PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 1939

     

Tháng 7/1936 của hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương vì chưng Lê Hồng Phong chủ trì sinh hoạt Thượng Hải (Trung Quốc) dựa trên Nghị quyết Đại hội 7 của nước ngoài cộng sản, đề ra đường lối và phương pháp đấu tranh:

- trọng trách chiến lược của giải pháp mạng tư sản dân quyền Đông Dương là: chống đế quốc cùng phong kiến.

Bạn đang xem: Phong trào dân chủ 1936 1939

- trọng trách trực tiếp, trước đôi mắt là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy hại chiến tranh, đòi từ do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

- phương pháp đấu tranh: Kết vừa lòng các hình thức công khai và túng bấn mật, phù hợp pháp cùng bất hòa hợp pháp.

- khía cạnh trận: Thành lập chiến trường thống nhất quần chúng phản đế Đông Dương. Mon 3/1938, thay đổi Mặt trận thống độc nhất dân nhà Đông Dương, call tắt là “Mặt trận dân nhà Đông Dương”.


Mục 2


2. Những phong trào đấu tranh đòi các quyền trường đoản cú do, dân sinh, dân chủ.


a) Đấu tranh đòi những quyền từ do, dân sinh, dân chủ

- trào lưu Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).

- Phong trào đón tiếp phái viên chính phủ nước nhà Pháp cùng Toàn quyền bắt đầu của xứ Đông Dương (đầu năm 1937).

- Tổng bãi công của công nhân doanh nghiệp Hòn gai (11/1936) với cuộc đình công của người công nhân xe lửa ngôi trường Thi - Vinh (7/1937).

*

b) Đấu tranh nghị trường

- Đảng vận động để mang người của chiến trường Dân công ty Đông Dương ra ứng cử vào Viện Dân biểu Trung Kì (1937), Viện Dân biểu Bắc Kì (1939), nhằm mục đích mục đích:

+ không ngừng mở rộng lực lượng của mặt trận Dân chủ.

+ vạch trần chế độ phản hễ của đàn thực dân với tay sai.

+ Bênh vực nghĩa vụ và quyền lợi của nhân dân lao động.

Xem thêm: Tôm Tích Làm Gì Ngon? Thịt Tôm Tích Làm Gì Ngon Hấp Dẫn Thịt Tôm Tích Bao Nhiêu 1Kg

c) Đấu tranh trên nghành nghề dịch vụ báo chí

- Đảng đã xuất phiên bản nhiều tờ báo công khai, như: tiền Phong, Dân chúng, Tin tức,...

- Xuất bạn dạng nhiều sách chủ yếu trị - lí luận, những tác phẩm văn học lúc này phê phán, thơ bí quyết mạng,...

*

Báo Dân chúng thành lập trong trào lưu dân nhà 1936 - 1939


* nhấn xét:

- Qua phong trào, phần đông quần chúng được giác ngộ, kết hợp đấu tranh đòi quyền sống.

- Đảng thu được một số trong những kinh nghiệm về phát hễ và chỉ đạo đấu tranh công khai, hợp pháp.

- cơ quan ban ngành thực dân đã nên giải quyết một phần yêu sách của quần chúng như: nới dài quyền xuất phiên bản báo chí, tự do thoải mái đi lại, thả một số từ bao gồm trị…


Mục 4

4. Mở rộng

* So sánh trào lưu 1930 – 1931 với trào lưu dân nhà 1936 – 1939:

*

 * thừa nhận xét:

- Sự khác biệt giữa trào lưu 1930 - 1931 và phong trào dân nhà 1936 - 1939 cho biết thêm do thực trạng thế giới với trong nước khác nhau, đề nghị chủ trương sách lược, bề ngoài tập hợp lực lượng và vẻ ngoài đấu tranh phải khác biệt mới phù hợp.

- Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936 - 1939 chỉ có tính chất sách lược nhưng rất kịp thời và phù hợp với tình hình mới, tạo thành cao trào đương đầu sôi nổi. Qua đó chứng minh Đảng ta đang trưởng thành, có chức năng đối phó với mọi tình huống, đưa giải pháp mạng tiến lên ko ngừng.


ND chính

- đầy đủ nội dung hội nghị Ban Chấp hành tw Đảng cộng sản Đông Dương mon 7 - 1936.

- Những phong trào đấu tranh đòi những quyền trường đoản cú do, dân sinh, dân chủ bao gồm: đấu tranh đòi những quyền từ do, dân sinh, dân chủ; đương đầu nghị trường; chiến đấu trên lĩnh vực báo chí.

- Ý nghĩa lịch sử hào hùng và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Xem thêm: Tóc Màu Sáng Không Cần Tẩy, 8 Màu Nhuộm Không Cần Tẩy Tóc Hot Nhất 2021

- So sánh trào lưu 1930 - 1931 với trào lưu dân nhà 1936 - 1939 và nhận xét.

kimsa88
cf68