Giải bài tập vật lý 11 sách bài tập

     

Giải bài tập trang 17 bài xích ôn tập chương I Sách bài tập (SBT) trang bị Lí 11. Câu I.9: dịch chuyển một năng lượng điện q tự điểm M đến điểm N vào một điện trường. Công AMN của lực điện đã càng mập nếu...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 11 sách bài tập


Bài I.9, I.10 trang 17 Sách bài tập (SBT) đồ Lí 11

Di đưa một năng lượng điện q từ bỏ điểm M tới điểm N vào một điện trường. Công AMN của lực điện vẫn càng béo nếu

A. đường đi MN càng dài.

B. đường đi MN càng ngắn.

C. Hiệu điện cầm cố UMN càng lớn.

D. Hiệu điện ráng UMN càng nhỏ.

Trả lời:

Đáp án C

*

Đồ thị nào trên hình I.2 màn trình diễn sự phụ thuộc vào của điện tích của một tụ năng lượng điện vào hiệu điện rứa giữa hai phiên bản của nó?

A. Đồ thị a.

B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.

D. Không tồn tại đồ thị nào.

Trả lời:

Đáp án B

 

Bài I.11 trang 17 Sách bài bác tập (SBT) vật Lí 11

Có một hệ cha điện tích điểm: quận 1 = 2q, để ở điểm A; quận 2 = q để ở điểm B, cùng với q dương; và quận 3 = q0 đặt ở điểm C, cùng với q0 âm. Làm lơ trọng lượng của ba điện tích. Hệ tía điện tích này nằm cân đối trong chân không.

Xem thêm: Phan Xi Păng Ở Đâu ? Thuộc Tỉnh Nào? Cao Bao Nhiêu Mét? Những Điều Cẩn Lưu Ý Khi Leo Đỉnh Phan Xi Păng

a) các điện tích này đề xuất sắp xếp như vậy nào?

b) Biết AB = a. Tính BC theo a.

c) Tính q theo q0.

 

Trả lời:

a) Mỗi điện tích chịu tính năng của nhị lực. Muốn hai lực này cân bằng nhau thì chúng phải gồm cùng phương, trái hướng và thuộc cường độ. Như vậy, bố điểm A, B, C bắt buộc nằm trên thuộc một đường thẳng.

Điện tích âm q0 phải nằm xen giữa hai điện tích dương và đề nghị nằm gần điện tích có độ béo q (Hình I.1. G)

 

*

b) Đặt BC = x và AB = a. Ta tất cả AC = x – a.

Cường độ của lực cơ mà điện tích q tính năng lên q0 là :

(F_BC = kleft over x^2)

Cường độ của lực mà lại điện tích 2q chức năng lên q0 là :

(F_AC = k over (a - x)^2)

Với FBC = FAC thì ta có:

(1 over x^2 = 2 over (a - x)^2)

Giải ra ta được (x = a(sqrt 2 - 1)). Vậy (BC = a(sqrt 2 - 1) approx 0,414a)

c) Xét sự thăng bằng của năng lượng điện q.

Cường độ của lực nhưng mà điện tích 2q tác dụng lên q là :

(F_AB = kleft over a^2)

Cường độ của lực nhưng mà điện tích q0 chức năng lên q là :

(F_CB = kleft over x^2)

Vì FAB = FCBnên ta có:

( q ight over a^2 = left over x^2)

(eqalign q_0 ight )

 

Bài I.12 trang 17 Sách bài bác tập (SBT) thiết bị Lí 11

Cho rằng một trong những hai electron của nguyên tử heli chuyển động tròn đa số quanh hạt nhân, trên tiến trình có bán kính 1,18.10-10 m.

a) Tính lực hút của hạt nhân lên electron này.

b) Tính chu kỳ quay của electron này quanh hạt nhân.

Cho năng lượng điện của electron là -1,6.10-19 C; khối lượng của electron là 9,1.10-31kg.

Xem thêm: Trọng Lượng Riêng Của Đá 1X2 Bằng Bao Nhiêu Kg ? 1 Khối Đá Bằng Bao Nhiêu Kg

Trả lời:

a) (F = k 2e^2 ight over r^2 = 9.10^92.1,6^2.10^ - 38 over 1,18^2.10^ - 20 approx 33,1.10^ - 9N)

 b) Lực điện đóng mục đích của lực hướng tâm.

(eqalign& F = mromega ^2 = mr.4pi ^2 over T^2 cr & T = 2pi sqrt mr over F = 2pi sqrt 9,1.10^ - 31.1,18.10^ - 10 over 33,1.10^ - 9 cr & T approx 3,55.10^ - 16s cr)