Khối Lượng Riêng Của Nacl

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Tính số mol các chất trong số trường đúng theo sau:

+ 4,48 lít khí oxi sinh sống đktc

+ 150 g dung dịch NaOH 16%

+ 200 ml hỗn hợp HCl 0,2M

+ 150 ml hỗn hợp NaOH 16% , biết trọng lượng riêng của dd NaOH là 1,25 g/ml

+ Trộn 100 ml dung dịch NaCl 1M với 200 ml hỗn hợp NaCl 0,5M


9. Phối hợp 16,2g kẽm oxit vào dd axit sulfuric 4,9% có cân nặng riêng (D) là 1,25g/ml.

Bạn đang xem: Khối lượng riêng của nacl

 a) Viết PTHH xảy ra?

 b) Tính thể tích dd axit sulfuric bắt buộc vừa đủ cho phản ứng?

c) Tính cm của hóa học thu được sau bội phản ứng?


a) nZnO=16,2/81=0,2(mol)

PTHH: ZnO + H2SO4 -> ZnSO4+ H2

0,2______0,2_______0,2(mol)

b) (C_MddH2SO4=dfracD_ddH2SO4.C\%_ddH2SO4.10M_H2SO4=dfrac1,25.4,9.1098=0,625left(M ight)\ ightarrow V_ddH2SO4=dfrac0,20,625=0,32left(l ight))

c) Vddsau= VddH2SO4=0,32(l)

=> CMddZnSO4= (0,2/0,32)=0,625(M)


Số mol của kẽm

nZn = (dfracm_ZnM_Zn=dfrac16,265=0,25left(mol ight))

a) Pt : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2(|)

1 1 1 1

0,25 0,25 0,25

b) Số mol của axit sunfuric

nH2SO4 = (dfrac0,25.11=0,25left(mol ight))

cân nặng của axit sunfuric

mH2SO4 = nH2SO4 . MH2SO4

= 0,25 . 98

= 24,5 (g)

trọng lượng của dung dịch axit sunfuric

C0/0H2SO4 = (dfracm_ct.100m_ddRightarrow m_dd=dfracm_ct.100C=dfrac24,5.1004,9=500)(g)

Thể tích của dung dịch axit sunfuric

D = (dfracmVRightarrow V=dfracmD=dfrac5001,25=400left(ml ight))

c) Số mol của kẽm sunfat

nZnSO4 = (dfrac0,25.11=0,25left(mol ight))

400ml = 0,4l

mật độ mol của kẽm sunfat

CMZnSO4 = (dfracnV=dfrac0,250,4=0,625left(M ight))

 Chúc bạn làm việc tốt


Đúng 1
phản hồi (3)

Bạn Bảo Trí dùng biện pháp giải đưa ra tiết, anh áp dụng CT giải cấp tốc nha em!


Đúng 2
bình luận (1)

1 chai nước mắm hoàn toàn có thể tích 540 ml và có khối lượng 600g . Tính trọng lượng riêng của nước mắm 


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi hủy

Cho biết : Giải 

V = 540ml = 0,0054 m3 khối lượng riêng của nước mắm là :

m = 600g = 0,6 kg D = m : V = 0,6 : 0,0054 = 111.(1) ( kg/m3 )

_________________

D = ?


Đúng 0

comment (0)
bài bác trên là môn thứ lí nhé nhờ chúng ta giúp bản thân
Đúng 0
phản hồi (0)

Đổi 540ml = 0,54 l 

Ta bao gồm : D = (fracmV=frac600540=frac109g ext/dm^3)


Đúng 0
phản hồi (0)

Tính Thể tích của dd HCl 3,65%, có trọng lượng riêng là 1.05 g/ml cần dùng làm trung hòa hết 400 ml dd Ba(OH)2 mật độ 17,1% bao gồm khối lượng riêng 1,20g/ml


Lớp 8 Hóa học bài xích 42: Nồng độ dung dịch
2
1
Gửi bỏ

(2HCl+Baleft(OH ight)_2 ightarrow BaCl_2+2H_2O)

Theo PT : (n_HCl=2n_Baleft(OH ight)_2=2.dfrac400.1,2.17,1\%171=0,96left(mol ight))

=> (V_HCl=dfrac0,96.36,53,65\%.1,05=914,29left(ml ight))


Đúng 5

phản hồi (0)

(m_Baleft(OH ight)_2=400cdot1.2cdot17.1\%=82.08left(g ight))

(n_Baleft(OH ight)_2=dfrac82.08171=0.48left(mol ight))

(Baleft(OH ight)_2+2HCl ightarrow BaCl_2+2H_2O)

(0.48..............0.96)

(m_HCl=0.96cdot36.5=35.04left(g ight))

(m_dd_HCl=dfrac35.043.65\%=960left(g ight))

(V_dd_HCl=dfrac9601.05=1008left(ml ight))


Đúng 3
comment (1)

Hòa rã 7,18 gam muối hạt NaCl vao 20gam nước ở trăng tròn độ C thì được dd bão hòa. độ rã cua Nacl ở nhiệt độ đó la

a, Hoa tan 4 gam NaCl vào 80 gam H2O. Tính mật độ phan trăm của dung dịch 

b, gửi sang nồng độ phan tram dung dich NaOH 2M có trọng lượng riêng d= 1,08 g/ml

c, Cần bao nhiêu gam NaOH nhằm pha chế được 3 lít dd NaOH 10%. Biết trọng lượng riêng cua dd la 1,115


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG VI: DUNG DỊCH
0
0
Gửi bỏ

: Trung hoà 200ml dd H2SO4 1M bởi dd NaOH 20%.

