Một Người Gửi Tiết Kiệm Với Lãi Suất 8 4

     

Một fan gửi tiết kiệm chi phí với lãi suất vay 8,4% năm cùng lãi thường niên được nhập vào vốn, hỏi sau bao nhiêu tháng tín đồ đó thu được gấp đôi số tiền lúc đầu (lấy cực hiếm quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


*

Giả sử: số tiền ban đầu đem gởi là a (đồng)

Từ yêu thương cầu bài xích ra thì số tiền thu được là 2a (đồng)

Vì 1 năm lãi suất là 8,4%, mà một năm có 12 tháng đề xuất số lãi một tháng là:


Một bạn gửi tiết kiệm với lãi vay 8,4% năm với lãi hàng năm đuọc nhập vào vốn, hỏi sau từng nào tháng tín đồ đó thu được gấp đôi số tiền lúc đầu (lấy giá trị quy tròn)?

A. 96

B. 97

C. 98

D. 99


Một bạn gửi huyết kiệm vào một trong những ngân sản phẩm với lãi suất vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi mang lại năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm fan đó thu được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền gởi ban đầu, giả định vào khoảng thời hạn này lãi suất không biến hóa và tín đồ đó ko rút tiền ra? A. 11 năm. B. 9 năm. C. 10 năm. D. 12 năm.

Bạn đang xem: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất 8 4


Một tín đồ gửi huyết kiệm vào một trong những ngân mặt hàng với lãi vay 7,5% / năm. Biết rằng còn nếu không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ được nhập vào vốn nhằm tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó thu được (cả số chi phí gửi lúc đầu và lãi) gấp hai số tiền giữ hộ ban đầu, mang định vào khoảng thời gian này lãi suất không chuyển đổi và tín đồ đó ko rút chi phí ra?

A. 11 năm.

B. 9 năm.

C. 10 năm.

Xem thêm: Góc Có Đỉnh Ở Bên Trong Đường Tròn.Góc Có Đỉnh Ở Bên Ngoài Đường Tròn

D. 12 năm.


Một bạn gửi máu kiệm vào một ngân mặt hàng với lãi suất vay 7,5% một năm. Biết rằng còn nếu như không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó chiếm được (cả số tiền gửi ban đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền giữ hộ ban đầu, trả định vào khoảng thời hạn này lãi suất vay không đổi khác và ngườiđó ko rút tiền ra? A. 11 năm B. 9 năm C. 12 năm D. 10 năm

Một người gửi ngày tiết kiệm vào một trong những ngân hàng với lãi suất 7,5% một năm. Biết rằng còn nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn để tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm bạn đó thu được (cả số tiền gửi lúc đầu và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền gởi ban đầu, giả định vào khoảng thời hạn này lãi suất vay không biến đổi và ngườiđó ko rút chi phí ra?

A. 11 năm

B. 9 năm

C. 12 năm

D. 10 năm


Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một người gửi tiết kiệm chi phí vào bank với lãi suất vay 7,5%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn để tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm tín đồ đó thu được (cả số tiền gửi lúc đầu và lãi) gấp đôi số tiền gửi ban đầu, mang định vào khoảng thời hạn này lãi suất vay không đổi khác và fan đó ko rút chi phí ra?Bốn phương án trả lời là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm. Ai ý muốn vào t...

Cụ thể, câu 16 mã đề 109: Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách vào bank với lãi suất vay 7,5%/năm. Biết rằng còn nếu không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau mỗi năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi mang đến năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm fan đó thu được (cả số chi phí gửi ban sơ và lãi) gấp rất nhiều lần số tiền gởi ban đầu, đưa định trong khoảng thời gian này lãi vay không đổi khác và tín đồ đó không rút chi phí ra?

Bốn phương án trả lời là: A 12 năm; B 10 năm; C 9 năm; D 11 năm.

Xem thêm: Cách Bảo Quản Rau Muống Chẻ, Cách Bảo Quản Rau Muống Mới Nhất Năm 2022

 

 

 

 

 

 

 

Ai hy vọng vào team mik lưu giữ kb nha !


