LỜI BÀI HÁT VÒNG NHẪN CƯỚI

     
Vòng nhẫn cưới đó em đeo, thôi hết từ đây mơ mộng rồi, Em vui toàn bộ bao nhiêu, có bằng khối sầu em để, Anh chúc cơ mà nghe lòng hoang liêu Vòng nhẫn cưới kia cao sang, chuyển đón kiệu hoa đã sẵn sàng, mai em xóm nhỏ sang ngang, xin Trời mang lại thuyền xuôi mái, nhằm em về bến mộng phú quý Em ơi! tình cảm bây giờ, còn nếu không dang dở làm sao trọn đời nhớ em, làm thế nào có một lần chạm chán gỡ, còn nếu không dang dở làm sao còn một lần từ ly Vòng nhẫn cưới kia em ơi, thôi nhé ngàn thu vĩnh biệt rồi, đêm nay uống nhằm em vui, rượu hồng thoải mái em rót, uống cho tất cả những người thấy lòng đẹp đôi


Bạn đang xem: Lời bài hát vòng nhẫn cưới


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Sheet Trong Excel Là Gì? Cách Tạo Sheet Mới Trong Excel 2003

Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Cách Làm Bánh In Bột Nếp Thơm Ngon Và Giữ Được Nét Truyền Thống

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.