Xem thêm: Đơn Xin Về Phép Của Bộ Đội, Chế Độ Nghỉ Phép Khi Đi Nghĩa Vụ Quân Sự

a/ Viết PTHH của bội nghịch ứng.

Xem thêm: Lịch Sử 11 Bài 16 : Các Nước Đông Nam Á Giữa Hai Cuộc Chiến Tranh Thế Giới (1918

b/ Tính cân nặng dd NaOH vẫn dùng.

c/ nếu như trung hoà dd axit trên bởi dd KOH 5,6% có khối lượng riêng là 1,045g/ml, thì nên cần bao nhiêu ml dd KOH?


Lớp 8 hóa học
2
0
gửi Hủy

a) H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2H2O

b) (n_H_2SO_4=0,2.1=0,2left(mol ight))

PTHH: H2SO4 + 2NaOH --> Na2SO4 + 2H2O

0,2---->0,4

=> mNaOH = 0,4.40 = 16 (g)

=> (m_dd.NaOH=dfrac16.10020=80left(g ight))

c)

PTHH: H2SO4 + 2KOH --> K2SO4 + 2H2O

0,2---->0,4

=> mKOH = 0,4.56 = 22,4 (g)

=> (m_dd.KOH=dfrac22,4.1005,6=400left(g ight))

=> (V_dd.KOH=dfrac4001,045=382,775left(ml ight))


Đúng 2

phản hồi (0)

(n_H_2SO_4=0,2.1=0,2left(mol ight)\ pthh:H_2SO_4+2NaOH ightarrow Na_2SO_4+2H_2O)  0,2 0,4 (m_ ext NaOH=0,4.40=16g\ m_ extddNaOH=dfrac16.10020=80g) (pthh:H_2SO_4+2KOH ightarrow K_2SO_4+2H_2O)  0,2 0,4 (m_KOH=0,4.56=22,4g\m_ extddKOH=dfrac22,4.1005,6=400g\V_ extdd=dfrac4001,045=382,7ml)(V_dd=dfrac22,41,045=21,4354ml)


Đúng 1

phản hồi (0)

Hòa tan trọn vẹn 4,55g sắt kẽm kim loại Zn vào 200 mL dd HCl (khối lượng riêng biệt là 0,8 g/ml), sau PƯ thu đc V lít khí (đktc) và dd X a) Tính nồng độ mol dd HCl tham gia PƯ b) Tính giá trị V c) Cô cạn dd X trả toàn, tính cân nặng chất rắn còn lại d) cho dd X PƯ đủ với 200g dd AgNO3, thu được ddY. Tính nồng độ % dd Y (Cho Zn=65, Cl=35.5, H=1)


Lớp 9 hóa học
1
0
gởi Hủy

(n_Zn=dfrac4,5565=0,07(mol)\ Zn+2HCl o ZnCl_2+H_2\ a,n_HCl=0,14(mol)\ Rightarrow C_M_HCl=dfrac0,140,2=0,7M\ b,n_H_2=0,07(mol)\ Rightarrow V_H_2=0,07.22,4=1,568(l)\ c,n_ZnCl_2=0,07(mol)\ Rightarrow m_ZnCl_2=0,07.136=9,52(g)\ c,ZnCl_2+2AgNO_3 o 2AgCldownarrow+Zn(NO_3)_2)

(m_dd_ZnCl_2=200.0,8+4,55-0,07.2=164,41(g)\ n_AgCl=0,14(mol);n_Zn(NO_3)_2=0,07(mol)\ Rightarrow C\%_Zn(NO_3)_2=dfrac0,07.189164,41+200-0,14.143,5.100\%=3,84%)


Đúng 3

comment (0)

Tính nồng độ xác suất của HCl 10M bik trọng lượng riêng của dd là D= 1,12g/ml


Lớp 9 hóa học
1
0
Gửi hủy

Coi $V_dd = 100(ml) $

Ta có : 

$n_HCl = 0,1.10 = 1(mol)$$m_dd = D.V = 1,12.100 = 112(gam)$

Suy ra : 

$C\%_HCl = dfrac1.36,5112.100\% = 32,59\%$


Đúng 3

phản hồi (0)

trộn 15 ml dd có chứa 11g cacl2 cùng với 35ml AgNo3

a) viết pthh với tính trọng lượng chất rắn sinh ra( chất kết tủa)

b)Tính CM dd sau làm phản ứng và cm của dd AgNo3 đang dùng


Lớp 9 chất hóa học
1
1
Gửi hủy

(a)CaCl_2+2AgNO_3 ightarrow Caleft(NO_3 ight)_2+2AgCl\n_CaCl_2=dfrac11111=0,1left(mol ight)\n_AgCl=2n_CaCl_2=0,2left(mol ight)\Rightarrow m_AgCl=0,2.143,5=28,7left(g ight)\b)n_AgNO_3=2n_CaCl_2=0,2left(mol ight)\n_Caleft(NO_3 ight)_2=n_CaCl_2=0,1left(mol ight)\CM_AgNO_3=dfrac0,20,035=5,7M\CM_Caleft(NO_3 ight)_2=dfrac0,115+35=2M)


Đúng 4

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
acsregistrars.vn