Một người đi từ a đến b người đó dự định có mặt tại b lúc 10 giờ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một tín đồ đi từ bỏ A cho B,người kia dự định xuất hiện tại B thời gian 10 giờ.Người đó nhẩm tính trường hợp đi với tốc độ 30 km/giờ thì cho tới B chậm chạp mất 12 phút ,còn giả dụ đi với vận tốc 42 km/giờ thì cho đến B sớm hơn 8 phút so với dự định.Tính đọ lâu năm quãng con đường AB?


*

Một fan đi tự A mang đến B, fan đó dự tính có mặt tại B cơ hội 10 giờ. Người đó nhẩm tính, ví như đi với tốc độ 36 km bên trên giờ thì đến B chậm chạp mất 12 phút, còn nếu đi với tốc độ 42 km bên trên giờ thì đến B sớm hơn ý định 8 phút. Tính độ nhiều năm quãng đường AB.

Bạn đang xem: Một người đi từ a đến b người đó dự định có mặt tại b lúc 10 giờ


*

10 phút = 1/6 giờ.

5 phút = 1/12 giờ.

Gọi x là thời hạn người kia đi trường đoản cú A mang đến B.

Quãng con đường AB mà lại người đó đã đi với vận tốc 40km/h là:

40.(x+1/6)

Quãng mặt đường AB nhưng mà người đó đã đi với tốc độ 50km/h là:

50.(x+1/12)

=>40.(x+1/6)=50.(x+1/12)

=>40x+40/6=50x+50/12

=>10x=40/6+50/12=130/12

=>x=130/12:10=13/12

Quãng đường AB dài:

40.(13/12+1/6)=50(km)


10 phút = 1/6 giờ.

5 phút = 1/12 giờ.

Gọi x là thời gian người kia đi từ bỏ A mang lại B.

Quãng con đường AB nhưng mà người đó đã đi với tốc độ 40km/h là:

40.(x+1/6)

Quãng đường AB mà người đó đã đi với vận tốc 50km/h là:

50.(x+1/12)

=>40.(x+1/6)=50.(x+1/12)

=>40x+40/6=50x+50/12

=>10x=40/6+50/12=130/12

=>x=130/12:10=13/12

Quãng đường AB dài:

40.(13/12+1/6)=50(km)


1 người đi từ bỏ A mang lại B người đó dự định xuất hiện tại B dịp 10 giờ. Người đó nhẩm tính ví như đi với tốc độ 36 km/giờ thì tới B lờ đờ mất 12 phút, còn nếu đi với vận tốc 42km/giờ thì cho tới B sớm hơn sớm 8 phút đối với dự định. Tính độ dẻo quãng mặt đường AB


Cách 1:

Thời gian đi từ A mang lại B với tốc độ 40km/h nhiều hơn thế nữa thời gian đi với gia tốc 50 km/h là: 10 + 5 = 15 phút

Trên và một quãng đường, thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc 

nên Tỉ số thời gian đi với tốc độ 40 km/h với đi với tốc độ 50km/h là 50/40 = 5/4

Bài toán Hiệu - tỉ

Thời gian đi với gia tốc 40 km/h là 5 phần, đi với gia tốc 50 km/h là 4 phần

Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 4 = 1 phần

Thời gian fan đo đi tự A mang đến B với tốc độ 40 km/h là: 15 : 1 x 5 = 75 phút = 1,25 giờ 

Quãng con đường AB lâu năm là: 1,25 x 40 = 50 km

Cách 2: 

Thời gian đi từ bỏ A mang lại B với vận tốc 40km/h nhiều hơn thời gian đi với gia tốc 50 km/h là: 10 + 5 = 15 phút = 0,25 giờ

Như vậy, nếu tín đồ đó đi với vận tốc 40 km/h thì khi đến B người đó đi được ít hơn đoạn đường nếu đi với tốc độ 50km/h là:

0,25 x 50 = 12,5 km

Trong 1 giờ, đi với gia tốc 50km/h cấp tốc hơn đi với gia tốc 40 km/h là: 50 - 40 = 10 km/h

Thời gian đi không còn quãng mặt đường AB với gia tốc 40km/h là: 12,5 x 1 : 10 = 1,25 giờ

Quãng đường AB dài: 1,25 x 40 = 50 km 


Đúng 0
comment (0)

