Lời giải hay lớp 3

     

Toán gồm lời văn lớp 3 là dạng toán thực tiễn mà học sinh được tiếp cận từ vô cùng sớm, có chân thành và ý nghĩa quan trọng và thực tiễn cao. Câu hỏi hướng dẫn học sinh một số mẹo lúc giải toán gồm lời văn lớp 3. Giúp học sinh biết cách khi nào thực hiện nay phép tính cộng, trừ, nhân, phân chia trong giải toán có lời văn để đạt kết quả chính xác nhất là điều mà công ty chúng tôi luôn phía tới.

Bạn đang xem: Lời giải hay lớp 3


*
1. Một số trong những mẹo lúc giải toán bao gồm lời văn lớp 3

a. Việc có lời văn triển khai phép tính cộng.

Dạng 1: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“thêm” …ta thực hiện phép tính cộng.

Ví dụ 1: nhà An gồm 6 con gà, bà mẹ mua “thêm” 4 nhỏ gà. Hỏi bên An có tất cả mấy nhỏ gà?

Bài giải:

Số bé gà đơn vị An có toàn bộ là:

6 + 4 = 10 (con gà)

Đáp số: 10 bé gà.

Dạng 2: Trong vấn đề lời văn có chữ …“hỏi cả hai” …ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 2: An bao gồm 3 quả cam, Bình tất cả 5 quả cam. Hỏi cả hai chúng ta có mấy trái cam?

Bài giải:

Số trái bóng cả hai bạn có là:

3 + 5 = 8 (quả bóng)

Đáp số: 8 trái bóng

Dạng 3: Trong việc lời văn gồm chữ …“có”… “hỏi”…”có vớ cả”…ta tiến hành phép tính cộng.

Ví dụ 3: Đàn vịt 7 nhỏ ở bên dưới ao với 6 bé ở bên trên bờ. Hỏi đàn vịt có vớ cả mấy con?

Bài giải:

Đàn vịt có tất cả là:

7 + 6 = 13 (con vịt)

Đáp số: 13 con vịt

Dạng 4: Trong bài toán lời văn bao gồm chữ …“nhiều hơn” …”hỏi”… ta triển khai phép tính cộng.

Ví dụ 4: tầm giá sách Toán là 752 đồng, giá thành sách giờ đồng hồ việt nhiều hơn kinh phí sách toán là 48 đồng. Hỏi giá thành sách tiếng việt là bao nhiêu?

Bài giải:

Giá chi phí sách tiếng việt là:

48 = 800 (đồng)

Đáp số: 800 đồng.

b. Bài toán có lời văn thực hiện phép tính trừ

Dạng 1: Trong câu hỏi lời văn gồm chữ …“bớt” …ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 5: Một thanh gỗ dài 12 cm, bố em cưa bớt đi 2 cm. Hỏi thanh gỗ còn sót lại dài từng nào cm?

Bài giải:

Số centimet thanh gỗ còn lại dài là:

12 – 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.

Dạng 2: Trong câu hỏi lời văn có chữ …“có” …”hỏi”…”còn (lại)”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 6: chúng ta Long 9 trái bóng, chúng ta Long thả 3 trái bóng đi. Hỏi bạn Long còn lại mấy quả bóng?

Bài giải:

Số trái bóng của người tiêu dùng Long sót lại là:

9 – 3 = 6 (quả bóng)

Đáp số: 6 quả bóng.

Dạng 3: Trong việc lời văn tất cả chữ …“ít hơn” …”hỏi”…ta triển khai phép tính trừ.

Ví dụ 7: Lớp 1A bao gồm 40 học tập sinh. Lớp 1B bao gồm ít hơn lớp 1A là 6 học sinh. Hỏi lớp 1B bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

Bài giải:

Số học sinh của lớp 1B là:

40 – 6 = 34 (học sinh)

Đáp số: 34 học tập sinh.

Dạng 4: Trong việc lời văn có chữ …“hỏi” …”hơn” (nhẹ hơn, nặng hơn, những hơn, ít hơn)…ta tiến hành phép tính trừ.

