NGUỒN ĐIỆN TẠO RA HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI CỰC BẰNG CÁCH

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nguồn điện tạo ra điện cố giữa nhị cực bởi cách

A. Bóc tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và gửi eletron và ion ra khỏi các cực của nguồn.Bạn đang xem: mối cung cấp điện tạo thành hiệu điện núm giữa nhị cực bằng cách

B. Sinh ra eletron ở cực âm.Bạn sẽ xem: mối cung cấp điện tạo ra hiệu điện cố kỉnh giữa nhị cực bởi cách

C. Hiện ra eletron ở rất dương.Bạn vẫn xem: mối cung cấp điện tạo thành hiệu điện cầm giữa hai cực bởi cách

D. Làm bặt tăm eletron ở cực dương.

Bạn đang xem: Nguồn điện tạo ra hiệu điện thế giữa hai cực bằng cách


*

Đáp án: A

Nguồn điện tạo nên điện nạm giữa nhì cực bằng phương pháp tách electron thoát ra khỏi nguyên tử trung hòa và gửi eletron cùng ion dương tạo thành ra khỏi các cực của nguồn.

Một mẫu điện được tạo thành trong một ống chứa khí hidro, khi bao gồm một hiệu điện nỗ lực đủ cao thân hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và các electron hoạt động về rất dương, những ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của dòng điện chạy qua ống khí này khi tất cả 4 , 2 . 10 18 electron cùng 2 , 2 . 10 18 proton hoạt động qua máu diện của ống trong mỗi giây là

A. I = 1,024 A; từ rất dương sang rất âm

B. I = 0,32 A; từ rất dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ rất âm sang rất dương

D. I = 0,32 A; từ cực âm sang rất dương

Lớp 11 đồ lý 1 0

Một cái điện được tạo thành trong một ống đựng khí hidro, khi gồm một hiệu điện chũm đủ cao giữa hai điện cực của ống. Chất khí bị ion hoá và những electron vận động về cực dương, các ion dương về rất âm. Cường độ với chiều của loại điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2 . 10 18 electron cùng 2 , 2 . 10 18 proton chuyển động qua tiết diện của ống trong mỗi giây là

A. I = 1,024 A; từ rất dương sang cực âm

B. I = 0,32 A; từ cực dương sang rất âm

C. I = 1,024 A; từ cực âm sang cực dương

D. I = 0,32 A; từ rất âm sang rất dương

Lớp 11 vật dụng lý 1 0

Một dòng điện được tạo nên trong một ống đựng khí hiđro, khi gồm một hiệu điện cầm cố đủ cao giữa hai điện rất của ống. Chất khí bị ion hóa và những electron vận động về rất dương, những ion dương về cực âm. Cường độ và chiều của loại điện chạy qua ống khí này khi bao gồm 4 , 2.10 18 electron với 2 , 2.10 18 proton hoạt động qua ngày tiết diện của ống trong mỗi giây là:

A. I=1,024A,từ rất dương sang cực âm

B. I=0,32A, từ cực dương sang cực âm

C. I=1,024A,từ cựcâm sang cực dương

D. I=0,32A, tự cựcâm sang cực dương

Lớp 11 thiết bị lý 1 0

Nguồn điện tạo thành điện nuốm giữa nhị cực bởi cách

A.tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và đưa eletron cùng ion ra khỏi những cực của nguồn.

B.sinh ra eletron ở rất âm.

C.sinh ra eletron ở rất dương.

D.làm bặt tăm eletron ở cực dương.

Lớp 11 đồ gia dụng lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện cầm cố giữa nhì cực bởi cách

A. bóc electron thoát khỏi nguyên tử và chuyển eletron cùng ion ra khỏi các cực của nguồn

sinh ra eletron ở cực âm

D.

Xem thêm: Tự Lắp Camera Tại Nhà: Hướng Dẫn Lắp Đặt Camera Wifi Tại Nhà Cực Đơn Giản

làm mất tích eletron ở cực dương

Lớp 11 đồ dùng lý 1 0

Nguồn điện tạo nên điện núm giữa hai cực bằng cách

A. tách electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển eletron với ion ra khỏi những cực của nguồn

B. hiện ra eletron ở rất âm

C. ra đời eletron ở cực dương

D. làm mất tích eletron ở cực dương.

Lớp 11 đồ lý 1 0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện vậy giữa hai cực bởi cách

A. Tách bóc electron thoát khỏi nguyên tử và đưa electron cùng ion về những cực của nguồn

B. Hiện ra electron ở rất âm

C. Có mặt ion dương ở cực dương

D. Làm bặt tăm electron ở cực dương

Lớp 11 thứ lý 1 0

Nguồn điện tạo nên hiệu điện cố giữa hai cực bởi cách

A. Tách electron ra khỏi nguyên tử và gửi electron với ion về các cực của nguồn.

B. Có mặt electron ở rất âm.

C. Xuất hiện ion dương ở cực dương.

Xem thêm: Văn Khấn Linh Sơn Thánh Mẫu Núi Bà Đen, Bài Văn Khấn Chung Ở Chùa, Đền, Điện, Phủ

D. Làm bặt tăm electron ở cực dương

Lớp 11 vật dụng lý 1 0

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Nguồn gồm suất điện cồn E = 24V, r = 1W, điện dung tụ C = 4mF. Đèn Đ bao gồm ghi (6V - 6W). Những điện trở R 1 = 6 W ; R 2 = 4 W ; R p. = 2 W với là bình điện phân đựng dung dịch C u S O 4 có cực dương bởi Cu.Tính lượng Cu giải phóng ra ở rất âm của bình âm năng lượng điện phân trong thời hạn 16 phút 5 giây. Biết Cu có hóa trị 2 và tất cả nguyên tử lượng 64


*

1,28 g

D. 0,64 g

Lớp 11 vật lý 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học tập trên OLM của Đại học Sư phạm HN

chăm mục: