GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 5 UNIT 1

     

Đối với mỗi thầy cô giáo, giáo án luôn là tài liệu đặc biệt quan trọng nhất. Giáo án càng rực rỡ thì càng lôi cuốn và kết quả hơn mang lại học sinh. Bài viết ngày hôm nay, Step Up sẽ cung cấp cho các bạn giáo án giờ đồng hồ Anh lớp 5, mẫu mã giáo án giờ Anh lớp 5 mới trọn cỗ unit 1. Chúng ta cùng tham khảo nhé!

*

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 1

What’s your address?

A.Objective

At the kết thúc of the lesson, students can ask and answer questions about someone’s address.Develop Listening – Speaking skills

B. Language input

Vocabulary: address, towerModal Sentences: What’s your address? – It’s…….

Bạn đang xem: Giáo án tiếng anh lớp 5 unit 1

C. Teaching aids:

Teaching aids: recording.

Resources: student’s book, workbook

D.Teaching methods

Communicative approach.

Techniques:

Ask và answer (individually)Work in pairs/ groups to discuss

E/ Procedures:Time: 40’-45’

I.Warm up

– Asking the students khổng lồ sing a tuy vậy “Our Class” 

II. New lesson

1. Look, listen and repeat.

– Asking the Students lớn identify the characters.

Who is this?

Who are they?

– Asking the students khổng lồ listen and repeat the short conversation

– Have students play role to lớn read the dialogue in groups.

– Calling some pairs to lớn read the conversation.

– check Students understanding:

2.Point and say:

– Asking the Students lớn look at the pictures a, b, c & d on page 6 to name people in each picture. Asking the students to lớn guess and complete the speech bubbles.

Asking them khổng lồ act out the dialogue 1.

Repeating the step with some other pairs for pictures

– bởi as an example with picture a.

Teacher: What’s your address? – It’s……..

Student 1: – It’s……..

– vì the same

– Asking the students lớn work in pairs khổng lồ play roles

Calling on some pairs lớn perform the task at the front of the class. Then, asking the whole class repeat all the phrases in chorus khổng lồ reinforce their pronunciation.

Let’s talk

– Asking everyone to xuất hiện their students’ books on page 7.

– Asking them khổng lồ look at modal sentences

– Asking the students khổng lồ work in pairs khổng lồ play roles 

III. Consolidation

Calling some pairs to lớn greet each other

IV.Conclusion và homework

– Asking the students to vì chưng Exercises A,B at home.

*

PHẦN DỊCH

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 1

What’s your address?

Học sinh sẽ tiến hành rèn luyện năng lực nghe nói, củng thế ngữ pháp tiếng Anh sống Lesson 1.

A. Mục tiêu

Sau lúc học xong, học tập sinh rất có thể hỏi và trả lời những câu hỏi về địa chỉ.Phát triển tài năng nghe – nói

B. Nạp ngôn ngữ

Từ vựng: address, towerCấu trúc: What’s your address? – It’s…..

C. Đồ dùng giảng dạy

Đồ sử dụng giảng dạy: đàiNguồn tài liệu: Sách bài tập, sách giáo khoa

D. Phương thức giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

Hỏi và trả lời (cá nhân)Thảo luận theo nhóm

E. Tiến trình giảng dạy: thời gian: 40-45 phút

I. Ổn định lớp

Yêu cầu cả lớp thuộc hát bài xích “ Lớp chúng mình”

1. Dạy bài mới

2. Look, listen & repeat

Yêu mong học sinh chứng thực định được quánh điểm

Who is this?

Who are they?

Yêu cầu học sinh nghe cùng nhắc lại đoạn đối thoại ngắnCho học viên đóng vai để đọc đoạn hội thoại theo nhómGọi một số trong những đôi nhằm đọc đoạn hội thoạiKiểm tra sự tiếp thu của học sinh

3. Point and say

Yêu cầu học sinh nhìn vào những bức tranh a,b,c,d ở trang 6 để call tên từng tín đồ trong bức tranh, tiếp nối đoán và xong xuôi các khung trò chuyệnYêu cầu học sinh thực hành với đoạn hội thoại 1

Thực hành lại với một số nhóm khác theo các bức tranh

Ví dụ với tranh ảnh a

Cô giáo: What’s your address? – It’s…

Học sinh: – It’s…

Thực hành tương tựYêu cầu học sinh đóng vai và thao tác theo nhóm

Gọi một trong những nhóm lên tiến hành trước lớp. Sau đó, yêu mong cả lớp đề cập lại tất cả các nhiều từ trong đoạn thân bài xích để củng thế phần vạc âm

4. Let’s talk

Yêu cầu học sinh mở sách giáo khoa trang 7, theo dõi kết cấu và đóng vai rèn luyện theo nhóm

III. Củng cố

Gọi một trong những cặp lên nhằm thực hành

IV. Tổng kết, bài xích tập về nhà

Yêu cầu học viên làm bài bác tập A,B ở nhà

Giáo án tiếng Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 2

What’s your address?

