Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3

     

Để chúng ta học sinh lớp 3 có thể có thêm kiến thức và áp dụng thành thạo các bài tập trên lớp, tương tự như các bậc phụ huynh có thể hiểu để khuyên bảo cho con, Step Up tổng hợp những dạng bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo rất nhiều thể loại khác biệt để những con hoàn toàn có thể học giờ Anh một cách đầy đủ nhất. Trong đó bao gồm các bài tập tiếng Anh lớp 3 tất cả đáp án để cả phụ huynh với các bé xíu cùng tham khảo và so sánh.

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 3

*

1. Các dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 ôn tập ngay lập tức tại nhà

Thông thường sau khoản thời gian học dứt lý thuyết trên lớp các bé nhỏ sẽ bị quên kiến thức khá nhanh, vị vậy, việc phụ huynh luyện tập bài xích tập Anh văn lớp 3 cho những con tận nơi là vô cùng bắt buộc thiết. Có tương đối nhiều trang bài tập mà phụ huynh có thể tham khảo như: bài xích tập tiếng Anh lớp 3 nâng cao violet, trang mạng tổng hợp rất đầy đủ các bài tập với đề thi của những khối lớp.

1.1 Khoanh vào từ khác loại

A. Globe B. Bản đồ C. Desk D. ThoseA. Forty B. Fifteen C. Sixty D. TwentyA. Sun B. Rainy C. Cloud D. WindA. Teddy B. Kite C. Puzzle D. CakeA. Picture B. Pencils C. Notebooks D. Markers A. Classroom B. Teacher C. Library D. SchoolA. I B. His C. She D. ItA. His B. She C. My D. ItsA. Rice B. Bread C. Milk D. CakeA. House B. Ruler C. Book D. Eraser

1.2. Ðiền từ còn thiếu vào vị trí trống

My mother is thirty ………old.…….name is Peter.Mai is …… Vietnam.……….you want a banana?How many books …….you have?We go khổng lồ school ……….bike.The weather is often ………in summer.This is a schoolbag …….that is a table.There ……..four books on the table.Hello, my name …….Mai. I …..years old.

1.3. Sắp tới xếp các từ sau thành câu

is / friend / my / Hien/ new.That / classroom / is / her.down / your / Put / pencil/your / Write / please / name.

1.4. Chọn lời giải đúng cho những câu sau

1.What’s ……..name? Her name is Lan.

A. My B. His C. Her

2. How is she? She’s ………….

A. Five B. Have C. Ok

3. How old is your grandfather? He is eighty …..old.

A. Years B. Year C. Yes

4.………to meet you.

A. Nine B. Nice C. Good

5. Bye. See you……

A. Late B. Nice C. Later

6. What’s it?It’s ………inkpot.

A. An B. A C. Some

7. How many ………are there ? There is a desk.

A. Desk B. A desk C. Desks

8. The weather is ………today.

A.cold B. Ok C. Too

9……is phái mạnh from? He’s from nhị phong.

A. What B. Who C. Where

10. Who is he? ………is my friend

A. He B. I C. She

2. Bài bác tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới 

*

Đối với lịch trình mới, các bé bỏng phải ôn tập tiếng Anh theo như đúng lộ trình, ôn tập ngữ pháp thành thạo, từ vựng phong phú,, bài bác tập đa dạng và phong phú để đạt điểm trên cao ở các kì thi. Dưới đó là các bài tập tiếng Anh lớp 3 chương trình mới:

2.1. Lựa chọn từ khác các loại với các từ còn lại

School Mother father sisterBig pen book rulerShe he living room IBedroom kitchen bathroom gardenSunny windy rainy tortoiseAm are is weatherDog fish robot birdShip ball have doll

2.2. Chọn lời giải đúng 

1.What are they doing? – They are…………. With paper boat.

A. doing B.playing C. Making

2. Has she got any pet? – No, she………….

A. Has B. Haven’t C. Hasn’t

3. How many………… are there in your bedroom? – There are two.

A. Chair B. Chairs C. X

4. What’s Mai doing? – She……………..

A. Play cycling B. Is cycling C. Cycles

5. How old is your…………….? – He’s thirty-four.

A. Sister B. Mother C. Father

6. What is the…………… today?

A.activity B. Colour C. Weather

7……………many cats vày you have?

A. Why B. How C. What

8. What ……………….are your dogs? – They are black & white.

Xem thêm: Điều Gì Xảy Ra Khi Uống 3 Lít Nước Mỗi Ngày ? Bạn Có Nên Uống 3 Lít Nước Mỗi Ngày

A. Colour B. Yellow C. Sunny

2.3. Nối thắc mắc và câu trả lời

*

1. What is he doing?2. How old are you?

3. Where are her balls?

4. How old is your father?

5. What are they doing?

6. What’s the weather lượt thích today?

7. Has she got a pen?

8. How many erasers have you got?

9. Where are your dolls?

10. What colour are your roses?

11. How many rooms are there in your house?

12. Where is your dog?

13. What is your sister doing?

14. What colour is it?

15. Where is Mai?

A. They are behind the table.B. He is thirty-two

C. They are playing chess.

D. He’s making paper boats.

E. She’s in the living room.

F. No, she hasn’t.

G. It is violet.

H. He’s chasing a rat.

I. I’ve got two erasers.

J. I’m nine.

K. They are over there, on the chair.

L. They are red.

M. It’s rainy và cloudy.

N. There are four.

O. She’s cooking in the kitchen.

Ngoài ra sinh sống trên lớp con sẽ được tiếp xúc với những bài kiểm soát nói, bề ngoài phổ đổi thay của dạng bài xích này một câu văn bởi Tiếng Việt. Tiếng Anh mang đến bé sẽ được nâng cấp khi cần dịch câu này từ tiếng Việt tiếng Anh. Cùng với dạng bài bác này, ngoài câu hỏi nói đúng ngữ pháp, các nhỏ bé cần bắt buộc phát âm chuẩn chỉnh mới được điểm tối đa. Bởi vì thế, phụ huynh bắt buộc chú ý luyện tập vạc âm chuẩn cho con, cũng giống như tạo điều kiện và môi trường thiên nhiên để bé luyện nói giờ Anh thành thạo.

3. Đáp án bài xích tập tiếng Anh lớp 3 

Các dạng bài bác tập nghỉ ngơi trên tập trung vào đọc với viết, tuy nhiên, tầm tuổi lớp 3 là tuổi bắt đầu tiếp xúc với giờ đồng hồ Anh, cha mẹ nên để ý việc cải thiện kỹ năng nghe bằng việc tìm kiếm hiểu những bài xích luyện nghe cơ bản, cân xứng với chuyên môn của bé. Sau khi các bé xíu làm hoàn thành bài, cha mẹ hãy giúp bé so sánh những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 tất cả đáp án sinh sống trên với lời giải được biên soạn dưới đây để mang ra hướng làm cho bài rất tốt nhé.

1.1

1D 2B 3B 4A 5A 6B 7B 8B 9C 10A

1.2

1 years. 2 his 3 from 4 do 5 do 6 by 7 hot 8 and 9 are 10 is, am

1.3

1, Hien is my new friend

2, That is her classroom

3, Put down your pencil

4, Write your name, please.

Xem thêm: Ký Hiệu R Là Gì - #1 Sử Dụng Dấu Hiệu ® (R Tròn) Như Thế Nào

1.4

1C, 2C, 3A, 4B, 5C, 6B, 7C, 8A, 9C, 10A

2.1

1. School 2. Big 3. Living room 4. Garden 5. Tortoise 6. Weather 7. Robot 8. Have

2.2

1C, 2C, 3B, 4B, 5C, 6C, 7B, 8A

2.3

1- D 2 – J 3 – A 4 – B 5 – B 6 – M 7 – F 8 – I

9 – K 10 – L 11 – N 12 – H 13 -O 14 – G 15 – E

Trên đây là các dạng bài bác tập giờ Anh lớp 3 mà bé thường chạm chán trong các dạng đề thi. Các dạng bài bác tập rất có thể không theo hình thức thức vào sách giáo khoa, nhất là các bài bác tập cải thiện có thêm những từ vựng mở rộng, phụ huynh buộc phải giúp con không ngừng mở rộng vốn từ, tham khảo những mẹo học tập từ vựng để giúp bé không bị bỡ ngỡ khi có tác dụng bài. Bên cạnh sách giáo khoa, các nhỏ nhắn nên mở rộng năng lực khám phá tra cứu tòi qua những cuốn sách từ vựng tiếng Anh dành cho trẻ – thú vị phối hợp ứng dụng luyện nghe, kích ưng ý hứng thú học từ vựng trong trẻ. Qua phần nhiều kiến thức hữu ích trên, Step Up hy vọng các bé bỏng có thể học tốt tiếng Anh và luôn luôn đạt điểm trên cao tại các kỳ thi.