Năng Lượng Liên Kết Hạt Nhân

     
CẤU TẠO NGUYÊN TỬ – NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Chủ đề này gồm những vấn đề sau: Thuyết tương đối hẹp, cấu tạo nguyên tử, tích điện liên kết.

Bạn đang xem: Năng lượng liên kết hạt nhân

A. LÍ THUYẾT

I. Thuyết kha khá hẹp

1. Khối lượng tương đối tính:
*

2. Năng lượng toàn phần:
*
K=(m-m_0).c^2" />

(Năng lượng toàn phần là bao gồm 2 loại năng lượng năng lượng ngủ và hễ năng, K là rượu cồn năng, m là khối lượng tương đối tính, m0 cân nặng nghỉ)

II. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

1. Cấu trúc hạt nhân nguyên tử

a. Cấu tạo

* hạt nhân được kết cấu từ các nuclôn. Bao gồm hai một số loại nuclôn:

– Prôtôn (p), khối lượng

*
, mang điện tích yếu tố dương +e (
*
).

– Nơtrôn (n), khối lượng

*
, không có điện

b. Kí hiệu.

*
trong đó:

+ Z là nguyên tử số tốt số prôtôn trong hạt nhân.

+ A là số khối bởi tổng số proton (Z) với số nơtron A = Z + N.

c. Kích thước của hạt nhân:

*

2. Đồng vị

Là các nguyên tử cơ mà hạt nhân tất cả cùng số prôton Z nhưng có số nơtron N không giống nhau.

VD:

*

3. Đơn vị trọng lượng nguyên tử

a. Khái niệm:

– Đơn vị trọng lượng trong đồ lí phân tử nhân là trọng lượng nguyên tử, kí hiệu làu.

Xem thêm: Loại Xà Đơn Tại Nhà Nào Đáng Mua Và Sử Dụng Cụ Xà Đơn Tại Nhà

*
đồng vị
*

b. Chú ý:

+ cân nặng của nguyên tử

*
; trọng lượng của hạt nhân
*

*

III. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

1. Lực phân tử nhân

– Lực phân tử nhân: là lực ảnh hưởng giữa những nuclon trong hạt nhân

– Đặc điểm của lực đó:

+ tất cả cường độ hết sức mạnh

+ Chỉ có tính năng trong bán kính hạt nhân

2. Độ hụt khối

Hạt nhân

*
có trọng lượng m.

– Độ hụt khối:

*
-m." />

Trong đó: m: cân nặng hạt nhân

*
: trọng lượng Z protôn

*
: khối lượng N notrôn

*
: độ hụt khối

3. Tích điện liên kết

– (Năng lượng nhằm phá quan trọng để phát tan vỡ hạt nhân = năng lượng tỏa ra khi phối hợp các nu thành 1 hạt nhân) là tích điện liên kết giữa các nuclôn trong phân tử nhân:

*
hay
*
. c^2" />
.

4.Năng lượng liên kết riêng

Là năng lượng liên kết tính cho 1 nuclôn:

*
đặc trưng cho độ bền chắc của hạt nhân.

– hạt nhân có tích điện liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững: phân tử nhân bao gồm số khối vừa đủ từ 50-70 là phân tử nhân bề cũ độc nhất (năng lượng link riêng lớn số 1 cỡ 8,8 MeV/nu)

5. Ví dụ

Ví dụ về hệ thức Anhxtanh:Một đồ vật có khối lượng nghĩ 75 kg vận động với vận tốc 0,6c (c là vận tốc của ánh sáng trong chân không) thì trọng lượng tương đối tính của nó là

A.100 kg. B.80 kg. C.

Xem thêm: Nhìn Xa Trông Rộng Tiếng Anh Là Gì ?, Tiếng Việt Nhìn Xa Trông Rộng Tiếng Anh Là Gì

75 kg. D. 60 kg.

Hướng dẫn

*
m_0=60kg" />

=> Đáp án D

Ví dụ về độ hụt khối và năng lượng liên kết:Khối lượng của phân tử nhân

*
là 10,0113u, trọng lượng của nơtron là
*
, trọng lượng của proton là
*
*
.Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
*