Ví dụ 8: bạn An nặng nề 41 kg, các bạn Lan năng 38 kg. Hỏi bạn An năng hơn chúng ta Lan bao nhiêu kg?

Bài giải:

Số cam kết lô gam các bạn An nặng trĩu hơn các bạn Lan là:

41 – 38 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg

Dạng 5: Trong việc lời văn gồm chữ …“cho biết nhị bạn” …”trong đó cho biết một bạn”…”hỏi chúng ta còn lại”…ta thực hiện phép tính trừ

Ví dụ 9: bạn Hương và các bạn Hoa xem tư vấn được 120 nhỏ tem. Trong đó bạn Hương đọc được 80 nhỏ tem. Hỏi các bạn Hoa học hỏi được từng nào con tem?

Bài giải:

Số nhỏ tem chúng ta Hoa xem tư vấn được là:

120 – 80 = 40 (con tem)

Đáp số: 40 con tem.

Xem thêm: Cách Điều Khiển Máy Giặt Lg Bằng Điện Thoại Với Ứng Dụng Smart Thinq

2. Tuyển chọn tập 40 câu hỏi có lời văn lớp 3 có hướng dẫn

Bài 1: nhị thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu cung ứng thùng đầu tiên 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng lắp thêm hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Hướng dẫn

Nếu cung ứng thùng đầu tiên 5 lít thì tổng cộng dầu gồm trong 2 thùng là:

58 + 5 = 63 (l)

Coi số dầu trong thùng thứ nhất lúc sau là một trong những phần thì số dầu thùng sản phẩm hai là 2 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số dầu thùng đồ vật hai là: 63 : 3 x 2 = 42 (l)

Số dầu làm việc thùng thứ nhất là: 58 – 42 = 16 (l)

Bài 2: An download 3 bút chì cùng 5 quyển vở không còn 21 nghìn, Hồng cài đặt 5 quyển vở và 5 cây viết chì không còn 25 nghìn đồng. Tính số tiền một cây viết chì, một quyển vở?

Hướng dẫn

2 cây viết chì hết số chi phí là: 25 – 21 = 4 (nghìn)

1 cây viết chì có mức giá là: 4 : 2 = 2 (nghìn)

1 cái bút có giá là: (21 – 3 x 2) : 5 = 3 (nghìn)

Bài 3. Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau thời điểm bán đi 450 loại cốc thì quầy đó còn sót lại 6 thùng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó gồm bao nhiêu loại cốc?

Hướng dẫn

Số thùng ly đã phân phối đi là: 9 – 6 = 3 thùng

1 thùng gồm số ly là: 450 : 3 = 150 (cái)

Trước khi cung cấp thùng gồm số cốc là: 150 x 9 = 1350 (cái)

Bài 4. Để sẵn sàng cho một họp báo hội nghị người ta đó kê 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 fan ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi đề xuất kê thêm mấy sản phẩm ghế nữa bắt đầu đủ chỗ?

Hướng dẫn

Mỗi sản phẩm ghế bao gồm số địa điểm là: 81 : 9 = 9 (chỗ)

Số hang ghế yêu cầu kê thêm là: (108 – 81) : 9 = 3 (hàng)

Bài 5. Ngày trước tiên bán được 2358kg gạo, ngày trang bị hai bán tốt gấp 3 lần ngày trang bị nhất. Cà hai ngày bán tốt số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn

Ngày lắp thêm hai bán tốt số gạo là: 2358 x 3 = 7074 (kg)

Cả nhì ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432 (kg)

Bài 6. Một dòng cầu dài 100m gồm gồm 5 nhịp. Trong các số đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài ra hơn mỗi nhịp tê 10m. Tính nhịp thiết yếu giữa?

Hướng dẫn

4 nhịp còn sót lại mỗi nhịp nhiều năm số mét là: (100 – 10) : 5 = 18 (m)

Nhịp tại chính giữa dài là: 18 + 10 = 28 (m)

Bài 7. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có cân nặng xi măng là từng nào kilôgam?