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12ToánCâu hỏi của OLM
2
0
Một người gửi tiền máu kiệm vào một ngân hàng với lãi suất 6,1%năm. Biết rằng nếu như không rút chi phí ra khỏi ngân hàng thì sau hàng năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào nơi bắt đầu và tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm fan đó thu được số chi phí lãi tối thiểu bằng số tiền gửi ban đầu, trả định trong thời gian này lãi suất vay không đổi khác và bạn đó ko rút chi phí ra? A. 12 năm B. 11 năm C.10 năm D. 13 năm
Đọc tiếp

Một bạn gửi tiền tiết kiệm vào một ngân sản phẩm với lãi suất 6,1%năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì sau mỗi năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào nơi bắt đầu và tính lãi đến năm tiếp theo. Hỏi sau tối thiểu bao nhiêu năm fan đó nhận được số chi phí lãi ít nhất bằng số tiền gởi ban đầu, mang định trong thời gian này lãi suất không chuyển đổi và fan đó không rút chi phí ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C.10 năm

D. 13 năm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
Một bạn gửi máu kiệm vào trong 1 ngân sản phẩm với lãi suất vay 6,6% năm số tiền là A. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau hàng năm số chi phí lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được (cả gốc và lãi) số tiền là B thỏa mãnB>2AvàB-2Anhỏ nhất, trả định vào khoảng thời gian này lãi suất vay không biến hóa và bạn đó không rút chi phí ra?...
Đọc tiếp

Một bạn gửi máu kiệm vào một trong những ngân sản phẩm với lãi vay 6,6% năm số chi phí là A. Biết rằng nếu như không rút tiền ra khỏi bank thì cứ sau tưng năm số tiền lãi sẽ tiến hành nhập vào vốn nhằm tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó thu được (cả gốc và lãi) số chi phí là B vừa lòng B>2A và B-2A nhỏ dại nhất, đưa định trong khoảng thời hạn này lãi vay không biến hóa và người đó không rút chi phí ra?

A. 12 năm

B. 11 năm

C. 10 năm

D. 13 năm


Xem chi tiết
Lớp 12Toán
1
0
Đọc tiếp

*

*

*

*


Xem bỏ ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu vnd với lãi suất lúc đầu 4% 1 năm và lãi thường niên được nhập vào vốn. Cứ sau mỗi năm lãi suất vay tăng 0,3%. Hỏi số năm trước tiên (kể từ khi ban đầu gửi tiền) để tổng số tiền bạn đó nhấn được lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị chức năng nghìn đồng) A.4 năm B.5 năm C.3 năm D.6 năm
Đọc tiếp

Một tín đồ gửi vào bank 100 triệu đồng với lãi suất ban đầu 4% 1 năm và lãi hàng năm được nhập vào vốn. Cứ sau từng năm lãi suất tăng 0,3%. Hỏi số năm trước tiên (kể tự khi ban đầu gửi tiền) nhằm tổng số tiền người đó dấn được lớn hơn 125 triệu đồng? (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng)

A.4 năm

B.5 năm

C.3 năm

D.6 năm


Xem đưa ra tiết
Lớp 12Toán
1
0
Một tín đồ gửi ngày tiết kiệm ngân hàng với lãi vay 0,6%/tháng theo phong cách sau: mỗi tháng (vào đầu tháng) tín đồ đó gởi vào ngân hàng 5 triệu đồng và bank tính lãi vay (lãi suất ko đổi) dựa trên số tiền huyết kiệm thực tế có vào ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số chi phí của fan đó đã có được gần nhất với số tiền nào sau đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)? A.880,29 B.880,16 C.880 D.880,26
Đọc tiếp

Một người gửi huyết kiệm ngân hàng với lãi suất 0,6%/tháng theo phong cách sau: từng tháng (vào đầu tháng) tín đồ đó gởi vào bank 5 triệu vnd và bank tính lãi vay (lãi suất ko đổi) dựa trên số tiền máu kiệm thực tế có trong ngân hàng. Hỏi sau 10 năm, số chi phí của bạn đó đã đạt được gần tốt nhất với số tiền nào sau đây (cả gốc và lãi, đơn vị triệu đồng)?