Giải Bài Tập Toán Lớp 1

     

Trong nội dung bài viết dưới đây, công ty chúng tôi sẽ tổng hợp các chủ đề bài xích tập toán lớp 1 cơ bản từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 có những bài tập minh họa sẽ giúp các con rất có thể hệ thống lại loài kiến thức, mặt khác kèm theo những phiếu bài tập để các con cùng rèn luyện nhé


Các dạng bài tập toán lớp 1 học tập kỳ 1

Dạng 1: So sánh

Bài 1: Điền >, 3 … 3; 5 … 2; 5 … 25 … 4; 2 … 3; 1 … 52 … 5; 4 … 1; 4 … 44 … 3; 5 … 5; 2 … 33 …. 5; 1 …. 4; 3 …. 1

3 …. 2; 5 … 6; 2 … 07 …. 4; 0 …. 1; 8 … 58 …. 8; 8 … 7; 7 …. 90 …. 2; 9 … 9; 6 …. 86 …. 5; 2 …. 6; 9 …. 59 …. 8; 9 …. 9; 7 …. 77 …. 10; 10 …. 8; 10 … 6

Bài 2: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 1

3 … > 4

10 > … > 8

8 > … > 6

5 … > 1

0 … > 7

8 ….. > 4

2 … > 3

Bài 3. Điền số thích hợp với chỗ chấm?

7 8; 1 > …..4 …..; 8 7 > …..; 9 > ….;. 5 > …..8 = …..; ….. ….. ….

Bài 4: Điền >, Dạng 2: Viết hàng số và sắp đến xếp những số

Bài 1. Viết những số: 5 , 2 , 8 , 4 , 9 , 0

– Theo máy tự từ bé đến lớn: …………………………………………………….

– Theo trang bị tự từ khủng đến bé: ……………………………………………………..

Bài 2: Viết theo đồ vật tự từ nhỏ bé đến lớn

8, 4, 10, 12, 9:……………………………………

3, 6, 9, 8, 12:……………………………………

16, 13, 14, 20:……………………………………

6, 9, 10, 1, 8:……………………………………

12, 11, 10, 15:……………………………………

16, 18, 12, 10, 9:……………………………………

18, 11, 3, 9, 12:……………………………………

6, 7, 0, 3, 9, 11:……………………………………

4, 6, 7, 5, 2:……………………………………

Bài tập 3: Viết số phù hợp vào ô trống:

*

Bài 4. Viết những số 13, 7, 11, 10, 18, 5

– Theo thiết bị tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………..

– Theo đồ vật tự từ lớn đến bé: …………………………………………….

Bài 5: Viết những số: 12, 19, 11, 17, 10, 14.

– Theo vật dụng tự từ bé bỏng đến lớn: ……………………………………………

– Theo vật dụng tự từ phệ đến bé:………………………………………………

Bài 6: Viết những số theo vật dụng tự từ bé nhỏ đến lớn: 26, 79, 15, 69, 90

A. 15, 26, 79, 90, 69

C.90, 79, 69, 26, 15

B. 15, 26, 69, 79, 90

D. 90, 79, 69, 15, 26

Bài 7. Viết những số 7, 15, 19, 20, 13, 10 theo vật dụng tự:

– Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

– Từ lớn đến bé: ……………………………………………………

Dạng 3: search số lớn nhất và số nhỏ nhắn nhất

Bài 1: Số tròn chục bé bỏng nhất có hai chữ số là:

A. 10 B. 90

C. 100 D. 80

Số nhỏ bé nhất trong những số sau là: 23, 31, 70, 18, 69

A. 23 B. 31 C. 18 D. 69

Bài 2:

Khoanh tròn vào số lớn nhất: 15 ; đôi mươi ; 11 ; 8 ; 19

Khoanh tròn vào số bé nhất: 10 ; 16 ; 18 ; 19 ; 12

Khoanh tròn vào số mập nhất: 19 ; 7 ; 14 ; 10 ; 12

Khoanh tròn vào số bé nhất: 13 ; 8 ; 14 ; 16 ; 20

Dạng 4: các phép cộng, trừ trong phạm vi 10

Bài tập 1: Điền số thích hợp vào địa điểm trống

1 +……= 5

3 +……= 6

4 +….= 5

….+ 2 = 6

….+ 1 = 3

…..+ 3 = 5

3 +….= 9

6 +……= 8

4 +….= 10

….+ 1 = 4

….+ 8 = 9

…..+ 2 = 6

Bài tập 2: Tính

6 – 2 =5 + 2 =9 – 5 =2 + 0 =8 + 2 =4 – 4 =7 – 3 =3 + 6 =7 + 2 =9 – 5 =3 + 6 =

1 + 5 =7 – 6 =7 + 1 =3 + 5 =2 – 1 =6 + 3 =5 + 2 =9 – 4 =6 + 4 =4 + 2 =6 + 1=

7 – 7=4 + 3 =7 + 3 =5 – 2 =6 – 5 =8 – 6 =6 – 4 =7 – 3 =10 + 0 =5 +4 =8 – 2 =

Bài 3: Tính:

3 + 3 – 2 =………

6 – 1 + 0 =……..

5 – 2 + 3 =…….

2 + 4 – 1 =……..

5 – 0 + 1 =……..

5 + 0 – 4 =……

4 + 3 – 5 = …..

2 + 6 – 3 = …..

7 – 2 + 3 = …..

6 – 4 + 2 = …..

8 – 6 + 3 = ……

4 + 2 + 3 = ……

3 + 2 + 4 = ….

9 – 4 + 5 = ….

10 – 8 + 6 = ….

5 + 5 – 3 = ….

9 + 1 – 7 = ….

10 – 6 + 4 = ….

Bài 4: Đặt tính rồi tính.

9 – 6

………

………

………

10 + 0

………

………

………

8 – 5

………

………

………

6 + 4; 10 – 2

……… ………

……… ………

………. ………

5 + 5

………

………

………

5 + 4

………

………

………

10 – 9

………

………

………

7 + 3 9 – 3

………. ………

……….. ………

……….. ………

Dạng 5: Giải câu hỏi có lời văn

Bài 1: Hồng tất cả 8 que tính, Lan gồm 2 que tính. Hỏi cả cặp đôi bạn trẻ có từng nào que tính?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 2: trên bờ có đôi mươi con vịt, bên dưới ao có 3 chục con vịt. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu nhỏ vịt?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Bài 3: Viết phép tính phù hợp hợp.

a) Có:13 loại kẹo

Có tất cả: …. Cái kẹo?

b) Có: 8 con lợn

Bán: 7 bé lợn

Còn lại: ….. Bé lợn?

Bài 4: Viết phép tính ưa thích hợp.

a, Có: 5 trái cam

Cho đi: 4 trái cam

Tất cả có: …. Quả cam?

b. Có: 10 dòng kẹo

Đã ăn: 4 loại kẹo

Còn lại: ….. Loại kẹo?

Bài 5:

Bóng xanh: 12 quả……………

Bóng đỏ: 7 quả……………

Tất cả: ……quả……………

Bài 6: mon trước Hà được 15 điểm 10, tháng này Hà được 11 điểm 10. Hỏi cả nhì tháng Hà được tất cả bao nhiêu điểm 10?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Bài 7: Lớp 1A tất cả 40 học sinh, lớp 1B bao gồm 3 chục học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

Lớp 1A : …….học sinh

Lớp 1B : …….. Học sinh

Cả hai lớp :… học sinh?

Đổi: 3 chục học sinh = ……… học sinh

Tổng đúng theo phiếu bài xích tập lớp 1

Phiếu số 1:

Bài 1: Viết toàn bộ các số:

a, từ là 1 đến 10:

…………………………………………………………………………………..

b, tự 10 cho 20:

…………………………………………………………………………………..

c, Từ trăng tròn đến 30:

…………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:

1, Số mập nhất trong số số: 10, 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

2, Số bé nhất trong số số: 10 , 12, 15, 17 là:

A. 10

B. 12

C. 15

D. 17

3, Số ngay thức thì trước của số 16 là số nào?

