ấy khoảng chừng một giờ cho đến khi cha mẹ cô ấy về nhà).