Diện tích tam giác lớp 8

     
Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 121 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy giảm một tam giác thành bố mảnh để ghép lại thành một hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích tam giác lớp 8

Xem lời giải


bài 16 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 16 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. Giải thích vì sao diện tích s của tam giác được tô đậm trong những hình 128, 129, 130 bằng nửa diện tích hình chữ nhật tương ứng

Xem lời giải


bài bác 17 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 17 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. đến tam giác AOB vuông tại O với con đường cao OM (h.131). Hãy lý giải vì sao ta bao gồm đẳng thức

Xem giải mã


bài 18 trang 121 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 18 trang 121 SGK Toán 8 tập 1. đến tam giác ABC và đường trung con đường AM(h. 132). Minh chứng rằng:

Xem giải mã


bài xích 19 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Xem hình 133. Hãy chỉ ra những tam giác có cùng diện tích s (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem lời giải


Bài 20 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài đôi mươi trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình chữ nhật gồm một cạnh của một tam giác mang đến trước với có diện tích bằng diện tích của tam giác đó.

Xem giải thuật


bài bác 21 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 21 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tính x sao cho diện tích hình chữ nhật ABCD cấp 3 lần diện tích s tam giác ADE (h.134)

Xem giải mã


bài xích 22 trang 122 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 22 trang 122 SGK Toán 8 tập 1. Tam giác PAF được vẽ trên chứng từ kẻ ô vuông (h.135)

Xem giải mã


bài 23 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 23 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Mang lại tam giác ABC. Hãy chỉ ra một vài vị trí của điểm M bên trong tam giác đó sao cho

Xem giải thuật


bài xích 24 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Tính diện tích s tam giác cân có cạnh đáy bởi a và ở kề bên bằng b.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Trị Lớp 8 : Hóa Trị, Giải Bài 10 Hóa Học 8: Hóa Trị

Xem lời giải


bài xích 25 trang 123 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 25 trang 123 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích của một tam giác đều phải sở hữu cạnh là a.

Xem thêm: Quên Mật Khẩu Zalo Khi Mất Sim, Mất Số Điện Thoại, Please Wait

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 - bài 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài bác 3 - Chương 2 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - bài 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

*

*
*

*
*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acsregistrars.vn gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.