A. 14

B. 15

C. 17

D. 18

4, Số ngay lập tức sau của số 10 là số nào?

A. 8

B. 9

C. 11

D. 12

5, chúng ta Lan tất cả 2 cái bút chì, bà bầu mua thêm vào cho Lan 3 cái cây viết chì nữa. Hỏi Lan có toàn bộ mấy cái cây viết chì? ( chọn phép tính đúng nhất)

A. 2 + 3 = 5 ( cái cây viết chì)

B. 3 – 2 = 1 ( cái cây bút chì)

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì).

2. Phiếu bài bác tập lớp 1 môn Toán – Số 2

Bài 1: Viết các số:

Mười ba: ……

Mười tám: ………

Mười một: …….

Chín: …….

Mười bảy: ………

Mười bốn: …….

Mười lăm: …..

Xem thêm: Cách Pha Cà Phê Đen Đá - 2 Cách Pha Cafe Đen Chuẩn Không Cần Chỉnh

Hai mươi: ………

Tám: …………..

Sáu: ……..

Mười chín: ……..

Mười hai: ……..

Bài 2: Tính:

4 + 2 = ….

10 – 6 = ….

3 + 4 = ….

14 + 4 = ….

8 – 5 = ….

19 + 0 = ….

2 + 8 =….

18 – 5 =….

3 + 6 = ….

17 – 6 =….

10 – 7 =….

12 + 7 =….

Bài 3: cho những số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp đến xếp các số vẫn cho

a, Theo vật dụng tự từ nhỏ nhắn đến lớn: …………………………………………….

b, Theo sản phẩm công nghệ tự từ phệ đến bé: …………………………………………….

Bài 4: Tìm một số biết rằng rước số đó cộng với 2 rồi trừ đi 1 thì được tác dụng bằng 3?

Số bắt buộc tìm là: ……

Vì : ………………………….

Các dạng bài xích tập toán lớp 1 học kỳ 2

Chủ đề 1: các số đếm 100

*

*

Bài 1. Viết số :

a) Viết những số trường đoản cú 89 mang đến 100 :

b) Viết số vào vị trí chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là …… ; 70 bao gồm …… chục và … đối chọi vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ……… ; 81 bao gồm ……chục cùng … đối kháng vị

Chủ đề 2: Độ dài và đo độ dài

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng theo những số đo sau:

Đoạn AB lâu năm 4cm: ……………………

Đoạn AC lâu năm 6cm: ……………………

Đoạn BC nhiều năm 10cm:……………………

Đoạn AB nhiều năm 12cm: ……………………

Bài 2: Điền vào vị trí trống:

a, Số 15 tất cả …. Chục và …. đối chọi vị.

Số trăng tròn gồm …. Chục cùng …. Solo vị.

Số 17 gồm …. Chục với …. Solo vị.

Số 9 bao gồm …. Chục cùng …. 1-1 vị.

b, Số ….gồm 1 chục và 0 đối chọi vị.

Số ….gồm 1 chục và 8 1-1 vị.

Số ….gồm 1 chục và 2 solo vị.

Số ….gồm 2 chục và 0 solo vị.

Bài 3: Tính:

30cm + 40cm =………….

50cm + 10cm = …………

20cm + 50cm =………….

60cm + 30cm = …………

Chủ đề 3: Phép cộng, phép trừ ko nhớ bên cạnh phạm vi 100

Phần vững chắc nghiệm

Câu 1: Phép tính nhẩm 44 + 5 = 49 đúng giỏi sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 2: kết quả của phép tính 12cm + 24cm = 36 đúng tốt sai?

