BÀI 1 TRANG 61 (LUYỆN TẬP) SGK TOÁN 5

     

a) Tính rồi đối chiếu giá trị của ((a imes b ) imes c) và (a imes (b imes c))

(a)

(b)

(c)

((a imes b ) )( imes c)

(a imes )((b imes c))

(2,5)

(3,1)

(0,6)

 

 

(1,6)

(4)

(2,5)

 

 

(4,8)

(2,5)

(1,3)

 

 

b) Tính: 

(9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 61 (luyện tập) sgk toán 5

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


a) Biểu thức gồm chứa lốt ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

b) Áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép nhân số thập phân để tính.


Lời giải đưa ra tiết

a) (2,5 x 3,1) x 0,6 2,5 x (3,1 x 0,6)

= 7,75 x 0,6 = 2,5 x 1,86

= 4 ,65 = 4,65

b) (1,6 x 4) x 2,5 1,6 x (4 x 2,5)

= 6,4 x 2,5 = 1,6 x 10

= 16 = 16

c) (4,8 x 2,5) x 1,3 4,8 x (2,5 x 1,3)

= 12 x 1,3 = 4,8 x 3,25

= 15,6 = 15,6

 

Giá trị của ((a imes b ) imes c) và (a imes (b imes c)) luôn luôn luôn bằng nhau:

((a imes b ) imes c =a imes (b imes c))

b) (9,65 imes 0,4 imes 2,5 ) (7,38 imes 1,25 imes 80)

(= 9,65 imes ( 0,4 imes 2,5) ) = 7,38 x (1,25 x 80)

(= 9,65 imes 1 ) = 7,38 x 100

(= 9,65 ) = 738

 

+) (0,25 imes 40 imes 9,84) (34,3 imes 5 imes 0,4)

( = 10 imes 9,84 ) = 34,3 x (5 x 0,4)

(= 98,4) = 34,3 x 2

= 68,6

 

acsregistrars.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 627 phiếu

Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*Xem thêm: Giải Mã Chim Cú Mèo Vào Nhà Có Sao Không? Hên Hay Xui


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp acsregistrars.vn


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã thực hiện acsregistrars.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài 60 Trang 133 Sgk Toán 7 Tập 1 33 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 60 Trang 133 Sgk Toán 7 Tập 1

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép acsregistrars.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.