Liên Kết Kim Loại Là Gì

     

Liên kết sắt kẽm kim loại là liên kết sinh ra vày lực hút tĩnh điện giữa những electron tự do và những ion dương, kết dính các ion dương sắt kẽm kim loại với nhau.

Bạn đang xem: Liên kết kim loại là gì

So sánh liên kết kim các loại với links cộng hóa trị:

- giống nhau: bao gồm sự dùng bình thường electron.

- không giống nhau:

+ link cộng hóa trị: sự dùng thông thường electron giũa nhị nguyên tử gia nhập liên kết.

+ link kim loại: sự dùng bình thường electron toàn thể electron trong nguyên tử kim loại.

So sánh link kim nhiều loại với liên kết ion.

- kiểu như nhau: rất nhiều là liên kết sinh ra vày lực hút tĩnh điện.

- không giống nhau:

+ link ion: vị lực hút tĩnh năng lượng điện giữa hai ion với điện tích trái dấu.

+ link kim loại: lực hút tĩnh điện hình thành do các electron thoải mái trong sắt kẽm kim loại và ion dương kim loại.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa chảy 1,44 gam một sắt kẽm kim loại hóa trị II vào 150ml hỗn hợp H2SO40,5M. Muốn trung hòa axit dư trong hỗn hợp thu được, đề xuất dùng hết 30ml hỗn hợp NaOH 1M. Kim loại đó là :

A. Ba.

B. Ca.

C. Mg.

D. Be.


Câu 2:


Cation R+có cấu hình electron phân phần ngoài cùng là 2p6. Nguyên tử phường là

A. F.

B. Na.

C. K.

Xem thêm: Vì Sao Nguyễn Tất Thành Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước ? Ngày Bác Hồ Ra Đi Tìm Đường Cứu Nước

D. Cl.


Câu 3:


Mạng tinh thể kim loại gồm có:

A. Nguyên tử, ion sắt kẽm kim loại và ác electron độc thân.

B. Nguyên tử, ion kim loại và các electron trường đoản cú do.

C. Nguyên tử kim loại và các electron độc thân.

D. Ion sắt kẽm kim loại và những electron độc thân.


Câu 4:


Cho 12,8 gam kim loại A hóa trị II phản ứng hoàn toàn với khí Cl2thu muối B. Hòa tan B vào nước chiếm được 400ml hỗn hợp C. Nhúng thanh sắt nặng 11,2 gam vào dung dịch C, sau một thời gian thấy sắt kẽm kim loại A phụ thuộc vào thanh sắt và trọng lượng thanh fe là 12,0 gam, nồng độ FeCl2trong dung dịch là 0,25M. Khẳng định kim loại A và nồng độ mol của sắt kẽm kim loại B trong dung dịch C.


Câu 5:


Hòa tan trọn vẹn 15,4 gam các thành phần hỗn hợp Mg cùng Zn trong dung dịch HCl dư thấy tất cả 0,6 gam khí H2bay ra. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch là :

A. 36,7 g.

B. 35,7 g.

C. 63,7 g.

D. 53,7 g.


Câu 6:


Cho thông số kỹ thuật electron :1s22s22p6

Dãy nào dưới đây gồm các nguyên tử cùng ion có thông số kỹ thuật electron như trên.

A. K+, Cl, Ar

B. Li+, Br, Ne

C. Na+, Cl, Ar

D. Na+, F-, Ne


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa học tại acsregistrars.vn


*

liên kết
thông tin acsregistrars.vn
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN xem

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng cam kết

Bạn đã có tài năng khoản? Đăng nhập


acsregistrars.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


acsregistrars.vn

Bằng biện pháp đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản thực hiện và chế độ Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Tiểu Sử V Bts Sinh Năm Bao Nhiêu, Tiểu Sử V Bts


Quên mật khẩu


Nhập add email các bạn đăng ký để lấy lại mật khẩu
rước lại mật khẩu

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


acsregistrars.vn

Bằng bí quyết đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
lựa chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
acsregistrars.vn