Phương trình hóa học 11

     

Hóa hữu cơ 11 là giữa những phần kiến thức trọng trung khu trong chương trình Hóa học cấp 3. định hướng xoay quanh công ty đề này còn có tính ứng dụng cao, là căn cơ để học xuất sắc mảng Hóa hữu cơ lớp 12. Các em hãy cùng acsregistrars.vn Education phát âm ngay nội dung bài viết bên dưới đây để ôn tập về triết lý cơ bạn dạng và những phương trình Hóa cơ học 11 thường gặp.

Bạn đang xem: Phương trình hóa học 11


Khái quát tháo về Hóa cơ học 11

Khái niệm

Hợp chất hữu cơ được định nghĩa là những hợp hóa học của cacbon (trừ oxit của cacbon, muối cacbua, muối bột cacbonat, muối bột xianua).

Phân loại những hợp chất hữu cơ

Trong công tác Hóa hữu cơ 11, hợp chất hữu cơ sẽ tiến hành phân loại thành 2 nhóm, đó đó là hiđrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon.

Hidrocacbon là loại hợp chất hữu cơ dễ dàng nhất. Trong yếu tắc phân tử chỉ cất hai nguyên tố là cacbon cùng hidro.

Hidrocacbon mạch hở:Hidrocacbon no: AnkanHidrocacbon không no bao gồm một nối đôi: AnkenHidrcacbon ko no bao gồm hai nối đôi: AnkadienHidrocacbon mạch vòng:Hidrocacbon no: XicloankanHidrocacbon mạch vòng: Aren

Dẫn xuất của hidrocacbon là các hợp chất mà vào phân tử của chất này không tính C, H ra còn tồn tại một số hay những nguyên tố khác như O, N, S, halogen…

Dẫn xuất halogen: R – X (R là nơi bắt đầu hidrocacbon)Hợp chất chứa nhóm chức: – OH – : ancol; – O – : ete; – COOH: axit…

Bảng Tuần Hoàn các Nguyên Tố chất hóa học Lớp 8, 9, 10 biện pháp Đọc với Mẹo ghi nhớ Nhanh

Bảng Hóa Trị Lớp 8 Về các Nguyên Tố chất hóa học Thường gặp Và bài bác Ca Hóa Trị


muối bột Là Gì? kim chỉ nan Về tính chất Hóa học Của Muối

Đặc điểm chung

Hợp hóa học hữu cơ độc nhất thiết phải tất cả sự góp phương diện của 2 nguyên tố chính là C và H. Kế bên ra, hợp chất hữu cơ rất có thể chứa những nguyên tố khác như O, N, P, halogen… Liên kết đa số có trong hợp hóa học hữu cơ là links cộng hóa trị.Các hợp chất hữu cơ hầu như đều dễ bay hơi, dễ dàng cháy tương tự như kém bền với nhiệt.Các phản ứng vào hoá học tập hữu cơ thường chậm rãi và không hoàn toàn. Các phản ứng này thường xảy ra trong đk phải đun nóng và có những chất xúc tác.

Các phương trình trong công tác Hóa cơ học 11

Dưới đây là một số phương trình hóa học trong lịch trình Hóa hữu cơ 11 mà những em yêu cầu thuộc nằm lòng.

Ankan

Phản ứng cụ của ankan

eginaligned&circ CH_4+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3Cl+HCl\&circ CH_3-CH_3+Cl_2xrightarrowánh sángCH_3-CH_2Cl+HClendaligned
Phản ứng tách bóc và oxi hóa của ankan
eginaligned&circ CH_3-CH_3xrightarrowt^oCH_2=CH_2+H_2\&circ C_4H_10xrightarrowcrackingCH_4+C_3H_6\&circ 2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ankan
eginaligned&circ CH_3CHOONa+NaOHxrightarrowt^oCH_4+Na_2CO_3 ext (phản ứng sút mạch cacbon)\&circ Al_4C_3+12H_2O o 3CH_4+4Al(OH)_3endaligned

Anken

Phản ứng cộng vào liên kết đôi
eginaligned&circ CH_2=CH_2+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_3\&circ CH_2=CH-CH_3+H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_3\&circ CH_3=CH-CH_2+HCl o CH_3-CHCl-CH_3\&circ nCH_2=CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH_2-CH_2sout ) _n\&circ nCH_3=CH-CH_2xrightarrowt^o, xt, psout ( CH(CH_3)-CH_2sout ) _n\&circ 3CH_2=CH_2+2KMnO_4+4H_2O o 3HOCH_2-CH_2OH+2KOH+2MnO_2\endaligned
Phản ứng pha trộn anken
eginaligned&circ C_2H_2+H_2 xrightarrowt^oC_2H_4\&circ CH_3-CH_2OHxrightarrow170^oCCH_2=CH_2+H_2O\endaligned

Ankin

Phản ứng cộng của ankin
CHequiv CH+H_2 xrightarrowt^oCH_2=CH_2
Phản ứng trùng phù hợp của ankin
eginaligned&footnotesizecirc extPhản ứng Đime hóa\&2CH equiv CH xrightarrowt^o CHequiv C-CH=CH2\&footnotesizecirc extPhản ứng Trime hóa\&3CH equiv CH xrightarrow600^oC C_6H_6\&footnotesizecirc extPhản ứng Polime hóa\&nCHequiv CH xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH equiv CH sout ) _n\endaligned
Phản ứng cố kỉnh của ankinAnkin + AgNO3: Dẫn khí axetilen vào dung dịch tất cả hổn hợp AgNO3/NH3 nhận được kết tủa màu vàng.


CHequiv CH+2AgNO_3+2NH_3 o CAgequiv CAg+2NH_4NO_3
Phản ứng điều chế ankin
eginaligned&footnotesizecirc extNhiệt phân metan\&2CH_4xrightarrow1500^oCC_2H_2+3H_2\&footnotesizecirc extThủy phân CaC_2 ext (có trong khu đất đèn)\&CaC_2+H_2O o Ca(OH)_2+C_2H_2\endaligned

Ankađien

Phản ứng cùng của ankađien
eginaligned&circ CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrowt^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3\&circ CH_2=CH-CCH+H_2xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CHBr-CH=CH_2\&circ CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2xrightarrow-80^oCCH_2Br-CH=CH-CH_2Br\endaligned
Phản ứng pha chế ankađien
eginaligned&circ nCH_2=CH-CH=CH_2 xrightarrowxt, t^o, p sout ( CH_2-CH=CH-CH_2sout ) _n\&circ CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 xrightarrowt^oCH_2=CH-CH=CH_2+2H_2\endaligned

Benzen

Phản ứng rứa của benzen
*

Phản ứng pha chế benzen
*

Stiren

Sitren vừa có tính chất giống anken (nối song ở nhánh), vừa có tính chất giống benzen (có vòng thơm).

Xem thêm: Cách Đăng Nhập 1 Zalo Có Thể Đăng Nhập 2 Điện Thoại Không, Cách Đăng Nhập Zalo Trên 2 Điện Thoại Cùng Lúc

Phản ứng cùng của stiren
*

Phản trùng đúng theo của stiren
*

Ancol

Phản ứng đặc trưng của ancol

eginaligned&circ 2C_2H_5OH+2Na o 2C_2H_5ONa+H_2\&circ 2C_3H_5(OH)_3+Cu(OH)_2 o _2Cu+2H_2O\&circ C_2H_5OHxrightarrow170^o CC_2H_4+H_2O\&circ C_2H_5OH+HClxrightarrowt^oC_2H_5Cl+H_2O\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H_2O\&circ CH_3OH+C_2H_5OH xrightarrow140^o CC_2H_5OCH_3+H_2O\&circ C_2H_6O+3O_2 xrightarrowt^o2CO_2+2H_2O\endaligned
Phản ứng pha chế ancol
eginaligned&circ C_2H_4+H_2O xrightarrowH^+C_2H_5OH\&circ C_6H_12O_6 xrightarrowt^o2C_2H_5OH+2H_2Oendaligned

Phenol

Phản ứng đặc thù của phenol
*

Phản ứng pha trộn phenol

Anđehit

Phản ứng đặc thù của anđehit
eginaligned&circ CH_3CHO+H_2 xrightarrowt^oC_2H_5OH\&circ CH_3CHO+2AgNO_3+3NH_3+H_2O o CH_3COONH_4+2Ag+2NH_4NO_3\&circ 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\endaligned
Phản ứng pha chế anđehit
eginaligned&circ CH_4+O_2xrightarrowt^oHCHO+H_2O\&circ C_2H_4+O_2xrightarrowt^oCH_3CHO\&circ C_2H_2+H_2OxrightarrowH_2SO_4CH_3CHO\&circ C_2H_5OH+CuOxrightarrowt^oCH_3CHO+Cu+H2Oendaligned