*

OBJECTIVES

At the kết thúc of the lesson, students can:

Asking and answering questions about what a village/town/city Listening and reading for specific information.Develop Listening, reading và speaking skills

B.Teaching methods

Communicative approach.Techniques:+ Ask và answer (individually)Work in pairs/ groups to lớn Discuss Language focus:Vocabulary: quiet, like, crowded, prettyModal Sentences: What’s the …like?_ It’s……. Teaching aids:

Teacher’s: student’s và teacher’s book, pictures, cassette.

Students’: books, notebooks, workbooks.

Procedures. Time: 40’-45’

I.Warm up:

– Asking the students to sing a song “Our Class” 

New lesson Look, listen và repeat.

Asking the students to lớn look at the book at page 8.

Bring out the character và have the students guess what they are saying.

Set the situation: we are going khổng lồ ask & answer questions about one’s nationality.

Asking the students to listen to the recording as they read the lines in the speech bubbles

Play the recording againđ for the students to repeat the lines in the speech bubbles two times.

Dividing the class into two groups.

Playing the recording again for the whole class lớn repeat each line in the speech bubbles lớn reinforce their pronunciation. 

Point và say

– Asking the students look at the picture & identify the characters.

-Teaching vocabulary: quiet, like, crowded, pretty

– Modal Sentence: What’s the …like?_ It’s…….

– do picture A as a model.

Xem thêm: Viên Hà Thủ Ô Có Tác Dụng Gì, Hà Thủ Ô Đỏ: Những Lợi Ích Không Ngờ

What’s the village like?_ It’s small & quiet.

– Asking the students to work in pairs khổng lồ practice.

– Calling some pairs khổng lồ talk in front of the class.

Let’s talk

Asking the students lớn work in pair to ask & answer questions:

– Where bởi vì you live? – I live……

– What’s it like? _ It’s…….

– Who vì you live with? – I live with….

III. Consolidation

Conclusion and homework:

– Asking the students to do Exercises in Part E.

PHẦN DỊCH

Giáo án giờ Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 2

1. What’s your address?

Mục tiêu:

Sau khi tham gia học xong, học viên có thể

Hỏi và trả lời một số câu hỏi về làng mạc mạc, thị trấn, thành phốNghe và đọc được một vài thông tin thay thểPhát triển khả năng nghe, nói và đọcPhương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

Hỏi và trả lời (cá nhân)Thảo luận theo nhómTrọng trung ương ngôn ngữTừ vựng: quiet, like, crowded, prettyCấu trúc: What’s the …like?_ It’s…….Đồ cần sử dụng giảng dạy

Dành cho giáo viên: sách giáo viên, sách giáo khoa, tranh ảnh, đài

Dành mang đến học sinh: sách giáo khoa, vở, sách bài tập

Tiến trình giảng dạyỔn định lớpYêu mong cả lớp cùng hát bài “ Lớp chúng mình”Dạy bài xích mớiLook, listen and repeatYêu cầu học viên đọc sách trang 8Đưa ra các điểm lưu ý để học sinh đoán xem các họ đã nói gìĐặt tình huống: bọn họ sẽ hỏi và vấn đáp một số thắc mắc về quốc tịch của ai đóYêu cầu học viên nghe băng khi họ đang đọc những dòng trong khung trò chuyệnYêu cầu học sinh luyện tập lại 2 lầnChia lớp thành 2 nhóm lớn: tái phát băng, cả lớp phát âm lại những dòng vào khung chuyện trò để củng ráng phần phân phát âmPoint & sayYêu cầu học viên xem tranh và xác minh các đặc điểmDạy từ bỏ vựng: quiet, like, crowded, prettyDạy cấu trúc: What’s the …like?_ It’s…….Thực hành cấu trúc với bức tranh A

What’s the village like?_ It’s small và quiet.

Yêu cầu học sinh thực hành theo đôiGọi một trong những đôi lên thực hành thực tế trước lớpLet’s talk

Yêu cầu học viên làm việc nhóm để hỏi và trả lời các câu hỏi sau:

– Where do you live? – I live……

– What’s it like? _ It’s…….

– Who do you live with? – I live with….

III. Củng cố

IV. Tổng kết với giao bài bác tập về nhà

Yêu cầu học viên làm bài bác tập phần E

Giáo án giờ Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 3

What’s your address?

