Năng Lượng Liên Kết Của Hạt Nhân

     

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn bé dại hơn tổng khối lượng của những nuclôn tạo ra thành hạt nhân đó)
Bạn đang xem: Năng lượng liên kết của hạt nhân

2. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT

Năng lượng links của một phân tử nhân là năng lượng tối thiểu quan trọng phải cung cấp để bóc các nuclon; nó được tính bằng tích của độ hụt khối của hạt nhân với thừa số c2.

( mW_lk = left< Zm_p + left( A - Z ight)m_n - m_X ight>c^2 = Delta mc^2)


*

Các hạt nhân chắc chắn có (dfrac mW_lkA) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; đó là các hạt nhân nằm khoảng giữa của bảng tuần trả ứng với 50 3. NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT RIÊNG

Mức độ bền chắc của một hạt nhân tùy ở trong vào năng lượng liên kết riêng

(varepsilon = dfrac mW_lkA)
Xem thêm: Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng Lớp 9 Giáo Án, Giáo Án Bài Tổng Kết Phần Văn Bản Nhật Dụng*Xem thêm: Quất Hấp Mật Ong Trị Ho Cho Trẻ Sơ Sinh Bằng Mật Ong: Nên Hay Không?


6. NĂNG LƯỢNG CỦA MỘT PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

- tích điện của phản bội ứng hạt nhân

(eginarraylDelta E = left( sum m_trc - sum m_sau ight)c^2 = left( sum mW_ md_ msau - sum mW_d_trc ight)\ = left( sum Delta m_sau - sum Delta m_trc ight)c^2 = sum left( mW_lk ight)_sau - sum left( mW_lk ight)_trc endarray)

 Nếu:

(Delta E m > m 0) : thì tỏa nhiệt(Delta E m

Nếu làm phản ứng hạt nhân tỏa tích điện thì năng lượng tỏa ra bên dưới dạng hễ năng của các hạt sản phẩm và năng lượng photon γ. Năng lượng tỏa ra này thường được điện thoại tư vấn là tích điện hạt nhân.

Năng lượng do một phản ứng hạt nhân lan ra là:

(Delta E = left( sum m_trc - sum m_sau ight)c^2 > 0)

Năng lượng vị N làm phản ứng là:

Nếu cứ 1 phản bội ứng tất cả k phân tử thì số phản bội ứng : (N = frac1kN_X = frac1kfracm_XA_XN_A)

*** Photon thâm nhập phản ứng:

Giả sử phân tử nhân A đứng yên dung nạp photon gây ra phản ứng phân tử nhân:

(gamma + A o B + C)

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần:

(varepsilon + m_Ac^2 = left( m_B + m_C ight)c^2 + left( mW_B + mW_C ight)) với (varepsilon = hf = frachclambda )