A. Đúng B. Sai

Câu 3: Số đề xuất điền vào vị trí chấm là: 11 + 47

Câu 7: Hạ bao gồm 19 trái táo, Hạ mang lại Ngọc 2 quả và đến Lan 3 quả. Hỏi Hạ sót lại bao nhiêu trái táo?

A. 10 quả B. 12 quả C. 13 trái D. 14 quả

Phần tự luận

bài 1: tiến hành phép tính:

73 – 21 + 3 =

60 – 20 + 59 =

36 + 51 – 46 =

66 – 52 – 1 =

88 – 54 – 4 =

26 + 53 – 32 =

28 + 30 – 57 =

20 + 22 + 24 =

45 – 34 + 76 =

66 – 52 – 1 =

75 – 51 + 63 =

90 – 50 + 17 =

96 – 85 + 43 =

94 – 43 + 15 =

99 – 16 – 22 =

26 + 53 – 32 =

Bài 2: Điền dấu hoặc số phù hợp vào vị trí chấm

87 – 56 + … = 46; 38 … 24 = 19 … 5

58 – … + 4 = 44; 13 + 54 … 96 – 30

… + 12 + 30 = 64; 40 + 26 + trăng tròn … 78

39…38…90…61 = 30

Bài 3: hai gà chị em ấp nở ra được tổng cộng 24 con gà con, biết rằng gà mẹ đầu tiên ấp nở được số con gà con bằng số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số. Hỏi gà người mẹ thứ hai ấp nở được từng nào gà con?

Lời giải:

Cây bưởi sót lại số trái là:

56 – 12 = 44 (quả)

Đáp số: 44 quả bưởi

Bài 4: Tính nhanh: 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9

Lời giải

1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 = (1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

Chủ đề 4: THỜI GIAN, GIỜ VÀ LỊCH

Dạng 1: Xem đồng hồ thời trang rồi gọi giờ.

Trên mặt đồng hồ đeo tay có kim ngắn chỉ giờ với kim dài chỉ phút.Khi kim lâu năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số nào thì đồng hồ đang chỉ giờ đó.

Ví dụ: Đồng hồ tiếp sau đây đang chỉ mấy giờ?

Giải:

Đồng hồ đang có kim dài chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 8 cần ta nói đồng hồ đang chỉ 8 giờ.

Dạng 2: Điều chỉnh kim giờ, kim phút và để được giờ mê say hợp

Em vẽ thêm hoặc quay những kim đồng hồ để được giờ phù hợp hợp.

Ví dụ: Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ đeo tay chỉ đúng 1 giờ

*

Giải:

Đồng hồ đang sẵn có kim nhiều năm chỉ vào số 12, kim ngắn chỉ vào số 1 thì sẽ là 1 giờ.

Em phải vẽ thêm kim đồng hồ thời trang như sau:

*

Dạng 3: khẳng định giờ ứng với các chuyển động trong ngày.

Tùy vào từng chuyển động cho trước, em xác định đồng hồ tương ứng.

Ví dụ:

Giờ sáng: tự 6 tiếng sáng cho 7 giờ phát sáng em đã dậy, đánh răng, cọ mặt, ăn sáng rồi đi học.

Từ 7 giờ cho 10 giờ, em đã học bài trên lớp.

Giờ trưa: từ 11 giờ mang lại 1 giờ đồng hồ chiều, em ăn uống trưa, ngủ trưa.

Giờ chiều: 4 giờ đồng hồ chiều em tham gia thể thao, tắm gội.

Xem thêm: Xem Tập 8 ‘ Ơn Giời Cậu Đây Rồi Mùa 6 Tập 8 Mùa 6, Ơn Giời Cậu Đây Rồi

Giờ tối: tự 6 giờ đồng hồ tối, em bước đầu ăn tối, học bài hoặc coi TV.

Hy vọng cùng với những thông tin mà chúng tôi vừa share có thể giúp những nắm được những chủ đề bài tập toán lớp 1 cơ bạn dạng từ học kỳ 1 đến học kỳ 2 nhé