PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     
STTHọ và TênChức vụSố điện thoại liên hệ
1Dương Thị SáuTrưởng phòng0912154942
2Chử Thị ThúyPhó Trưởng phòng0903505170
3Chử Thị Hồng YếnPhó Trưởng phòng0977207466

chi tiết Quyết định kiểm soát và điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và cơ cấu tổ chức tổ chức của phòng thống trị đô thị Huyện.

Ad Min
Bạn đang xem: Phòng giáo dục và đào tạo

In nội dung bài viết giữ hộ mail


Xem thêm: Cách Dùng There Is Và There Are Trong Tiếng Anh, Phân Biệt Cấu Trúc There Is Và There Are

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Xem thêm: Cách Tìm M Để Hàm Số Nghịch Biến Trên Khoảng (Có Lời Giải), Cách Tìm M Để Hàm Số Đồng Biến Trên Khoảng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP hồ nước Chí Minh