Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "At The Weekend" Và "On Weekends"

     

In on at là tía giới từ phổ biến nhất trong giờ Anh. Tuy nhiên, bộ bố giới từ này lại gây không ít nhầm lẫn cho họ khi sử dụng. Thâu tóm được vụ việc đó, team ngũ gia sư của Wow English đã tổng phù hợp lại toàn thể kiến thức về tía giới tự in on at trong giờ Anh. Cùng tìm hiểu nhé!


*

bí quyết dùng giới tự in on at để chỉ thời gian

Đối cùng với giới tự IN chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ IN để có một khoảng thời gian chung thông thường hoặc một khoảng thời hạn dài (năm, những mùa, các tháng, những buổi vào ngày,… ). Nó thường được sử dụng cùng những từ chỉ thời gian như: 

+ In Winter; In Summer

+ In September; In January

+ In the afternoon; In the evening

+ In 2019

+ In the 80’s

+ In two days; In one week

Đối cùng với giới tự ON chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ ON để chỉ một khoảng tầm thời gian rõ ràng hơn như những ngày vào tuần, ngày tháng rõ ràng hay một ngày lễ hội nào đó. Nó thường được áp dụng cùng những từ chỉ thời gian như:

+ On Monday; On Thursday

+ On July 16th, 2020

+ On Wednesday afternoon

+ On Thanksgiving Day; On Teachers’ Day (vào đúng 1 ngày)

Đối với giới từ AT chỉ thời gian

Chúng ta dùng giới từ AT để chỉ một thời gian cụ thể, một giờ bao gồm xác, 1 thời điểm trong ngày hoặc một dịp quánh biệt rất có thể kéo lâu năm vài ngày. Nó thường được sử dụng cùng những từ chỉ thời hạn như:

+ At 6 o’clock; At 8 p.m

+ At night; At noon

+ At Easter

+ At the age of 50

+ At that time; At the present

Chú ý một số trong những trường hợp dễ dàng nhầm

Ngày

Buổi vào ngàyDịp sệt biệt

Ngoại lệ

ON

IN: các buổi lớn trong thời gian ngày như morning, afternoon, evening.Bạn đã xem: Đâu là sự biệt lập giữa "at the weekend" với "on weekends"

AT: các buổi nhỏ trong ngày, hay nằm ở thời hạn giao giữa 2 buổi lớn trong ngày như night, noon.

Bạn đang xem: đâu là sự khác biệt giữa "at the weekend" và "on weekends"

ON: chỉ một ngày lễ ví dụ như On Chrismas Day (ngày giáng sinh) 

AT: chỉ một lúc lễ hoàn toàn có thể kéo dài các ngày như At Chrismas (chỉ cả dịp nghỉ lễ giáng sinh)

Đối với từ bỏ WEEKEND, ta có thể dùng cả 3 giới từ. Mặc dù nhiên, khi sử dụng với at, ta không tồn tại mạo từ the.

In the weekend On the weekendAt weekend

cách dùng giới tự in on at để chỉ địa điểm

Đối với giới từ IN chỉ địa điểm

Cũng y như để chỉ thời gian, họ dùng IN nhằm chỉ một khu vực địa lý to lớn (thế giới, đất nước, thành phố,… )

IN còn được dùng làm chỉ địa chỉ Ở TRONG đồ vật gi đó.

IN hay được sử dụng trong những trường thích hợp như:

+ In Vietnam, In Australia

+ In da Nang, In Bangkok

+ In the world 

+ In Asia

+ In the box

Đối cùng với giới từ bỏ ON chỉ địa điểm

Chúng ta dùng giới từ bỏ ON để chỉ các địa điểm rõ ràng hơn như tên đường,… 

ON cũng được dùng để làm chỉ địa điểm Ở BÊN TRÊN, Ở TRÊN BỀ MẶT một trang bị gì đó.

ON thường được sử dụng trong các trường thích hợp như: 

+ On quang Trung street; On Hai tía Trung street

+ On the table

+ On the earth (trên mặt phẳng trái đất; khác với In the world: chỉ vậy giới)

+ On a train; On a taxi

Đối với giới tự AT chỉ địa điểm

Chúng ta cần sử dụng giới tự AT để chỉ các địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể hay phần lớn địa điểm nhỏ tuổi như nhà, trường học, một góc như thế nào đó,…

AT cũng được áp dụng để chỉ vị trí ở tận cùng, ở dưới cùng. 

AT thường được sử dụng trong những trường thích hợp như:

+ At 45 Tran Phu Street

+ At home; At hospital

+ At the kết thúc of something

+ At the corner 

Chú ý một số trường hợp dễ nhầm
Địa chỉĐịa điểm

ON: được cần sử dụng khi chỉ mang tên đường 

AT: được dùng khi có đầy đủ cả số nhà nỗ lực thể

Khi nói tới cùng một địa điểm, IN – ON – AT chỉ vị trí khác biệt của sự vật. 

Ví dụ: 

at sea (ở biển)on the sea (trên mặt phẳng biển)in the sea (trong lòng biển

bài bác tập vận dụng giới tự in on at

Bài tập

Bài 1: Điền đúng giới từ bỏ vào địa điểm trống

1. His birthday is …………. June.

2. Lisa has a class …………….. Noon.

3. Can we meet …………… the next Saturday?

4. My mother always go lớn the market …………… the morning.

Xem thêm: Đề Thi Violympic Toán Lớp 4 Vòng 10, Đề Thi Violympic Giỏi Toán Trên Mạng Lớp 4 Vòng 9

5. My family live …………. 89 Orange Street.

6. I was born ……….. 1989.

7. Our aunt works ……………… Russia.

8. My grandfather does exercise …………………. 6 a.m.

9. We are walking ……………… the beach.

10. Hindra tries khổng lồ avoid going out ………….. Night.

Xem thêm: Diện Tích Hình Thoi Lớp 8 - Hình Học 8 Bài 5: Diện Tích Hình Thoi

11. Did his father work …………….. Hanoi last year?

12. We always go to da Lat ………………….. Vacation.