OBJECTIVES

At the end of the lesson, students can:

 Correctly the word bao tay ‘city”, ‘village”, ‘mountain”, ‘tower”Develop listening, reading, writing skills. Language input:

Vocabulary: city, village, mountain, tower

Modal Sentences:

Where vày you live? – I live……What’s it like? _ It’s……. Teaching aids:Teacher’s: student’s & teacher’s book, cassette, flash cards of the day.Students’: books, notebooks, workbooks. Teaching methodsCommunicative approach.Techniques:+ Ask and answer (individually)Work in pairs/ groups to lớn Discuss Procedures: Time: 40’-45’ Warm up

– Greetings and kiểm tra attendance 

– Asking the students to sing a song “Our class”

New lesson  Listen và repeat.

– Play the CD và ask the students to repeat each line of the chant. Then change the role.

-Introducing the word áp lực ‘city, ‘village, ‘mountain and ‘tower

-Asking the students to lớn practice the sounds carefully

-Play the CD and ask the students khổng lồ read, Then say the sentences aloud.

Listen and circle a or b

– Asking the students khổng lồ look at the sentences and guess the suitable words lớn circle 

– Playing the recording two times, students listen & circle.

– Playing the recording, students kiểm tra their answers. Teacher gives the key:

– Asking the students lớn write on the board the sentences.

– check and correct.

Let’s chant.

– Introducing the Chant Hello

-Turn on the tape.

– Asking the students to lớn listen khổng lồ the tape và repeat the chant.

-Teacher reinforce their pronunciation

 III. Consolidation

IV.Conclusion and homework

– Asking the students to vì chưng exercises in (page 5, 7 in workbook) at home.

DỊCH NGHĨA

Giáo án giờ Anh lớp 5 Unit 1 – Lesson 3

What’s your address?

Ở Lesson 3, học sinh sẽ tập trung học các phép tắc về phạt âm, trọng âm, phân phát triển kỹ năng nghe, đọc, viết.

Mục tiêu

Sau lúc học xong, học sinh có thể

Đọc đúng trọng âm những từ: ‘city”, ‘village”, ‘mountain”, ‘tower”Phát triển các kĩ năng nghe, đọc, viếtNạp ngôn ngữTừ vựng: city, village, mountain, towerCấu trúc: Where vày you live? – I live……

What’s it like? _ It’s…….

Dụng núm giảng dạy

Dành mang lại giáo viên: Sách giáo khoa, sách bài tập, đài, thẻ trường đoản cú vựng về các ngày

Dành mang lại học sinh: sách giáo khoa, vở, sách bài bác tập

Phương pháp giảng dạy

Phương pháp giao tiếp

Kỹ thuật: 

Hỏi và trả lời (cá nhân)Thảo luận theo nhómTiến trình giảng dạy: thời gian 40-45 phútỔn định lớpChào hỏi, soát sổ sĩ sốYêu ước cả lớp cùng hát bài “Lớp chúng mình”Dạy bài xích mớiNghe và nhắc lạiBật đài, yêu cầu học viên nhắc lại những lời bài hát, sau đó đổi vaiGiới thiệu trọng âm những từ: ‘city, ‘village, ‘mountain & ‘towerYêu cầu học viên thực hành những âm một bí quyết cẩn thậnBật đài, yêu cầu học viên đọc lớn lại những câuListen & circle a or b.Yêu cầu học sinh nhìn những câu với đoán những từ thích hợp để khoanh trònCho học sinh nghe nhị lần để lựa chọn đáp ánGiáo viên chữa bàiYêu cầu học sinh viết những câu lên bảngLet’s chantGiới thiệu bài hát HelloBật đài, yêu cầu học sinh nghe với hát theoGiáo viên củng vắt và phân phát âm

III. Củng cố

IV. Tổng kết, bài bác tập về nha

Làm bài xích tập trang 5,7 trong sách bài bác tập

Trên đấy là mẫu giáo án tiếng Anh đến bé lớp 5 mới trọn cỗ unit 1: What’s your address? các bạn cũng có thể tham khảo, giáo trình giờ đồng hồ Anh lớp 5 mẫu chúng tôi soạn dựa vào chương trình mới của cục Giáo dục vì thế rất phù hợp với tư liệu mà những thầy cô đã tìm kiếm.

Xem thêm: Mua Bàn Để Ủi Đồ Cao Cấp - Bàn Để Ủi Đồ Kiểu Đứng Có Giá Đỡ Bàn Ủi

Để những con học tập tiếng Anh tác dụng hơn, những bậc cha mẹ và các thầy cô buộc phải tham khảo, tìm hiểu thêm các cuốn sách dạy tiếng Anh mang lại trẻ em, đưa các trò chơi, hình ảnh, chuyển động sáng tạo, học tập tiếng Anh qua bài xích hát cho các con. Step Up hi vọng nội dung bài viết hôm nay sẽ giúp ích cho các thầy cô trong sự nghiệp huấn luyện và đào tạo của mình.