Giải toán lớp 5 trang 127

     

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) tất cả AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D với B ta được hai hình tam giác ABD và BDC. A) Tính diện tích mỗi hình tam giác đó.b) Tính tỉ số tỷ lệ của diện tích hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 5 trang 127


Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) tất cả AB = 4cm, DC = 5cm, AD = 3cm. Nối D cùng với B ta được nhì hình tam giác ABD với BDC.

*

a) Tính diện tích s mỗi hình tam giác đó.

b) Tính tỉ số phần trăm của diện tích s hình tam giác ABD và ăn diện tích hình tam giác BDC.

Phương pháp giải:

- Tam giác BDC có độ cao bằng chiều cao của hình thang ABCD là AD = 3cm.

- ý muốn tính diện tích s tam giác ta mang độ nhiều năm đáy nhân với độ cao tương ứng (cùng đơn vị chức năng đo) rồi chia cho 2.

- mong mỏi tính diện tích tam giác vuông ta rước tích độ dài hai cạnh góc vuông (cùng đơn vị chức năng đo) chia mang đến 2.

- ao ước tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai cạnh lòng nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi phân chia cho 2.

- mong tìm tỉ số tỷ lệ của A cùng B ta đem A phân chia cho B, kế tiếp lấy yêu mến vừa kiếm được nhân cùng với 100 với viết thêm kí hiệu % vào bên yêu cầu tích vừa tìm được.

Lời giải đưa ra tiết:

a) 

Cách 1 : 

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình tam giác BDC là:

5 × 3 : 2 = 7,5 (cm2)

Cách 2 :

Diện tích hình tam giác ABD là:

4 × 3 : 2 = 6 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD là:

(4 + 5) × 3 : 2 = 13,5 (cm2)

Diện tích tam giác BDC là : 

13,5 – 6 = 7,5 (cm2)

b) Tỉ số xác suất của diện tích hình tam giác ABD và ăn mặc tích hình tam giác BDC là: 

6 : 7,5 = 0,8 = 80%.

Đáp số: a) 6cm2; 7,5cm2;

b) 80%.

Xem thêm: Những Câu Thành Ngữ Về Tình Cảm Gia Đình Dạy Bạn Lối Cư Xử, Đáng Suy Ngẫm Nhất


bài bác 2


Video trả lời giải


Cho hình bình hành MNPQ (xem hình vẽ) tất cả MN = 12cm, chiều cao KH = 6cm. So sánh diện tích hình tam giác KQP với tổng diện tích s của hình tam giác MKQ với hình tam giác KNP.

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính diện tích tam giác: S = a × h : 2 (trong kia a là độ dài đáy, h là chiều cao tương ứng), tính diện tích s từng hình rồi so sánh tác dụng với nhau.

Lời giải đưa ra tiết:

*

Diện tích hình bình hành MNPQ là:

12 × 6 = 72 (cm2)

Diện tích hình tam giác KQP là:

12 × 6 : 2 = 36 (cm2)

Tổng diện tích s của hình tam giác MKQ cùng hình tam giác KNP là:

72 – 36 = 36 (cm2)

Mà 36cm2 = 36cm2.

Vậy diện tích s hình tam giác KQP bởi tổng diện tích s hình tam giác MKQ với hình tam giác KNP.

(Giải thích: Tổng diện tích hai hình tam giác MKQ với KNP là phần được gạch chéo cánh nên bằng diện tích s hình bình hành MNPQ trừ đi diện tích s tam giác KQP).


bài xích 3


Video chỉ dẫn giải


Trên hình bên, hãy tính diện tích s phần đang tô màu của hình tròn.

 

*

Phương pháp giải:

- Quan cạnh bên hình vẽ ta thấy đường kính của hình trụ tâm O là 5cm.

- Tính chào bán kính hình tròn ta lấy 2 lần bán kính chia mang lại 2.

- Tính diện tích hình tròn trụ = phân phối kính × bán kính × 3,14.

- Tính diện tích tam giác ABC = BA × BC : 2 (vì tam giác ABC vuông tại B).

Xem thêm:

- diện tích phần đang tô color của hình tròn = diện tích hình tròn tâm O (-) diện tích s tam giác ABC.