Nhận xét biểu đồ đường

     
BIỂU ĐỒDOWNLOADATLATCHUYÊN ĐỀĐỀ-ĐÁPTHI trung học phổ thông QGĐIỀU CHỈNH ND DẠY HỌCCHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 (Mới)BẢN ĐỒQUÀ TẶNG


Bạn đang xem: Nhận xét biểu đồ đường

a. Dấu hiệu nhận biết biểu đồ dùng Đường (địa lý)

*

b. Giải pháp vẽ biểu thiết bị Đường (địa lý)

" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9778" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723" alt="T-65" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png?w=768 768w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-65.png 880w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-65)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-72)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9830" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723" alt="T-72" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png?w=768 768w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-72.png 792w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá nhân hóa (Mã T-72)
*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá thể hóa (Mã T-49)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9668" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723" alt="T-49" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png?w=768 768w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-49.png 836w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-49)

*

c.

Xem thêm: Thi Toán Lớp 1 Trên Mạng - 5+ Khóa Học Toán Lớp 1 Online Miễn PhíXem thêm: Những Câu Chuyện Cho Bé 5 Tuổi Trước Giờ Đi Ngủ Hay Nhất, Truyện Kể Cho Bé 5 Tuổi Trước Giờ Đi Ngủ Hay Nhất

Giải pháp nhận xét biểu đồ dùng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-48)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9664" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723" alt="T-48" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png?w=298 298w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-48.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-48)

d. đa số lỗi thường gặp gỡ khi vẽ biểu đồ vật Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-34)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9600" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723" alt="T-34" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png?w=768 768w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-34.png 932w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-34)

e. Lấy ví dụ minh họa rõ ràng biểu đồ dùng Đường (địa lý)

*
" data-image-caption="Quà tặng bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9517" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723" alt="T-17" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-17.png 762w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-17)

*
" data-image-caption="Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-15)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9513" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723" alt="T-16" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/02/t-16.png 752w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng bạn dạng đồ cá thể hóa (Mã T-15)

Ví dụ khác

Cho bảng số liệu sau:

MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 1995-2014

Năm

Sản phẩm

1995

20052010

2014

Bóng đèn điện (triệu cái)

25,1

102,2350,4

154,8

Nước mắm (triệu lít)

149,0

191,5257,1

337,5

Giày, dép domain authority (triệu đôi)

46,4

218,0192,2

251,2

Muối biển (nghìn tấn)

689,0

897,7975,3

765,7

Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ ngày càng tăng một số thành phầm của ngành công nghiệp của Việt Nam, quá trình 1995-2014.

Cách vẽ:

*
" data-image-caption="Quà tặng phiên bản đồ cá thể hóa (Mã T-57)

" data-medium-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300" data-large-file="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" class="alignnone size-full wp-image-9717" src="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723" alt="T-57" srcset="https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=723 723w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=150 150w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png?w=300 300w, https://acsregistrars.vn.files.wordpress.com/2022/03/t-57.png 760w" sizes="(max-width: 723px) 100vw, 723px" />Quà tặng phiên bản đồ cá nhân hóa (Mã T-57)