Lịch sử 11 bài 16

     
*

*

Bài 16: các nước Đông nam giới Á thân hai trận chiến tranh trái đất (1918 - 1939)

I. KHÁI QUÁT VỀ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Ở ĐÔNG phái mạnh Á

So với trong thời hạn đầu vậy kỉ XX, phong trào đã có những bước tiến mới:

Một là: Bước cải tiến và phát triển của phong trào dân tộc bốn sản và sự lớn mạnh của ách thống trị tư sản dân tộc.

Bạn đang xem: Lịch sử 11 bài 16

- Giai cấp tư sản đưa ra mục tiêu tranh đấu rõ ràng, bên cạnh mục tiêu gớm tế, mục tiêu hòa bình tự nhà như đòi quyền tự công ty về thiết yếu trị, đòi dùng tiếng người mẹ đẻ trong công ty trường.

- Đảng tứ sản được ra đời và ảnh hưởng rộng rãi trong thôn hội. (Đảng dân tộc bản địa ở Inđônêxia, trào lưu Tha Kin sống Miến Điện, Đại hội toàn Mã Lai...)

Hai là: Sự xuất hiện xu hướng vô sản

- Công nhân tiếp thu công ty nghĩa Mác-Lê-nin đề nghị chuyển biến dạn dĩ về dấn thức. Vì chưng vậy, Đảng cộng sản đã được ra đời ở những nước: Đảng cộng sản Inđônêxia (5- 1920); năm 1930: Đảng cộng sản Đông Dương, Mã Lai, Xiêm, Philippin...).

- Đảng lãnh đạo cách mạng, đưa trào lưu trở cần sôi nổi, quyết liệt như: khởi nghĩa vũ trang nghỉ ngơi Inđônêxia (1926-1927); phong trào 1930 - 1931 mà đỉnh điểm là Xô viết Nghệ Tĩnh sinh hoạt Việt Nam.

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA

1. Nguyên nhân

- Sau Chiến tranh nhân loại thứ nhất, thực dân Pháp tăng tốc khai thác nằm trong địa, đặc biệt là ở Đông Dương - được xem là quan trọng và phú quý nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp.

- Chính sách khai thác tàn bạo, chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề.

=> Đã bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp sống Đông Dương.

Xem thêm: Những Bài Thơ Buồn Nhất Về Tình Yêu Và Cuộc Sống

2. Kết quả

*

- Ở Lào: phong trào đấu tranh trở nên tân tiến mạnh những mang tính chất tự phát, hầu hết ở địa bàn Bắc Lào trào lưu cách mạng liên hệ ngặt nghèo với Việt Nam.

- Ở Campuchia: phong trào bùng lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe vào 1925 - 1926, cải tiến và phát triển thành chống chọi vũ trang. Cũng mang ý nghĩa tự phát, phân tán.

- Ở Việt Nam: phong trào phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng cùng sản Đông Dương ra đời xuất hiện thêm thời kỳ mới của cách mạng 3 nước Đông Dương.

+ Tập hòa hợp - đoàn kết tất cả các giai cấp, những lực lượng trong thôn hội.

+ Xây dựng đại lý của Đảng cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa trào lưu cách mạng cải tiến và phát triển theo xu hướng vô sản.

Xem thêm: Câu Hỏi Quá Trình Truyền Sóng Là ?A Khi Nói Về Sóng Cơ, Phát Biều Nào Sai Là

- Trong những năm 1936 - 1939, chiến trận Dân công ty Đông Dương tập hòa hợp nhân dân kháng phát xít cùng chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cộng sản Đông Dương được tạo ra và củng cố ở Viêng Chăn, PhnômPênh … kích thích sự trở nên tân tiến của trào lưu đấu tranh làm việc Lào và Campuchia cho tới khi Chiến tranh quả đât thứ nhì bùng nổ.