Hướng dẫn Đổi: 350kg = 350000g

Mỗi bao xi măng có trọng lượng xi măng là: 350000 : 7 – 200 = 49800 (g)

5 bao xi măng như vậy chứa kl xi-măng là: 49800 x 5 = 249000 (g) = 249kg

Bài 8. Một vườn cây ăn quả bao gồm 5 sản phẩm cây hồng xiêm, mỗi sản phẩm 12 cây và bao gồm 9 hàng cây táo, mỗi mặt hàng 18 cây. Hỏi sân vườn cây ăn uống quả kia có toàn bộ bao nhiêu cây?

Hướng dẫn:

Số cây hồng xiêm trong vườn là: 5 x 12 = 60 cây

Số cây táo apple là: 9 x 18 = 162 cây

Vườn cây ăn quả có toàn bộ số cây là: 60 + 162 = 222 cây

Bài 9. Có 360 cuốn sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ bao gồm 3 ngăn. Hiểu được mỗi ngăn bao gồm số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển?

Hướng dẫn:

Số ngăn sách tất cả là: 2 x 3 = 6 ngăn

Số sách làm việc mỗi chống là: 360 : 6 = 60 quyển

Bài 10. Trong sân bao gồm 16 nhỏ ngan, số vịt nhiều gấp rất nhiều lần số ngan và ít hơn số kê là 6 con.

Hỏi trên sảnh có toàn bộ bao nhiêu bé gà, vịt, ngan?

Hướng dẫn:

Số vịt trên sảnh là: 16 x 2 = 32 (con)

Số con gà trên sân là: 32 + 6 = 38 (con)

Tổng số ngan, con kê , vịt trên sảnh là: 16 + 32 + 38 = 86 con

Bài 11. trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng có tác dụng được 25 bông hoa. Do vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bởi một nửa số hoa của Tỳ. Hỏi bố bạn có tác dụng được từng nào bông hoa tất cả?

Hướng dẫn:

Bạn Mai làm được số hoa là: 25 + 5 = 30 bông

Bạn Tỳ làm được số hoa là: 25 x 2 = 50 bông

Cả ba bạn có tác dụng được số hoa là: 25 + 30 + 50 = 105 bông

Bài 12. Cứ hai bạn đấu cùng nhau thì được một ván cờ. Hỏi bao gồm bốn chúng ta đấu cùng nhau thì được mấy ván cờ (mỗi các bạn đều đấu với một bạn khác)?

Hướng dẫn:

Số ván cờ là; 4 x 3 : 2 = 6 (ván)

Bài 13. Chị em mang ra chợ bán 25 quả cam và 75 trái quýt. Buổi sáng người mẹ đã buôn bán được1/5 số cam cùng quýt, còn lại số cam cùng số quýt bà bầu để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng người mẹ đã bán được tổng số từng nào quả cam và quýt?

Hướng dẫn:

Tổng số cam cùng quýt chị em mang ra chợ là: 25 + 75 = 100 quả

Tổng số cam cùng quýt bà mẹ đã cung cấp buổi sáng là: 100 : 5 = trăng tròn quả

Bài 14. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng nề 32 kg. Giả dụ thùng đựng một phần số dầu hỏa đó thì nặng nề 17kg. Hỏi khi thùng ko đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn:

1 nửa số dầu nặng nề số kilogam là: 32 – 17 = 15 (kg)

Khi ko đựng dầu thùng nặng nề số kilogam là: 32 – 15 x 2 = 2 (kg)

Bài 15. Gồm 234kg đường chia rất nhiều vào 6 túi. 8 túi như vậy tất cả số mặt đường là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Mỗi túi cất số klg mặt đường là: 234 : 6 = 39 (kg)

8 túi bởi vậy chứa số mặt đường là: 39 x 8 = 312 (kg)

Bài 16. Ngày đầu tiên bán được 2358kg gạo, ngày sản phẩm công nghệ hai bán được gấp 3 lần ngày lắp thêm nhất. Cả nhì ngày bán được số gạo là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Ngày sản phẩm công nghệ hai bán được số gạo là: 2358 x 3 = 7074 kg

Cả nhị ngày bán tốt số gạo là: 7074 + 2358 = 9432kg

Bài 17: có 45 thắc mắc trong hội thi khoa học.Mỗi câu vấn đáp đúng được 4 điểm,trả lời sai bị trừ 2 điểm. Tất cả các câu hỏi đều được trả lời.Hỏi nếu như Henry vấn đáp được 150 điểm thì chúng ta ấy đã vấn đáp đúng mấy câu hỏi?

