Làm bài tập toán lớp 9

     

Hướng dẫn Giải bài xích 6,7,8 trang 10, Đáp án bài 9,10,11,12,13,14,15,16 trang 11 SGK toán lớp 9 tập 1 (Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức) – Chương 1 Đại số lớp 9 tập 1: Căn bậc hai, căn bậc 3.

Bạn đang xem: Làm bài tập toán lớp 9

Ngoài bài xích tập vào Sách giáo khoa, còn tồn tại 7 bài xích tập có tác dụng thêm, ôn luyện về Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức có đáp án.

A. Lý thuyết căn thức bậc 2 với hằng đăng thức

*

B. Giải bài xích tập SGK căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức toán lớp 9 tập 1 trang 10, 11

Bài 6 trang 10

Với quý giá nào của a thì các phòng thức sau gồm nghĩa:

a) √a/3 b) √-5a;

c) √4-a d) √(3a+7)

Đáp án bài xích 6: 

a) √a/3 bao gồm nghĩa lúc a/3 ≥ 0 vì 3 > 0 nên a ≥ 0.

b) √-5a bao gồm nghĩa khi -5a ≥ 0 tốt khi a ≤ 0.

c) √4-a tất cả nghĩa khi 4 – a ≥ 0 tốt khi a ≤ 4.

d) √(3a+7) có nghĩa lúc 3a + 7 ≥ 0 tuyệt khi a ≥ – 7/3 .

Bài 7 trang 10

*

Bài 8

Rút gọn những biểu thức sau:

*

Đáp án:

*

Bài 9 trang 11 

Tìm x biết:

a) √x2 = 7 ; c) √x2 = │-8│;

c) √4x2 = 6; d) √9x2 = │-12│

Đáp án bài bác 9:

a) Ta gồm √x2 = │x│ nên √x2 = 7 ⇔ │x│ = 7.

Vậy x = 7 hoặc x = -7.

b) HD: chú ý rằng │-8│ = 8. ĐS: x = 8 hoặc x = -8.

c) HD: chú ý rằng 4x2 = (2x)2Đáp số: x = 3 hoặc x = -3.

d) Đáp số: x = 4 hoặc x = -4.

Bài 10 trang 11 

Chứng minh:


Quảng cáo


*

Đáp án:

*

Bài 11

Tính:

a) √16.√25 + √196:√49; b) 36: – √169;

c) 

d) 

*

Đáp án :

*

Bài 12.

Tìm x để mỗi phòng thức sau tất cả nghĩa:

*

Đáp án bài bác 12:

a) ĐS: x ≥ -3,5.

b) ĐS: x ≤ 4/3 .

Xem thêm: Cách Làm Văn Nghị Luận Lớp 7 Làm Bài Văn Nghị Luận Chứng Minh Và Giải Thích

c) Điều khiếu nại để

*

Vì 1 > 0 yêu cầu -1 + x > 0. Vì vậy c > 1.

d) bởi vì x2 ≥ 0 với đa số giá trị của x phải 1 + x2 > 0 với mọi giá trị của x. Do đó √(1+x2 )có nghĩa với đa số giá trị của x.


Quảng cáo


Bài 13

Rút gọn những biểu thức sau:

*

Đáp án:

a) vị a 2 = │a│ = -a.

Do đó 2√a2 – 5a = -2a – 5a = -7a.

b) ĐS: 8a.

*

Bài 14 trang 11 toán 9 tập 1

Phân tích thành nhân tử:

a) x2 – 3. B) x2 – 6;

c) x2 + 2√3x + 3; d) x2 – 2√5x + 5.

Đáp án bài 14

HD. Chăm chú rằng ví như a > 0 thì a = (√a)2

a) x2 – 3 = x2 – (√3)2= (x – √3)(x + √3).

b) x2 – 6 = (x +6)(x-6)

c) x2 + 2√3x + 3 = (x + √3)2

d) x2 – 2√5x + 5=(x -√5)2

Bài 15.

Giải những phương trình sau:

a) x2 – 5 = 0; b) x2 – 2√11x + 11 = 0

a) ĐS: x = √5 hoặc c = -√5

b) x2 – 2√11x + 11 = 0 ⇔ (x – √11)2 = 0

⇔ x – √11 = 0 ⇔ x = √11 .

Bài 16.

Đố. Hãy tìm vị trí sai vào phép minh chứng “Con loài muỗi nặng bằng con voi” bên dưới đây.

*

Giả sử bé muỗi nặng nề m (gam), còn nhỏ voi nặng V (gam). Ta có: m2  + V2 = V2 + m2

Cộng hai về cùng với -2mV. Ta có

m2  -2mV + V2 = V2 -2mV + m2

hay (m-V)2 = (V-m)2

Lấy căn bậc nhì mỗi vế của bất đẳng thức trên, ta được: do đó m – V = V – m

Từ kia ta gồm 2m = 2V, suy ra m = V. Vậy con muỗi nặng bởi con voi (!).

Xem thêm: Giải Toán Lớp 5 Trang 127 : Luyện Tập Chung Chương 3, Giải Toán Lớp 5 Trang 127, Luyện Tập Chung

Phép chứng tỏ sai sinh sống chỗ: sau thời điểm lấy căn bậc nhị mỗi vế của đẳng thức (m-V)2 = (V-m)2. Ta được kết quả │m – V│ = │V – m│ chứ không thể bao gồm m – V = V – m.

C. Bài tập làm thêm, từ bỏ luyện Căn thức bậc 2 và hằng đẳng thức bao gồm đáp án

Bài tập dượt 1: