Diện Tích Hình Thang Lớp 5

     

Tính diện tích hình thang biết :a) Độ dài hai lòng lần lượt là 12cm cùng 8cm; chiều cao là 5cm.b) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 9,4m với 6,6m; độ cao là 10,5m.

Bạn đang xem: Diện tích hình thang lớp 5


Tính diện tích s hình thang biết :

a) Độ nhiều năm hai đáy lần lượt là 12cm và 8cm; độ cao là 5cm.

b) Độ lâu năm hai đáy lần lượt là 9,4m và 6,6m; độ cao là 10,5m.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính diện tích s hình thang: 

(S = displaystyle left( a + b ight) imes h over 2)

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài những cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải chi tiết:

a) diện tích hình thang kia là:

( dfrac(12+8) imes 5 2 = 50;(cm^2)) 

b) diện tích s của hình thang kia là:

( dfrac(9,4 + 6,6) imes 10,52 = 84;(m^2)) 


bài xích 2


Video trả lời giải


Tính diện tích s mỗi hình thang sau: 

 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp tính diện tích hình thang: 

(S = dfracleft( a + b ight) imes h2) 

trong đó (S) là diện tích; (a,,b) là độ dài các cạnh đáy; (h) là chiều cao.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) diện tích s của hình thang kia là:

( dfrac(4+9) imes 5 2 = 32,5;(cm^2))

Đáp số: (32,5cm^2.)

b) diện tích của hình thang đó là:

( dfrac(3 + 7) imes 42 = 20;(cm^2))

Đáp số: (20cm^2.)


bài xích 3


Video gợi ý giải


Một thửa ruộng hình thang có độ lâu năm hai lòng lần lượt là (110m) với (90,2m). độ cao bằng trung bình cộng của nhị đáy. Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Phương pháp giải:

- Tính độ cao = (đáy bự + lòng bé) : 2

- diện tích s thửa ruộng = (đáy phệ + lòng bé) × độ cao : 2.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài Hai Đứa Trẻ Của Thạch Lam, Hai Đứa Trẻ

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt:

Hai đáy: 110m với 90,2m.

Chiều cao: bởi trung bình cộng 2 đáy.

Diện tích: ... (m^2) ?

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là

((110 + 90,2) : 2 = 100,1; (m) )

Diện tích của thửa ruộng hình thang là:

(dfrac(110+90,2) imes 100,12)(= 10020,01 ; (m^2))

Đáp số: (10020,01m^2. )

acsregistrars.vn


Lý thuyết

Quy tắc: diện tích s hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia cho (2).


*

Ví dụ 1: Tính diện tích s hình thang biết độ lâu năm hai lòng lần lượt là (18cm) cùng (14cm); độ cao là (9cm).

Cách giải:

Diện tích hình thang kia là:

(dfrac(18 + 14) imes 92 = 144left( cm^2 ight))  

Đáp số: (144cm^2).

Ví dụ 2: Tính diện tích hình thang biết độ lâu năm hai đáy lần lượt là (4m) với (25dm); chiều cao là (32dm).

Xem thêm: Tải Bài Hát Ơn Bác Nông Dân Của Tác Giả Nào Mới Nhất 2022, Bài Hát Ơn Bác Nông Dân

Cách giải:

Đổi (4m = 40dm)

Diện tích hình thang đó là:

(dfrac(40 + 25) imes 322 = 1040left( dm^2 ight))  

Đáp số: (1040dm^2)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 126 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI ứng dụng ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp acsregistrars.vn


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng acsregistrars.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép acsregistrars.vn gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.