Hướng dẫn:

Sử dụng phương pháp giả thiết tạm:

Giả sử Henry trả lời đúng cả 45 câu hỏi.

Lúc kia tổng điểm của người sử dụng Henry là :

4 x 45 = 180 (điểm)

Tổng điểm được tạo thêm là :

180 – 150 = 30 (điểm)

Sở dĩ số điểm tạo thêm là bởi vì ta đã mang đến Henry vấn đáp đúng hết 45 câu.

1 câu đúng hơn 1 câu không đúng số điểm là :

4 + 2 = 6 (điểm)

Số câu Henry trả lời sai là :

30 : 6 = 5 (câu)

Số câu Henry trả lời đúng là :

45 – 5 = 40 (câu)

Đáp số : 40 câu.

Bài 18. Một hình chữ nhật có diện tích s là 180 cm, nếu tăng chiều lâu năm 2 centimet thi chu vi tăng

28 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn:

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28 : 2 – 2 = 12 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là: 180 : 12 = 15 (cm)

Chu vi hình chữ nhật ban sơ là: (12 + 15) x 2 = 54 (cm)

Đáp số: 54cm

Bài 19. Cha rổ có số cam bằng nhau. Nếu bán 60 quả nghỉ ngơi rổ thiết bị nhất, phân phối 45 quả ngơi nghỉ rổ thứ

2 và 75 quả sống rổ đồ vật 3 thì số cam còn lại nhiều hơn số cam đã cung cấp là 30 quả. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả?

Hướng dẫn:

Tổng số cam đã buôn bán là:

60 + 45 + 75 = 180 quả

Số cam còn lại là:

180 + 30 = 210 quả

Tổng số cam trong 3 rổ ban sơ là:

180 + 210 = 390 quả

Mỗi rổ cảm ban sơ có số trái là:

390 : 3 = 130 quả

Đáp số: 130 quả

Bài 20: Có 5 thùng kẹo, từng thùng bao gồm 6 vỏ hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng kẹo có số viên kẹo là: 32 x 6 = 192 (viên)

Tất cả bao gồm số viên kẹo là: 192 x 5 = 960 (viên)

Bài 21: Có 8 bạn bé dại đi cài đặt bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn:

Mỗi bạn mua số bi là: 3 + 4 = 7 viên

8 bạn đặt hàng tất cả số bi là: 8 x 7 = 56 viên

Bài 22: tất cả 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng số 720 viên kẹo, từng thùng kẹo gồm 6 gói. Hỏi từng gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Hướng dẫn:

Mỗi thùng đựng số viên kẹo là: 720 : 5 = 144 viên

Mỗi gói kẹo đựng số viên kẹo là: 144 : 6 = 24 viên

Bài 23: Hai chống sách có tổng số 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang phòng thứ nhị thì số quyển sách của nhị ngăn bằng nhau. Hỏi đích thực mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Hướng dẫn:

Ngăn đầu tiên hơn ngăn thứ nhì số sách là: 4 x 2 = 8 quyển

Số sách ngăn đầu tiên là: (84 + 8) : 2 = 46 quyển

Số sách ngăn thứ nhì là: 46 – 8 = 38 quyển

Bài 24: tất cả một đơn vị chức năng bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi sản phẩm 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi ý muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng tất cả bao nhiêu người?

Hướng dẫn:

Tổng số tín đồ của đơn vị là: 64 x 10 = 640 người

Nếu xếp thành 8 sản phẩm thì từng hàng tất cả số fan là: 640 : 8 = 80 người

Bài 25: Có một số bi tạo thành 8 túi, từng túi được 14 viên bi. Hỏi mong muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì phân tách được bao nhiêu túi?

Hướng dẫn:

Tổng số bi là: 8 x 14 = 72 viên

Số túi mỗi túi gồm 4 viên phân chia được là: 72 : 4 = 18 viên

Bài 26: Một đoàn khác nước ngoài có 26 tín đồ đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 fan (kể cả lái xe). Hỏi đoàn du khách phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?

