Phát Âm Ed S Es

     

Gần tới thi thời điểm cuối kỳ nhưng chúng ta vẫn mãi vẫn loay hoay với các bài tập phạt âm s, es cùng ed. Nếu khách hàng vẫn không ghi nhớ được những quy tắc thì hãy tham khảo các nội dung bài viết về cách vạc âm ed, cách phân phát âm s cùng es của ELSA Speak để giao hàng học giờ đồng hồ Anh online và offline thật kết quả nhé. Sau khi đã thuộc những mẹo và quy tắc hãy cùng làm các dạng bài tập dưới đây cùng ELSA nào!
nhu cầu học giờ đồng hồ Anh* Chọn nhu cầu học giờ đồng hồ anh của người sử dụng Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh chuyên ngành khác
Đuôi ed phát âm là /t/ khi động từ bao gồm phát âm dứt bằng /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/. Ví dụ: Fixed /fɪkst/ (Sửa chữa).Đuôi ed phân phát âm là /ed/ khi đụng từ tất cả phát âm chấm dứt bằng /t/ hoặc /d/. Ví dụ: Wanted /ˈwɑːntɪd/ (muốn).Đuôi ed phát âm là d với toàn bộ các trường hợp còn lại. Ví dụ: Smiled /smaɪld/ (Cười).

Bạn đang xem: Phát âm ed s es

Bạn mong nghe chính xác cách phạt âm? xem ngay phía dẫn setup gói Elsa Speak Trọn đời.


*

Bài tập luyện phát âm ed online:

1. A. WorkedB. WantedC. StoppedD. Asked
2. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
3. A. TalkedB. WatchedC. LivedD. Stopped
4. A. CoveredB. Installed C. DescribedD. Decorated
5. A. ClaimedB. WarnedC. OccurredD. Existed
6. A. CarriedB. LookedC. ManagedD. Opened
7. A. PleasedB. SmokedC. StoppedD. Missed
8. A. WaitedB. MendedC. ObjectedD. Faced
9. A. PleasedB. ErasedC. IncreasedD. Amused
10. A. ArrivedB. BelievedC. ReceivedD. Hoped
11. A. OpenedB. KnockedC. PlayedD. Occurred
12. A. RubbedB. TuggedC. StoppedD. Filled
13. A. DimmedB. TravelledC. PassedD. Stirred
14. A. TippedB. BeggedC. QuarrelledD. Carried
15. A. KilledB. HurriedC. RegrettedD. Planned
16. A. VisitedB. ShowedC. WonderedD. Studied
17. A. SacrificedB. FinishedC. FixedD. Seized
18. A. NeededB. BookedC. StoppedD. Washed
19. A. LovedB. TeasedC. WashedD. Rained
20. A. PackedB. PunchedC. PleasedD. Pushed
21. A. PaintedB. ProvidedC. ProtectedD. Equipped
22. A. TestedB. MarkedC. PresentedD. Founded
23. A. UsedB. FinishedC. MarriedD. Rained
24. A. AllowedB. DressedC. FlashedD. Mixed
25. A. SwitchedB. StayedC. BelievedD. Cleared
26. A. DecidedB. WaitedC. HandedD. Designed
27. A. AnnoyedB. PhonedC. WatchedD. Remembered
28. A. HurriedB. DecidedC. PlannedD. Wondered
29. A. PostedB. AddedC. ManagedD. Arrested
30. A. DreamedB. NeglectedC. DeniedD. Admired
Bài tập phân phát âm ed trọng tâm

Đáp án của bài bác tập phân phát âm ed:

1 – B, 2 – B, 3 – C, 4 – D, 5 – D, 6 – B, 7 – A, 8 – D, 9 – A,10 – D, 11 – B, 12 – C, 13 – C, 14 – A,15– C, 16 – A, 17 – D, 18 – A, 19 – C, trăng tròn – C, 21 – D, 22 – B, 23 – B, 24 – A, 25 – A, 26 – D, 27 – C, 28 – B, 29 – C, 30 – B

Phát âm s, es

Mẹo/ giải pháp làm bài bác tập phân phát âm s, es chuẩn xác nhất:

Từ xong xuôi bằng âm vô thanh phát âm là /s/.Từ hoàn thành bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm gọi là /z/.Trường hợp đặc biệt quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ đọc là /iz/.

Trong đó:

Âm vô thanh gồm: /p/, /k/, /f/, /t/, /s/, /θ/, /ʃ/, /tʃ/.Âm hữu thanh gồm: /m /, / n /, / ŋ /,/r/, /l/, /w/, / y /.

Mẹo nhớ bí quyết phát âm s/ es đơn giản nhất là nhớ những âm kèm bí quyết đọc tương ứng, như biện pháp hướng dẫn giải bài xích tập phân phát âm s/es nghỉ ngơi trên.