Xeton

Phản ứng đặc thù của xeton
eginaligned&circ CH_3COCH_3+H_2 xrightarrowt^o CH_3CHOHCH_3\&circ CH_3CHOHCH_3+CuO xrightarrowt^o CH_3COCH_3+Cu+H_2Oendaligned
Phản ứng pha chế xeton

Axit hữu cơ

Axit hữu cơ thường xuyên là axit yếu. Tuy nhiên, phần đa axit này vẫn có không thiếu thốn các đặc điểm hóa học tập của một axit và một vài tính hóa học khác.


eginaligned&ull CH_3COOH+Na o CH_3COONa+12H_2\&ull CH_3COOH+NaOH o CH_3COONa+H_2O\&ull 2CH_3COOH+CaCO_3 o (CH_3COO)_2Ca+CO_2+H_2O\&ull 2CH_3COOH+MgO o (CH_3COO)_2Mg+H_2O\&ull CH_3COOH+C_2H_5OH xrightarrowt^oCH_3COOC_2H_5+H_2O\&ull CH_3OH+CO xrightarrowt^oCH_3COOH\&ull C_2H_5OH+O_2 xrightarrowmen giấmCH_3COOH+H_2O\&ull 2CH_3CHO+O_2 xrightarrowt^o2CH_3COOH\&ull 2CH_3CH_2CH_3CH_2+5O_2xrightarrowt^o4CH_3COOH+2H_2Oendaligned

Học livestream trực con đường Toán – Lý – Hóa – Văn cải tiến vượt bậc điểm số 2022 – 2023 tại acsregistrars.vn Education

acsregistrars.vn Education là nền tảng học tập livestream trực tuyến đường Toán – Lý – Hóa – Văn uy tín và chất lượng bậc nhất Việt Nam giành cho học sinh từ bỏ lớp 8 đi học 12. Với nội dung chương trình đào tạo bám tiếp giáp chương trình của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, acsregistrars.vn Education sẽ giúp các em đem lại căn bản, bứt phá điểm số và nâng cao thành tích học tập.


muối hạt Là Gì? kim chỉ nan Về đặc thù Hóa học tập Của Muối

Tại acsregistrars.vn, những em đã được huấn luyện bởi những thầy cô thuộc vị trí cao nhất 1% thầy giáo dạy giỏi toàn quốc. Những thầy cô đều sở hữu học vị trường đoản cú Thạc Sĩ trở lên với trên 10 năm ghê nghiệm huấn luyện và đào tạo và có tương đối nhiều thành tích xuất sắc trong giáo dục. Bằng phương pháp dạy sáng tạo, ngay gần gũi, những thầy cô sẽ giúp các em tiếp thu kiến thức một cách mau lẹ và dễ dàng.

acsregistrars.vn Education còn tồn tại đội ngũ ráng vấn học tập chăm môn luôn theo sát quy trình học tập của các em, cung ứng các em đáp án mọi vướng mắc trong quá trình học tập và cá thể hóa lộ trình học hành của mình.

Với áp dụng tích hợp tin tức dữ liệu cùng căn nguyên công nghệ, mỗi lớp học tập của acsregistrars.vn Education luôn đảm bảo đường truyền định hình chống giật/lag về tối đa với unique hình hình ảnh và âm thanh xuất sắc nhất.

Nhờ căn nguyên học livestream trực con đường mô rộp lớp học offline, những em rất có thể tương tác trực tiếp với giáo viên dễ dàng như khi tham gia học tại trường.

Khi biến đổi học viên trên acsregistrars.vn Education, các em còn nhận được các sổ tay Toán – Lý – Hóa “siêu xịn” tổng hợp toàn thể công thức và văn bản môn học tập được soạn chi tiết, tinh vi và chỉn chu giúp những em học tập tập với ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn.

Xem thêm: Cách Gói Bánh Tét Chữ Ngon, Đẹp Và Ý Nghĩa Tại Nhà, Cách Làm Bánh Tét Chữ


phản bội Ứng hóa học Là Gì? những Loại bội nghịch Ứng chất hóa học Lớp 8

acsregistrars.vn Education cam kết đầu ra 7+ hoặc ít nhất tăng 3 điểm cho học viên. Còn nếu không đạt điểm số như cam kết, acsregistrars.vn đã hoàn trả các em 100% học phí. Các em đừng chậm tay đăng ký kết học livestream trực tuyến Toán – Lý – Hóa – Văn lớp 8 – lớp 12 năm học 2022 – 2023 tại acsregistrars.vn Education ngay lúc này để được hưởng mức tiền học phí siêu ưu đãi lên đến mức 39% sút từ 699K chỉ từ 399K.