50 la sai


Đúng 0
phản hồi (0)

mình ra hiệu quả bằng 5o km


Đúng 0
comment (0)

1 bạn đi trường đoản cú A đến B fan đó dự định có mặt tại B dịp 10 giờ. Bạn đó nhẩm tính nếu như đi với vận tốc 36 km/giờ thì cho đến B chậm rì rì mất 12 phút, còn nếu như đi với gia tốc 42km/giờ thì cho tới B sớm hơn sớm 8 phút đối với dự định. Tính độ dẻo quãng mặt đường AB


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi bỏ

Một bạn đi trường đoản cú A đến B, fan đó dự định có mặt tại B lúc 9 giờ. Tín đồ đó nhẩm tính trường hợp đi với gia tốc 40 km/giờ thì cho đến B lừ đừ mất 10 phút, còn nếu đi với vận tốc 50 km/giờ thì đến B sớm hơn 10 phút đối với dự định. Em hãy tính quãng đường AB.

Xem thêm: 30+ Món Quà 20/10 Ý Nghĩa Nhất Tặng Mẹ/Vợ/Cô Giáo/Bạn Gái, Người Yêu, Vợ


Lớp 5 Toán
0
0
gửi Hủy

Một tín đồ đi tự A mang lại B bạn đó dự định xuất hiện tại B dịp 9 giờ. Người đó nhẩm tính nếu đi với vận tốc 40 km/giờ thì cho đến B chậm trễ mất 10 phút ,còn ví như đi với gia tốc 50km/giờ thì cho tới B sớm rộng 5 phút so với dự định. Tính độ lâu năm quãng đường AB


Lớp 5 Toán
2
0
giữ hộ Hủy

Thời gian đi từ A mang lại B với gia tốc 40km/h nhiều hơn thời gian đi trường đoản cú A mang lại B với vận tốc 50km/h số thời gian là:

10 + 5 = 15 phút = 0,25 giờ

Trong 1 giờ đồng hồ đi với vận tốc 40km/h vĩnh viễn với 50km/h là:

50 - 40 = 10km/h

Thời gian đi không còn quãng con đường AB với tốc độ 40km/h là:

(0,25 x 50) x 1 : 10 = 1,25 giờ

Quãng mặt đường AB nhiều năm là:

1,25 x 40 = 50km

Đáp số: 50km


Đúng 0

bình luận (0)

Thời gian đi tự A mang lại B với tốc độ 40km/h nhiều hơn thế nữa thời gian đi trường đoản cú A đến B với gia tốc 50km/h số thời hạn là:

10 + 5 = 15 phút = 0,25 giờ

Trong 1 giờ đi với tốc độ 40km/h lâu hơn với 50km/h là:

50 - 40 = 10km/h

Thời gian đi hết quãng con đường AB với vận tốc 40km/h là:

(0,25 x 50) x 1 : 10 = 1,25 giờ

Quãng con đường AB dài là:

1,25 x 40 = 50km

Đáp số: 50km


Đúng 0
phản hồi (0)

Một tín đồ đi trường đoản cú A mang lại B fan đó dự định có mặt tại B lúc 9 giờ . Fan đó tính nhẩm trường hợp đi với gia tốc 40 km/giờ thì cho đến B lờ đờ mất 10 phút , còn ao ước đi với gia tốc 50 km/giờ thì cho tới sớm hơn so với dự định . Tính độ dài quãng đường AB.


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi diệt

Đề của người tiêu dùng thiếu, nếu đi 50 km/h thì đến sớm rộng so với ý định là bao nhiêu phút? bản thân sử dụng tính năng "Câu hỏi tương tự" thì thấy cũng nhiều người hỏi bài xích này.

Chính xác đề bài là:

Một bạn đi từ bỏ A cho B bạn đó dự định xuất hiện tại B lúc 9h . Tín đồ đó tính nhẩm ví như đi với vận tốc 40 km/giờ thì cho tới B lừ đừ mất 10 phút , còn mong muốn đi với gia tốc 50 km/giờ thì tới sớm hơn so với dự tính 5 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Lời giải:

Đi 40 km/h mang đến muộn rộng đi 50 km/h số phút là: 10 + 5 = 15 phút = 15/60 = 1/4 (giờ)

Thời gian đi tỉ lệ thành phần nghịch với vận tốc => thời gian đi với vận tốc 40km/h và thời gian đi với vận tốc 50 km/h tỉ lệ với 50/40 = 5/4.