*
Bài tập phân phát âm s, es tất cả 3 phương pháp đọc là /s/, /z và /iz/

Bài tập s, es có đáp án:

1. A. CoughsB. SingsC. StopsD. Sleeps
2. A. SignsB. ProfitsC. BecomesD. Survives
3. A. WalksB. StepsC. ShutsD. Plays
4. A. WishesB. PracticesC. IntroducesD. Leaves
5. A. GrassesB. StretchesC. ComprisesD. Potatoes
6. A. DesksB. MapsC. PlantsD. Chairs
7. A. PensB. BooksC. PhonesD. Tables
8. A. DipsB. DesertsC. BooksD. Camels
9. A. MilesB. AttendsC. DriftsD. Glows
10. A. MendsB. DevelopsC. ValuesD. Equals
11. A. RepeatsB. ClassmatesC. AmusesD. Attacks
12. A. HumansB. DreamsC. ConcertsD. Songs
13. A. ManagesB. LaughsC. PhotographsD. Makes
14. A. DishesB. OrangesC. ExperiencesD. Chores
15. A. FillsB. AddsC. StirsD. Lets
16. A. WantsB. BooksC. StopsD. Sends
17. A. BooksB. DogsC. CatsD. Maps
18. A. BiscuitsB. MagazinesC. NewspapersD. Vegetables
19. A. KneesB. PeasC. TreesD. Niece
20. A. CupsB. StampsC. BooksD. Pens
21. A. HousesB. FacesC. HatesD. Places
22. A. SchoolsB. YardsC. LabsD. Seats
23. A. NamesB. LivesC. DancesD. Tables
24. A. NightsB. DaysC. YearsD. Weekends
25. A. PensB. MarkersC. BooksD. Rulers
26. A. ShakesB. NodsC. WavesD. Bends
27. A. HorseB. ToolsC. HouseD. Chairs
28. A. FacesB. HousesC. HorsesD. Passes
29. A. PresidentB. BusyC. HandsomeD. Desire
30. A. SweetsB. WatchesC. DishesD. Boxes
Bài tập phạt âm s, es

Đáp án:

1 – B, 2 – B, 3 – D, 4 – D, 5 – D, 6 – A. 7 – B, 8 – D, 9 – C, 10 – B, 11 – C, 12- C, 13- A, 14 – D, 15 – D, 16 – D, 17 – B, 18 – A, 19 – D, đôi mươi – D, 21 – C, 22- D, 23 – C, 24 – A, 25 – C, 26 – A, 27 – A, 28 – B, 29 – C, 30 – A

Bài tập dấn trọng âm giờ Anh


*

1. A. diseaseB. humorC. cancerD. cattle
2. A. persuadeB. reduceC. increaseD. offer
3. A. appointB. gatherC. threatenD. vanish
4. A. explainB. provideC. finishD. surprise
5. A. beautyB. easyC. lazyD. reply
6. A. significantB. convenientC. fashionableD. traditional
7. A. contraryB. graduateC. documentD. attendance
8. A. emphasizeB. contributeC. maintenanceD. heritage
9. A. committeeB. refereeC. employeeD. refugee
10. A. apprehensionB. preferentialC. conventionalD. Vietnamese
11. A. elephantB. dinosaurC. buffaloD. mosquito
12. A. imageB. predictC. envyD. cover
13. A. companyB. atmosphereC. customerD. employment
14. A. commitB. indexC. pyramidD. open
15. A. habitatB. candidateC. wildernessD. attendance
16. A. satisfactoryB. alterC. militaryD. generously
17. A. enrichmentB. advantageC. sovereigntyD. edition
18. A. economicB. considerateC. continentalD. territorial
19. A. interactB. specifyC. illustrateD. fertilize
20. A. characterizeB. facilityC. irrationalD. variety
21. A. ObligatoryB. geographicalC. internationalD. undergraduate
22. A. BlackboardB. listenC. betweenD. student
23. A. InterviewB. communityC. vocationalD. idea
24.

Xem thêm: Phần Mềm Tra Cứu Tiền Điện Cực Kỳ Đơn Giản Bằng Zalo, Ứng Dụng, Website

A. National
B. openC. collegeD. curriculum
25. A. preservationB. sympatheticC. individualD. television
26. A. RespectfulB. interestingC. forgetfulD. successful
27. A. GenuineB. kangarooC. generousD. fortunate
28. A. TechniqueB. regionalC. satelliteD. interesting
29. A. CompulsoryB. centenarianC. technologyD. variety
30. A. InformalB. supportiveC. personnelD. apparent

Đáp án:

1 – A, 2 – D, 3 – A, 4 – D, 5 – D, 6 – C, 7 – D, 8 – B, 9 – A, 10 – C, 11 – D,12 – B,13 – D,14 – A, 15 – D, 16 – A, 17 – C, 18 – B , 19 – A , đôi mươi – A, 21 – A , 22 – C, 23 – A, 24 – D, 25 -D , 26 – D , 27 – B, 28 – A , 29 – B, 30 – C


Trên đây là bài tập phân phát âm giờ đồng hồ Anh ở 3 dạng bao hàm phát âm ed, phát âm s với es và trọng âm. Bạn hãy thử có tác dụng và đối chiếu đáp án của ELSA nhé! Nếu bạn muốn luyện tập nhiều hơn với những bài bác tập phân phát âm, hãy tải phần mềm học tiếng Anh online ELSA Speak với học hàng ngày cùng trợ lý ảo của ứng dụng luyện nói tiếng Anh ELSA Speak.

Xem thêm: Dạ Dày Xào Gì Thì Ngon, Đã Nấu Là Chồng Mê, Cách Xào Dạ Dày Lợn Giòn


1. Mẹo làm bài bác tập phân phát âm s/es luôn đúng?

Từ kết thúc bằng âm vô thanh hiểu là /s/.Từ dứt bằng âm hữu thanh hoặc nguyên âm đọc là /z/.Trường hợp đặc biệt quan trọng như /ʃ/, /tʃ/, z/,/dʒ/,/s/ phát âm là /iz/.
2. Mẹo làm bài tập đánh trọng âm

Người học nên tò mò mẹo làm bài xích tập tiến công trọng âm luôn đúng theo luật lệ 10 ngón tay góp ghi nhớ nhanh chóng và dễ nhớ quy tắc tiến công trọng âm.