Đổi Đơn Vị Nhiệt Độ

     

CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT ĐỘ

Thuật ngữ độ được áp dụng trong một trong những thang đo nhiệt độ. Cam kết hiệu ° thường thì được sử dụng, tiếp sau sau nó là ký kết tự nhằm chỉ đối chọi vị, lấy ví dụ như °C để chỉ độ Celsius (hay độ bách phân hoặc độ C).

Bạn đang xem: đổi đơn vị nhiệt độ

Trong một trong những ngôn ngữ nước ngoài, như trong giờ Anh, nhằm chỉ sự chênh lệch sức nóng độ, đôi lúc người ta còn sử dụng cách viết ngược lại; chẳng hạn 100 C°, tốt “100 Celsius degrees”, là sực chênh lệch sức nóng độ, trong những lúc 100 °C, tốt “100 degrees Celsius”, là nhiệt độ độ thực tế của đồ dùng hay chất đó. Có các loại đơn vị chức năng đo nhiệt độ sau:

Độ Celsius (°C hiểu là độ C tuyệt độ bách phân)Độ Delisle (°De)Độ Fahrenheit (°F đọc là độ F)Độ Newton (°N)Độ Rankine (°R giỏi °Ra)Độ Réaumur (°R)Độ Rømer (°Rø)Độ Kelvin (°K) là tên thường gọi cũ của đơn vị thống kê giám sát của ánh nắng mặt trời trong SI. Từ năm 1967 nó sẽ được đơn giản dễ dàng hóa đi thành kelvin, với ký kết hiệu là K.

Một số quan niệm về những đơn vị nhiệt độ độ.

Xem thêm: Tài Liệu Quấn Động Cơ Máy Bơm, Quấn Động Cơ Điện 3Hp 1Pha 36 Rãnh

*
đồng hồ nước đo ánh sáng điện tử

4. Nhiệt độ Planck

Tp: là 1 trong đơn vị đo lường trong hệ thống đo lường và thống kê lanck, ánh sáng Planck được khái niệm như sau:

Tp = (mp x c2) / k = Ѵ(h x c5) / (G x k2)

trong đó:

Mp là khối lượng Planckk là hằng số Boltzmannh là hằng số Planck đối kháng giảnG là hằng số trọng trườngc là gia tốc ánh sáng trong chân không

Trong hệ thống đo lường quốc tế SI:

Tp = 1,41679 x 1023K

với không đúng số kha khá bằng 7,5×10−5.

Do đó ánh sáng Planck bao gồm một trị số vô cùng to lớn.

Xem thêm: Cách Làm Tỏi Ớt Ngâm Giấm Ngon Nhất, Không Bị Nổi Váng Xanh, Cách Làm Tỏi Ớt Ngâm Giấm Chua Ngọt Giòn Ngon

Nhiệt độ Planck là nhiệt độ tối đa có một ý nghĩa sâu sắc dựa theo những lý thuyết vật lý hiện đại. Nó khớp ứng với sức nóng độ của những lỗ đen khi đông đảo lỗ này bốc tương đối hoặc với ánh nắng mặt trời của vũ trụ tức khắc ngay sau Vụ nổ lớn.

Bảng thang nhiệt độ độ

Bảng thang sức nóng độ

Thang

Độ Kelvin

Độ C (Celsius)

Độ Fahrenheit

Độ Rankine

Độ Delisle

Độ Newton

Độ Réaumur

Độ Rømer

Đơn vị

Độ Kelvin

Độ Celsius

Độ Fahrenheit

Độ Rankine

Độ Delisle

Độ Newton

Độ Réaumur

Độ Rømer

Ký hiệu

K

°C

°F

°Ra, °R

°De, °D

°N

°Ré, °Re, °R

°Rø

Điểm chuẩn thứ độc nhất vô nhị F1

Điểm 0 hoàn hảo nhất (T0)= 0 K

Điểm nóng chảy của nước (H2O)= 0°C

Hỗn vừa lòng lạnh*= 0°F

Điểm 0 hay đối(T0)= 0°Ra

Điểm rét chảy của nước (H2O)= 150°De

Điểm lạnh chảy của nước (H2O)= 0°N

Điểm nóng chảy của nước (H2O)= 0°Ré

Điểm lạnh chảy của nước (H2O)= 7,5 °Rø

Điểm chuẩn thứ hai F2

Tt(H2O)= 273,16 K

Điểm sôi của nước (H2O)= 100°C

Thân nhiệt nhỏ người*= 96°F

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 0 °De

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 33 °N

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 80 °Ré

Nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)= 60 °Rø

Bước thang

(F2−F1) / 273,16

(F2−F1) / 100

(F2−F1) / 96

xem Fahrenheit

(F1−F2) / 150

(F2−F1) / 33

(F2−F1) / 80

(F2−F1) / 52,5

Người phân phát minh

William Thomson („Lord Kelvin“)

Anders Celsius

Daniel Fahrenheit

William Rankine

Joseph-Nicolas Delisle

Isaac Newton

René-Antoine Ferchault de Réaumur

Ole Rømer

Năm phân phát minh

1848

1742

1714

1859

1732

~ 1700

1730

1701

Vùng sử dụng

toàn ước (Hệ đo lường quốc tế)

toàn cầu

Mỹ, Jamaica

Mỹ

Nga (thế kỷ 19)

Tây Âu tới vắt kỷ 19

Bảng thay đổi giữa những thang sức nóng độ

Chuyển thay đổi giữa những thang sức nóng độ

thành từ

Độ Kelvin (K)

Độ C (Celsius) (°C)

Độ Réaumur (°Ré)

Độ Fahrenheit (°F)

TKelvin

= TK= Tc+ 273,15= TRé· 1,25 + 273,15= (TF+ 459,67) ÷ 1,8

TCelsius

= TK= Tc= TRé· 1,25= (TF− 32) ÷ 1,8

TRéaumur

= (TK− 273,15) · 0,8= Tc· 0,8= TRé= (TF− 32) ÷ 2,25

TFahrenheit

= TK· 1,8 − 459,67= Tc· 1,8 + 32= TRé· 2,25 + 32= TF

TRankine

= TK· 1,8= Tc· 1,8 + 491,67= TRé· 2,25 + 491,67= TF+ 459,67

TRømer

= (TK;− 273,15) · 21/40 + 7,5= Tc· 21/40 + 7,5= TRé· 21/32 + 7,5= (TF− 32) · 7/24 + 7,5

TDelisle

= (373,15 − TK) · 1,5= (100 −Tc) · 1,5= (80 − TRé) · 1,875= (212 − TF) · 5/6

TNewton

kimsa88
cf68