Hướng dẫn:

Không tính tài xế thì mỗi xe chở được số người là: 4 – 1 = 3 người

26 bạn ngồi được: 26 : 3 = 8 xe cộ dư 2 người

2 người cũng cần 1 xe.

Vậy số xe tắc xi đề xuất đón là: 8 + 1 = 9 xe

Bài 27: An có một số trong những viên kẹo tạo thành 8 túi. Nếu mang đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn sót lại được chia hồ hết thành 7 túi, mỗi túi không nhiều hơn ban đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Sự Thất Hứa, Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Lời Hứa

Hướng dẫn:

1 túi gồm số viên kẹo là: 17 – 7 = 10 viên

Số kẹo An có là: 10 x 8 = 80 viên

Bài 28: Dũng gồm 16 viên bi, Toàn bao gồm số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.

Hướng dẫn:

Toàn có số bi là: 16 x 5 = 80 viên bi

Cả đôi bạn có số bi là: 80 + 16 = 96 viên bi

Bài 29: Một shop ngày trước tiên bán được 36 kg đường, ngày lắp thêm hai bán tốt số đường sụt giảm 3 lần đối với ngày lắp thêm nhất. Hỏi ngày lắp thêm hai bán ít hơn ngày trước tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Hướng dẫn:

Ngày đồ vật hai bán tốt số mặt đường là: 36 : 3 = 12 kg

Ngày vật dụng hai bán thấp hơn ngày trước tiên số klg đường là: 36 – 12 = 24kg

Bài 30: Có bố thùng dầu, thùng trước tiên chứa 16 lít, thùng thứ hai cất gấp 3 lần thùng sản phẩm nhất, thùng thứ ba chứa hèn thùng máy hai 2 lần. Hỏi thùng thứ cha chứa từng nào lít dầu?

Hướng dẫn:

Thùng đồ vật hai chứa số dầu là: 16 x 3 = 48l

Thùng thứ tía chứa số dầu là: 48 : 2 = 24l

Bài 31: Trong phòng học gồm 6 hàng ghế, mỗi mặt hàng ghế bao gồm 3 vị trí ngồi. Hỏi phòng học kia có bao nhiêu vị trí ngồi?

Hướng dẫn:

Phòng học gồm số ghế ngồi là: 6 x 3 = 18 chỗ

Bài 32: Một túi tất cả 6 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế có từng nào kilogam gạo?

Hướng dẫn:

5 Túi bao gồm số kilogam gạo là: 6 x 5 = 30 kg

Bài 33: trên bàn có 4 đĩa cam, mỗi đĩa gồm 9 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn bao gồm số trái cam là: 4 x 9 = 36 trái cam

Bài 34: trên bàn gồm 4 đĩa cam, mỗi đĩa có 3 quả. Hỏi trên bàn bao gồm bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn có số trái cam là: 4 x 3 = 12 trái cam

Bài 35: trên bàn có 4 đĩa cam, từng đĩa tất cả 2 quả. Hỏi bên trên bàn bao gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số trái cam là: 4 x 2 = 8 trái cam

Bài 36: trên bàn gồm 7 đĩa cam, từng đĩa gồm 8 quả. Hỏi trên bàn gồm bao nhiêu trái cam?

Hướng dẫn:

Trên bàn gồm số quả cam là: 7 x 8 = 56 quả cam

Bài 37: trên bàn gồm 7 ck sách, mỗi chồng sách tất cả 9 quyển sách. Hỏi bên trên bàn bao gồm mấy quyển sách?

Hướng dẫn:

Trên bàn tất cả số quyển sách là: 7 x 9 = 63 quyển sách

Bài 38: Một rổ cam gồm 2 quả. Hỏi 7 rổ cam như vậy có bao nhiêu quả cam?

Hướng dẫn:

7 Rổ cam có tất cả số trái là: 7 x 2 = 14 quả cam

Bài 39: trên bàn có 8 ông xã sách, mỗi chồng sách bao gồm 2 quyển sách. Hỏi trên bàn gồm mấy quyển sách?