=> nếu coi thời gian đi với gia tốc 40km/h là 5 phần thì thời gian đi với tốc độ 50km/h là 4 phần.

=> Hiệu: 5 - 4 = 1 phần

1 phần ứng cùng với 1/4 giờ => thời hạn đi với vận tốc 40k/h là 4 phần = 4 x 1/4 tiếng = 1 giờ

=> Quãng mặt đường AB là 40 x 1 = 40 km.

Xem thêm: Các Loại Vacxin Và Lịch Tiêm Cho Bé Sơ Sinh 2021, Lịch Tiêm Chủng Trẻ Dưới 1 Tuổi

ĐS: 40 km


Đúng 0

phản hồi (0)

Bài giải:10 phút = 1/6 giờ đồng hồ ; 5 phút = 1/12 giờGọi x là thời gian người đó đi trường đoản cú A mang lại BQuãng đường AB nhưng mà người này đã phải đi tự A cho B vói vận tốc 40 km/giờ là:40 ( x + 1/6 )Quãng con đường AB mà người này đã phải đi từ A mang đến B vói gia tốc 50 km/giờ là:50 ( x – 1/12 ) => 40 ( x + 1/5 ) = 50 ( x – 1/12 )=> 40x + 40/6 = 50x - 50/12 => 10x = 40 /6 + 50/12x = ( 130/12): 10 = 13 /12Vậy độ nhiều năm quãng con đường AB là:40 ( 13/12 + 1/6 ) = 40 x 15/12 = 50 (km)Đáp số : Quãng mặt đường AB lâu năm 50 km 


Đúng 0

phản hồi (0)

40 km đấy,minh thi violympic roi


Đúng 0
phản hồi (0)

Một fan đi từ A cho B, dự định đến cơ hội 10 giờ. Tín đồ đó nhẩm tính: giả dụ đi với vận tốc 36 km/h thì sẽ tới chậm 12 phút. Còn nếu đi với tốc độ 42 km/h thì đã sớm hơn 8 phút. Tính quãng mặt đường AB


Lớp 6 Toán
0
0
Gửi hủy

Một người đi từ A mang đến B,người kia dự định xuất hiện tai B cơ hội 9 giờ.Người kia nhẩm tính ví như đi với gia tốc 40 km/giờ thì tới B lờ lững mất 15 phút,còn ví như đi với tốc độ 50 km/giờ thì sẽ đến B sơm hơn 15 phút so ới dự định.Tính độ lâu năm quãng con đường AB


Lớp 5 Toán
1
0
gửi Hủy

biện pháp 1 : thời gian đi từ bỏ A mang đến B với vận tốc 40km/h nhiều hơn thế thời gian đi với vận tốc 50km/h là : 10 + 5 = 15 phút

Trên thuộc 1 quãng con đường , thời hạn tỉ lệ nghịch với gia tốc nên tỉ số thời gian đi với tốc độ 40km/h và đi với vận tốc 50km/h là: 50/40 = 5/4

câu hỏi dạng hiệu tỉ

thời hạn đi với tốc độ 40km/h là 5 phần , đi với tốc độ 50km/h là: 4 phần

Hiệu số phần đều nhau là: 5 -4 = 1 phần

thời gian người đo đi từ A mang lại B với tốc độ 40km/h là : 15 : 1 x 5 = 75 phút = 1,25 giờ

Quãng con đường AB là : 1,25 x 40 = 50km

Bài này có 2 biện pháp , nên tôi chỉ làm giải pháp 1 thôi


Đúng 0

comment (0)

Một bạn đi tự A cho B, bạn đó dự định xuất hiện tại B thời điểm 10 giờ. Bạn đó nhẩm tính, nếu như đi với tốc độ 36km/giờ thì cho đến B chậm rãi mất 12 phút, còn ví như đi với vận tốc 42km/giờ thì cho đến B lừ đừ hơn 8 phút so với dự định. Tính độ nhiều năm quãng con đường AB.


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi bỏ

Bn bấm vô trên đây nhé:

Câu hỏi của nguyennamphong - Toán lớp 6 - học toán với OnlineMath


Đúng 0

comment (0)

Lớp học trực con đường

KHTN 6- Cô Quyên, mùi hương Toán 6- Thầy Đô Toán 6- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
acsregistrars.vn